Jak připravit zaměstnance na zahraniční služební cestu? Pořádání firemních jazykových kurzů se vyplatí

Magazín
teamwork-workinginmultiethnicgroupofstudents-teacherstudyforeign

Mnohé firmy spolupracují se zahraničními partnery a v rámci výměnných stáží posílají do zahraničí své zaměstnance. Ti díky tomu dostanou skvělou příležitost k poznání jiného pracovního prostředí a mají možnost pochytit odlišné postupy a přístupy k práci. Předpokladem úspěchu těchto pracovních stáží je ovšem dostatečná jazyková vybavenost. Co dělat v případě, že znalost cizího jazyka je u zaměstnanců podprůměrná a brzy je čeká služební cesta do zahraničí?

Jazyková znalost před zahraniční služební cestou je stěžejní

Odpovědí mohou být firemní jazykové kurzy. Díky nim budou všichni zaměstnanci připraveni na pobyt v zahraničí a bude zaručeno, že jejich cesta bude mít úspěch. Proč? Pokud si před odjezdem osvojí znalost odborných i běžných výrazů v požadovaném cizím jazyce, pochytí při pobytu maximum a vyhnou se zbytečným nedorozuměním.

Sjednejte si na pořádání firemních jazykových kurzů profesionálního lektora

Jazykové kurzy v rámci firmy se po dohodě s lektorem mohou konat jednou, dvakrát i víckrát v týdnu. Jakmile si stanovíte dny a časy, které budou zaměstnancům vyhovovat, lze si sjednat pravidelné docházení vyučujícího do zázemí firmy.

Přezkoušení a prověření znalostí před cestou

Aby byli zaměstnanci na zahraniční cestu připraveni, je možné se s lektorem dohodnout na přípravě testů a kvízů, které po absolvování jazykového kurzu budou studenti absolvovat. Tím se prověří jejich znalosti, které si během výuky osvojili a testy poslouží jako zpětná vazba také pro samotného lektora.

Nebraňte se zahraničním služebním cestám. Místo toho abyste je rušili, změňte svůj přístup a poohlédněte se po lektorovi, který všechny zaměstnance firmy připraví na pobyt v cizím prostředí a zlepší jejich znalosti i jazykové dovednosti, takže pro ně cizí řeč již nebude problém.