Než si budete plánovat túru v Krkonoších, zjistěte si, zda není cesta zavřená

Magazín
krkonose-3

Krkonošský národní park bude v letošním roce opravovat na 97 km cest a koryt potoků. Náklady na opravy dosáhnou částku 150 milionů korun.

„Podařilo se nám získat podporu na opravy řady lesních cest, turistických chodníků i loňských povodňových škod,“ uvedl ředitel Správy Krkonošského národního parku Jan Hřebačka. „Vzhledem k tomu, že budeme pracovat na desítkách cest, nevyhnutelně to bude znamenat určitá omezení pro návštěvníky. Naší maximální snahou je pracovat za provozu, tedy neuzavírat cesty. Úseky, kde budou dělníci pracovat, budou označeny a ve většině případů je bude možné obejít. Někde ale budeme muset přistoupit k dočasnému uzavření, vysvětlil Hřebačka.

Povětšinou se jedná o opravy poničeného povrchu cest a opravu podélného nebo příčného odvodnění. Použity budou běžné technologie, ale také v horách osvědčené štětování. „Nově také budeme používat tzv. bavorskou metodu úpravy povrchu, kdy těleso cesty je uprostřed vyklenuto, aby voda mohla stékat do příkopů. Cílem všech těchto prací je zamezení další devastace cest a také zvýšení komfortu pro návštěvníky hor. Práce již započaly a měly by skončit do podzimu 2015,“ dodal.

Aktuální přehled omezení na cestách v rámci jejich oprav najdete na mapovém serveru Správy KRNAP – http://gis.krnap.cz/mapy/omezenipruchodu/. Kliknutím na danou cestu zjistíte bližší informace o charakteru omezení a termínu, do kdy platí. Ve volbě „vrstvy“ můžete zviditelnit značené turistické cesty a zonaci Krkonošského národního parku.

Informace