Česká republika očima mladých zahraničních výtvarníků

Magazín
vytvarnice

Od 11. 12. 2018 do 31. 1. 2019 se v Galerii Českých center představuje mezinárodní projekt CzechImage, který organizují Česká centra v rámci široké řady akcí pořádaných při příležitosti oslav 100. výročí české státnosti.

Výběr bezmála šedesáti originálních plakátů představuje ukázky prací mladých výtvarníků z deseti zemí světa. Jaký je pohled na naši zemi očima mladé zahraničí generace? Výstava nabízí neotřelý pohled ze zahraničí na současnou image České republiky.

TIP: Česká republika je bohatá svým kulturním a přírodním dědictvím. Umělce mohou inspirovat i přírodní památky ČR.

Úvodem celoročního projektu s názvem CzechImage byla již proběhlá česká část, která byla odstartována v lednu letošního roku výstavou plakátů vytvořených studenty Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

Úkolem mladých autorů bylo zpracovat prostřednictvím grafického ztvárnění svůj pohled na naši zemi. Studenti své vize a nápady zpracovávali pod odborným dohledem vedoucí ateliéru doc. Kristýny Fišerové.

Následně byli se stejnou výzvou i zadáním osloveni prostřednictvím Českých center zahraniční studenti grafických škol. Do projektu se nakonec zapojili studenti 10 zemí. Díky tomu můžeme představit mezinárodní výběr grafických prací formou společné výstavy mladé generace zahraničních výtvarníků.

Autoři svým osobitým pojetím odpovídají na otázky plynoucí ze zadání: „Jak vnímáte Českou republiku?“, „Co je podle vás pro naši zemi charakteristické?“, „V čem spatřujete jedinečnost České republiky?“

Do svých prací tak zapracovali své názory na naši zemi, které si v průběhu svého života vytvořili prostřednictvím vnímání kultury, zpráv z médií nebo přímým kontaktem s českou veřejností, přáteli, známými.

Výstava nabízí neotřelý pohled ze zahraničí na současnou image České republiky.
Výstava nabízí neotřelý pohled ze zahraničí na současnou image České republiky.

V daném kontextu byla vyhlášena také soutěž v rámci národních kol. Její vítězové absolvují třídenní rezidenční a networkingový pobyt v Praze.

Na výstavě vyniknou práce mladých výtvarníků z těchto zemí: Španělska, Německa, Rakouska, Švédska, Polska, Maďarska, Ukrajiny, Bulharska, Rumunska a Japonska.

Ze zapojených škol jsou to např.:

Akademie ilustrace a designu v Berlíně / Akademie für Illustration und Design Berlin GmbH

Národní akademie umění Lvov / Lviv National Academy of Arts

Akademie výtvarných umění v Krakově / Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Evropský institut designu v Madridu / IED Madrid

Stockholmská akademie umění Konstfack / Konstfack – University of Arts, Crafts and Design

Část expozice je věnována reminiscenci prací studentů z plzeňské Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Návštěvníka pobaví, rozesměje a možná i překvapí více než 50 originálních autorských plakátů.

Interaktivní pohled nabízí zpracování z Japonska. Studentka Setsuko Kawahara nabídla vedle plakátové tvorby také video, které tvoří součást vystavovaných exponátů.

„Projektem CzechImage jsme cílili zejména na mladou generaci. Téměř 400 výtvarníků z deseti zemí světa se podařilo nadchnout pro zamyšlení se nad tím, co pro ně Česká republika představuje. Výstava tak přináší svěží a často humorný i kritický pohled na naši zemi očima mladé zahraniční generace, se kterou je potřeba při strategii budování brandu ČR aktivně pracovat. V příštím roce plánujeme rozšíření do dalších zemí, kde mají Česká centra svá zastoupení a také zveřejnění výsledků výzkumu na téma brandu ČR, který jsme letos realizovali v zahraničí“, říká Monika Koblerová, vedoucí projektu CzechImage.

Návštěvníka pobaví, rozesměje a možná i překvapí více než 50 originálních autorských plakátů.
Návštěvníka pobaví, rozesměje a možná i překvapí více než 50 originálních autorských plakátů.

Nápadným rysem výstavy je rozmanitost výtvarného pojetí, ze kterého lze číst radost ze svobodné hry. Technicky brilantně zpracované kresby z Japonska, humorné vídeňské nebo hravé španělské pojetí nenechá diváka na pochybách: Česká republika má ve světě dobrý zvuk, a to díky slavným českým autorům, vynálezcům, umělcům.

Ve výčtu témat se však objevily i nečekané aspekty, například složitost češtiny, bohatost jazyka a v některých případech obtížná výslovnost. Některé práce svůj příběh na diváka doslova vychrlí, nad některými kontexty je však zapotřebí se zamýšlet, hledat souvislosti.

Již samotná výzva vyvolala v některých zemích nebývalou vlnu zájmu. Například v Rumunsku zaznamenali na sociálních sítích velkou odezvu. Facebookový profil Českého centra Bukurešť zaznamel přes 800 lajků s dosahem přes 300.000. Podobně na instagramu zaznamenali přes 4 000 lajků.

Součástí celoročního projektu CzechImage je také rozsáhlý zahraniční průzkum veřejného mínění s ambicí získat povědomí o názorech zahraniční veřejnosti na image ČR Projekt. CzechImage otevřel veřejnou i odbornou diskusi zaměřenou na otázku Jaká je současná značka ČR?

V současné době probíhá závěrečné vyhodnocení průzkumu. Výsledky budou známy a zveřejněny v lednu příštího roku. Hlavním organizátorem a zadavatelem průzkumu jsou Česká centra.

Zajímavosti