Pojištění na auto – kolik stojí, jak ho zrušit a k čemu je potřeba

Magazín

Pojištění vozidla je zákonnou povinností. Ne každý má ale úplnou představu o tom, co přesně to je a proč je potřeba. Existuje řada faktorů, které musí člověk vzít v úvahu před uzavřením pojistné smlouvy, od druhu vozidla, které vlastní, přes řidičskou historii až po rozpočet.

Všichni řidiči jsou ze zákona povinni pojistit svá vozidla. Zjednodušeně řečeno, pojištění na auto poskytuje finanční ochranu v případě nehody, která způsobí škodu nebo újmu jiné osobě, vozidlu, majetku nebo zvířeti.

Kolik stojí pojištění na auto, jak ho zrušit, co je potřeba k přepisu auta

Cena pojištění se může výrazně lišit a nejlepší je použití srovnání povinného ručení např. na portálu www.123ruceni.cz. Může nastat i situace, kdy se člověk z různých důvodů rozhodne povinné ručení ukončit. V takovém případě musí podat žádost o zrušení pojistné smlouvy (vzor).

Častý důvod k zrušení povinného ručení je prodej auta. Je lepší si předem zjistit, co je potřeba k přepisu auta.

K čemu je pojištění na auto

Pojištění svého vozidla je ze zákona povinné. A existuje k tomu řada důvodů. Toto jsou ty hlavní, které pomohou pochopit, proč je pojištění na auto důležité.

1) Pojištění pomáhá ušetřit – Pojištění auta může člověka ochránit před velkými výdaji. Pokud nyní investuje malou částku do vlastní ochrany, může se vyhnout nákladným výdajům v budoucnu.

Krytí, jako je havarijní pojištění, komplexní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví, může pomoci pokrýt náklady na drahé pojistné události, pokud dojde k nehodě.

2) Pomáhá ochránit sebe i ostatní – Správné pojištění vozidla může pomoci ochránit řidiče, členy rodiny, spolujezdce i ostatní řidiče. Pokud dojde k nehodě, je důležité mít správné pojištění, které se postará o případné náklady na majetek nebo škody na zdraví.

Dobré pojištění na auto může člověku přinést do života větší klid.

3) Úspora času a starostí – Následky dopravní nehody mohou být časově velmi náročné a zdlouhavé. S odpovídajícím pojištěním se lze vyhnout vyjednávání s ostatními řidiči a majiteli nemovitostí, kteří se na nehodě podíleli, a řízení nákladů na opravu nebo výměnu vozidla.

Dobré pojištění vozidla může pomoci zvládnout mnoho těchto starostí. Dobrá pojistná smlouva na auto může pomoci s odtažením vozidla, opravami a výměnou a úhradou nákladů na škody způsobené ostatním řidičům.

4) Klid v duši – Každý dělá chyby. Někdy se však chyba jiného řidiče může stát naším problémem. Se správným typem pojištění vozidla si člověk může být jist, že je chráněn, pokud způsobí nehodu nepojištěný nebo nedostatečně pojištěný řidič.

5) Doplnění zdravotního pojištění – Pojištění vozidla může pomoci uhradit léčebné výlohy, které zdravotní pojištění běžně nepokrývá. Dobrá pojistná smlouva na auto může pomoci pokrýt výdaje, jako jsou zubní práce a lékařské ošetření nutné v důsledku autonehody.

6) Hradí škody způsobené počasím – Pojištění není užitečné jen v případě nehod. Ať už se jedná o kroupy, nebo silný vítr, extrémní povětrnostní podmínky nebo přírodní katastrofy mohou kdykoli poškodit auto, například rozbít čelní sklo.

Naštěstí plná pojistka v takových případech uhradí všechny promáčkliny a škrábance, které vozidlo utrpí. Tento typ pojištění vozidla je také nezbytný v případě, že je vozidlo odcizeno nebo poničeno vandaly, a může dokonce nahradit poškozené nebo odcizené věci ve vozidle.

7) Vaše auto mohou řídit jiní lidé – Někdy se stane, že člověk není jedinou osobou, která bude používat auto. Zejména pokud má člověk děti, budou chtít s přibývajícím věkem začít řídit a auto si půjčovat. Mnoho pojistek nabízí přidání i dalších lidí, kteří auto budou používat.

Pokud se člověk vydává na delší jízdu, stejně důležité jako pojištění je i dálniční známka. Je tedy dobré si vždy zkontrolovat platnost dálniční známky.