Česko díky dobrovolníkům opět prokouklo

Magazín
sber-odpadku

Více než 70 000 dobrovolníků při letošních jarních úklidech sesbíralo 1 080 tun odpadků na 1 750 místech v celé České republice. Zapojilo se zhruba o 20 % dobrovolníků více než v loňském roce. Hlavní úklidový den byl v sobotu 8. dubna a i díky příznivému počasí tak účast naplnila očekávání pořadatelů akce ze spolku Ekosmák a Českého svazu ochránců přírody.

Pozitivním ukazatelem je snižování množství odpadů sesbíraného jedním účastníkem, letos to bylo patnáct kilogramů oproti loňským devatenácti. Akce letos kromě podpory Ministerstva životního prostředí získala i záštitu od většiny hejtmanů, účastnilo se několik velvyslanectví, řada primátorů a starostů a dokonce se zapojili i kandidáti na prezidenta.

Samotná akce Ukliďme svět, ukliďme Česko však zdaleka nekončí. Během zbytku jara je naplánováno dalších téměř 400 úklidů. Na začátku května odstartuje fotosoutěž snímků pořízených během úklidových akcí. Je až neuvěřitelné, co vše se dá nalézt při rozebírání černé skládky nebo při pochůzkovém úklidu. Proto jedna ze čtyř soutěžních kategorií nese název Kuriozita.

O projektu

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni).

  • Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
  • Počet členů organizačního týmu by se dal spočítat na prstech jedné ruky.
  • Největší podíl na celé akci mají dobrovolníci. Jen díky nim je totiž možné úklid úspěšně uskutečnit v takovém rozsahu.
  • Srdcem akce jsou dobrovolní organizátoři místních úklidů, lidé, kteří se chopí zodpovědnosti a zorganizují úklid v místě, které si sami určí. Od začátku až do konce se pak starají o hladký průběh akce.

Pro všechny, kterým není lhostejný stav prostředí, ve kterém žijeme, je tu mobilní aplikace ZmapujTo, pomocí které lze hlásit výskyt nejen černých skládek, ale i řady dalších nešvarů a problémů. Tato hlášení se dostanou jednak k příslušným obcím, jejichž území se týkají, jednak mohou být využita pro podzimní termín úklidové akce.

Zajímavosti