Avignon, Francie – památky, zajímavosti, co vidět

Evropa

Avignon, město ležící na břehu řeky Rhôny v jižní Francii, je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO a ve 14. století bylo papežským sídlem. Avignon se svou úchvatnou architekturou a kulturou nabízí návštěvníkům nezapomenutelné zážitky. Co vidět v Avignonu?

Město Avignon je kouzelné místo, které musí navštívit každý, kdo chce poznat historii a kulturu jižní Francie. Avignon je významným turistickým cílem a je známé svými středověkými hradbami, velkolepým Papežským palácem v Avignonu a slavným mostem Pont d’Avignon.

Jaké další zajímavosti nabízí Avignon a okolí? A kdy je nejlepší počasí v Avignonu?

Avignon – kde se nachází?

Avignon je starobylé město na jihovýchodě Francie v regionu Provence. Má zhruba 90 tisíc obyvatel a leží na levém břehu řeky Rhôny. Je historickým hlavním městem regionu, známým svým uměleckým a kulturním dědictvím i dlouhou a bohatou historií.

Avignon je skvělým cílem pro ty, kteří chtějí prozkoumat okolní krajinu. Oblast je známá svými vinicemi, olivovými háji a levandulovými poli.

Návštěvníci Avignonu a okolí mohou využít mnoha outdoorových aktivit, které jsou v regionu k dispozici, včetně pěší turistiky, cyklistiky a kanoistiky. Avignon ve Francii zkrátka stojí za návštěvu.

S Avignonem má hodně společného další francouzské město, kterým je Štrasburk. Rovněž leží na známé řece a je plné historických památek i zajímavých míst.

Dějiny Avignonu

Dějiny Avignonu sahají až do římského období, kdy bylo město známé jako Avenio. V této době byl Avignon významným obchodním centrem v regionu a nacházel se zde také římský chrám.

Po pádu Římské říše se Avignon stal součástí vizigótského království Septimánie a později se stal součástí franského království Provence.

Ve 12. století se město dostalo do rukou rodu Anjou a v roce 1309 papež učinil Avignon sídlem papežství. Toto období, známé jako avignonské papežství nebo Avignonské zajetí, trvalo až do roku 1378. Během něj se město těšilo velké prosperitě a růstu.

V této době byl také postaven ikonický most v Avignonu Pont Saint-Bénézet.

V roce 1481 se město dostalo do rukou rodu Valois a v roce 1536 bylo připojeno k Francouzskému království. Avignon se poté stal významným centrem umění a v 17. a 18. století město vzkvétalo.

V tomto období se Avignon pyšnil nádherným městským panoramatem gotických a renesančních staveb, které jsou dnes chráněny jako památka UNESCO.

Avignon – co vidět

Avignon je fascinující město, kde si každý najde to své. Od bohaté historie až po pulzující kulturu – Avignon nabízí něco pro každého. Co vidět v Avignonu?

Mezi největší atrakce patří Papežský palác v Avignonu a most v Avignonu. V Avignonu se nachází také řada fascinujících kostelů, například Notre-Dame-des-Doms a Église des Célestins.

Tyto kostely jsou proslulé svou krásnou architekturou a úchvatnými interiéry. Návštěvníci si mohou prohlédnout také zbytky městských hradeb z 12. století a zvonici Notre-Dame-des-Doms.

Návštěvníci si mohou prohlédnout řadu galerií a muzeí, nebo zajít na představení do některého z mnoha městských divadel.

Jedním z novějších avignonských muzeí umění je Collection Lambert. Galerie se nacházejí ve dvou nádherných hotelech z 18. století. Vystavené umění je současné, s fotografiemi, obrazy a sochami od 80. let až po několik posledních let.

Vyhledávaným místem je také náměstí Place de l’Horloge. Je pojmenováno podle avignonské gotické věži s hodinami, kterou je však na náměstí poměrně těžké spatřit. Je totiž schovaná za novějšími budovami neoklasicistní radnice.

V létě téměř polovinu náměstí Place de l’Horloge zabírají řady míst k sezení pro řadu restaurací, které se táhnou po celé délce náměstí.

Užitečným způsobem, jak si prohlédnout hlavní zajímavosti města Avignon, je turistický vláček. Cesta trvá asi 40 minut a zahrnuje slavný most v Avignonu, malebné uličky a čtvrti v centru, Rocher des Doms na levém břehu Rhony a samozřejmě Papežský palác.

Palais des Papes – Papežský palác v Avignonu

Papežský palác v Avignonu je ikonou města. Je to jeden z největších středověkých gotických palácových komplexů na světě a je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Stavba má dlouhou a bohatou historii, neboť ve 14. století sloužila jako sídlo devíti papežů.

Palác byl postaven v letech 1252 až 1364 a byl ústředním bodem avignonského papežství. Papežové v Avignonu zde zasedali u dvora, přijímali zahraniční hodnostáře a přijímali rozhodnutí, která určovala dějiny.

Papežský palác v Avignonu je rozlehlý komplex s několika velkými nádvořími, četnými kaplemi a kapličkami, velkým sálem a několika věžemi.

Nejpůsobivější z nich je věž Philippe le Bel, která se tyčí do výšky 50 metrů a je nejvyšším bodem paláce. Stejně působivý je i interiér paláce se zdobnou gotickou architekturou, freskami a impozantními galeriemi.

Palác se skládá ze dvou hlavních staveb: Palais Vieux (Starý palác) a Palais Neuf (Nový palác). Palais Vieux sloužil jako sídlo papežů. Jeho součástí je velké nádvoří, velká kaple, věž a několik dalších místností, včetně papežových soukromých komnat. Palais Neuf byl postaven v 15. století a sloužil k administrativním účelům.

Rozsah Papežského paláce v Avignonu si člověk nedokáže představit, dokud ho neuvidí naživo. Jen pro představu velikosti lze uvést, že by se sem vešly čtyři gotické katedrály.

Dnes je palác přístupný veřejnosti a je oblíbenou turistickou atrakcí. Návštěvníci si mohou prohlédnout velkolepé sály a nádvoří a navštívit muzeum, v němž se nachází řada artefaktů a uměleckých děl ze 14. století.

Papežský palác v Avignonu je jedním z nejnavštěvovanějších míst města.

Papež v Avignonu

Avignonský papežský stolec, známý také jako avignonské papežství nebo papež v Avignonu, je období v dějinách katolické církve, kdy sedm po sobě jdoucích papežů sídlilo ve městě Avignon v letech 1309 až 1376.

Toto období se vyznačovalo významným schizmatem uvnitř církve a politickými a kulturními otřesy v Evropě.

Papež v Avignonu začal sídlit v roce 1309, kdy se sem z Říma přemístil papež Klement V. Klement V. byl prvním ze sedmi po sobě jdoucích papežů, kteří sídlili v Avignonu.

Avignonské papežství bylo výsledkem dlouhého období politických a náboženských nepokojů v Evropě a zároveň dobou pozoruhodného uměleckého, náboženského a společenského pokroku.

Historici tvrdí, že usídlení papežů v Avignonu přispělo k úpadku vlivu církve v Evropě. Avignonský papežský úřad způsobil rozkol v církvi, protože někteří členové církve odmítli uznat legitimitu papežů v Avignonu. Místo toho volili samostatného papeže v Římě.

Období papeže v Avignonu zároveň bylo také dobou velkého uměleckého a náboženského pokroku. Avignonští papežové byli mecenáši umění a v tomto období vzniklo mnoho uměleckých děl.

Papežský dvůr byl také centrem náboženské vzdělanosti a s avignonským papežstvím bylo spojeno mnoho velkých náboženských myslitelů církve, například svatý Tomáš Akvinský.

Na jednu stranu tak Avignonské papežství znamenalo počátek úpadku papežské moci, na druhou stranu bylo také obdobím velké tvořivosti a vzdělanosti.

Pont Saint-Bénézet – most v Avignonu

Tento bájný most, všem známý jako Pont d’Avignon neboli most v Avignonu, pochází z konce 12. století a spojuje Francii s obdobím papežů v Avignonu.

Most se klene přes řeku Rhônu a je významnou dominantou města. Byl umístěn v nejužší části ohybu řeky, aby byl méně vystaven pověstným silným proudům řeky. Původně zde bylo 22 oblouků, z nichž pouze čtyři se zachovaly dodnes.

Původní most v Avignonu byl dlouhý 915 metrů, což jsou na dobu jeho vzniku senzační rozměry.

V průběhu několika následujících stovek let byl most poškozován povodněmi a válkami, až nakonec katastrofální povodeň v 17. století odnesla většinu oblouků.

Dnes je most v Avignonu významnou turistickou atrakcí. Návštěvníci se mohou po mostě projít a obdivovat jeho zachovalé oblouky.

Most se stal důležitým symbolem města Avignon a objevuje se na mnoha obrazech, v písních a básních.

Avignon a okolí

Avignon je skvělou základnou pro poznávání širšího okolí, protože má ideální polohu v blízkosti mnoha nejlepších památek Provence. Navíc se v Avignonu nachází jak vlakové nádraží obsluhované TGV (francouzský systém vysokorychlostních vlaků), tak nádraží pro regionální vlaky.

Cestování po Avignonu a okolí je tedy docela snadné. Co podniknout v Avignonu a okolí?

Pont du Gard

Pont du Gard je ikonický tříúrovňový akvaduktový most přes řeku Gardon. Je velkolepým dílem římského inženýrství, které se i po 2 000 letech dochovalo v působivém stavu. Nachází se asi 30 km od Avignonu.

Byl postaven za účelem přivádění vody do římské provincie Nemausus (dnes město Nîmes). Pro svou inženýrskou techniku i krásnou estetiku je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO.

Vstup do areálu Pont du Gard, který je otevřen celoročně, je zpoplatněn. Areál si může návštěvník prohlédnout sám nebo se za příplatek zúčastnit prohlídky s průvodcem. Nachází se zde také muzeum, kde se lze seznámit s technikami, které se podílely na stavbě Pont du Gard, a získat informace o životě v římské době.

Návštěvník se může projít po starobylé cestě nebo se vydat na prohlídku horního patra akvaduktu. Zúčastnit se Mémoires de Garrigue – značené 1,4 km dlouhé stezky mezi vinicemi, olivovými háji a duby, nebo se osvěžit koupáním v řece pod čnícím mostem.

Vyhledávaným cílem v okolí Avignonu je Pont du Gard. Ikonický akvadukt přes řeku Gardon.

Les Baux-de-Provence

Les Baux-de-Provence se nachází v pohoří Alpilles na vrcholu skalnatého výběžku. Tato vesnice byla oficiálně označena za „jednu z nejkrásnějších vesnic Francie„. Z jejích vyhlídek se naskytne nádherný výhled do krajiny od Arles až po Camargue.

Jednou z největších atrakcí vesnice je Château des Baux-de-Provence, středověká hradní pevnost.

Arles

Z Avignonu lze snadno podniknout celodenní výlet do Arles. Stačí naskočit na vlak a za dvacet minut tam člověk je.

Arles bylo kdysi provinčním hlavním městem Říma a dnes je známé jako „malý Řím Galie„. Římské památky v Arles jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO.

Římská historie je velkou součástí přitažlivosti Arles, avšak není tím jediným, co sem návštěvníky láká. V Arles malovalo mnoho slavných umělců (včetně Picassa a Gaugina), kteří se inspirovali kvalitou zdejšího světla. Vincent van Gogh vytvořil některá ze svých nejznámějších děl právě v Arles.

Saint-Rémy-de-Provence

Po odchodu z nedalekého Arles strávil Vincent Van Gogh rok v psychiatrické léčebně v Saint-Rémy. Právě zde a v okolní krajině namaloval slavný umělec některá ze svých nejslavnějších mistrovských děl.

Staré centrum města obepínají zbytky starobylé ochranného opevnění. Krásné měšťanské domy obepínají závoje břečťanu, ulice lemují listnaté stromy a atmosféra je živá a přívětivá.

Avignon a okolí rozhodně stojí za prozkoumání. Je toho tu k vidění ještě mnohem více. Vybere si tady každý.

Montpellier

Pouhých 100 km od Avignonu leží krásné město, ve kterém se snoubí historie s moderní dobou. Je jím Montpellier. Ve městě je jedna z největších pěších zón v Evropě a také jedna z nejstarších univerzit Francie.

Studenti vnášejí do města živou a pohodovou atmosféru. Navíc z Montpellier je to jen kousek k plážím Středozemního moře. Koho by tedy přestaly památky bavit, může si užívat plážovou zábavu.

Počasí Avignon

Počasí v Avignonu se značně liší. S ohledem na vlhkost vzduchu je zhruba polovinu roku chladno, jinak je příjemně. Pravděpodobnost deště nebo sněhu je po celý rok velmi nízká.

Nejteplejšími měsíci jsou pochopitelně letní měsíce – červen, červenec, srpen. Nejvyšší teploty se pravidelně pohybují kolem 31 °C. V noci jen zřídka klesají pod 17 °C.

V létě je v Avignonu horké a slunečné počasí. Vlhkost vzduchu může být v letních měsících vysoká. Srážek je obecně málo a většina z nich spadne během zimních měsíců.

Zima v Avignonu je obecně mírná a teploty jen zřídka klesají pod bod mrazu. Sněhové srážky jsou vzácné. Počasí v Avignonu v zimních měsících je obvykle mírné a slunečné. Dešťové srážky jsou v tomto období častější, avšak stále poměrně slabé.

Jarní a podzimní měsíce jsou v Avignonu příjemné. Počasí je obvykle slunečné a suché, s občasnými dešťovými přeháňkami.

Kdo si chce tedy užít Avignon v hezkém počasí a bez turistů, ať vyrazí v dubnu, květnu nebo září.

Co navštívitDovolenáInformaceZajímavosti