Řada omezení: Začala oprava cesty z Mezné k Meznímu můstku

Magazín
uzavirka

V pondělí 2. března byla zahájena oprava frekventované turistické cesty z Mezné k Meznímu můstku v národním parku České Švýcarsko. Oprava cesty pro pěší potrvá do konce dubna a vyžádá si zhruba po dobu jednoho měsíce úplné uzavření pro veřejnost, sdělil mluvčí parku Tomáš Salov.

Podle harmonogramu prací budou turisté moci cestu omezeně využívat do Velikonoc, kdy bude probíhat obnova dožívajícího zábradlí. Od 7. do 30. dubna bude cesta pro veřejnost uzavřena zcela a proběhnou opravy jejího povrchu.

Oprava cesty přinese dočasné omezení pro návštěvníky soutěsek Kamenice, kteří zde vyhledávají především oblíbenou plavbu na lodičkách. Turisté budou moci absolvovat buď delší jednosměrnou variantu výletu s plavbou oběma soutěskami a pěším návratem do výchozího místa, nebo kratší variantu s přepravou na lodičce „tam a zpět“ a návratem stejnou cestou.

Cesta z Mezné k Meznímu můstku patří k nejfrekventovanějším stezkám v národním parku České Švýcarsko. Ročně po ní projde v průměru 85 tisíc návštěvníků.

Harmonogram prací a průchodnost cesty:

od 2. 3. do 2. 4. opravy dožívajícího zábradlí
od 3. 4. do 6. 4. (Velikonoce) přerušení prací
od 7. 4. do 30. 4. úplná uzavírka cesty 
od 1. 5. předání cesty do užívání