Česká inspirace tradičním partnerem Národního zahájení Dnů evropského dědictví

Magazín
chrudim

Česká inspirace je opět po roce partnerem Národního zahájení Dnů evropského dědictví (EHD). Jde o tradiční akci, kterou pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska pro širokou veřejnost. Těší se zájmu milovníků historie a památek, turistů i široké veřejnosti.

V celoevropském rozměru jde o významnou kulturní událost, která probíhá pod záštitou Rady Evropy. Hostitelským městem Národního zahájení EHD je letos město Chrudim.

EHD potrvá od 9. září 2017 do 17. září 2017. Letošním tématem jsou Památky a příroda.

Česká inspirace je sdružení osmi historických měst, která lákají především na živou kulturu. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo v roce 1990.

Dny evropského dědictví jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí v nejširších souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví.

EHD pro širokou veřejnost zpřístupňují co nejvíce zajímavých a výjimečných památek, budov, objektů i prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo celé nepřístupné. EHD se konají od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy. K jejich myšlenkám se dnes hlásí 48 zemí Evropské kulturní konvence.

Od roku 2001 se součástí Národního zahájení EHD stalo udílení titulu Nositel tradice lidových řemesel ministrem kultury ČR.

Zprávu zaslala Česká inspirace.

Zajímavosti