Čeští památkáři slaví dvojnásobný mezinárodní úspěch

Magazín
kuks

Hned dva projekty z České republiky – obnova barokního areálu v Kuksu a celonárodní vzdělávací projekt Památky nás baví – uspěly v mezinárodní konkurenci a získávají Cenu EU pro kulturní dědictví Ocenění Europa Nostra pro rok 2017.

Ocenění se uděluje za mimořádný přínos v kategoriích památková péče, ve které uspěla obnova Kuksu, dále výzkum, mimořádný přínos při péči o kulturní dědictví ze strany jednotlivců nebo skupin a konečně vzdělávání, odborná příprava a osvěta, kde porotce zaujal projekt Památky nás baví.

Obnova Kuksu

Pro obnovu barokního areálu v Kuksu to v poslední době není první ocenění. Na podzim loňského roku se stal Stavbou roku 2016 a o jeho návštěvu je stále neutuchající zájem. Za obnovu hospitálu jsme velmi vděční. Nejen že byla zachráněna významná část českého kulturního dědictví, ale díky současnému využití se stává i moderním zařízením, které má všem příchozím co nabídnout. Zároveň zde však zůstala zachována historická podstata a genius loci.

Památky nás baví

Druhým oceněným je edukační projekt Národního památkového ústavu Památky nás baví, který si za finančního přispění Ministerstva kultury kladl za cíl vytvořit kvalitní systém vzdělávání a vyučování v oblasti péče o kulturní dědictví v České republice. Doposud se programů probíhajících v autentickém prostředí památek zúčastnilo přibližně 31 000 účastníků.

Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR.  Pro výkon odborné složky památkové péče disponuje sítí 14 územních odborných pracovišť se sídlem v každém kraji.

Jako vědecká a výzkumná organizace se Národní památkový ústav podílí na mnoha projektech, plní výzkumné úkoly, poskytuje odborné vzdělávání v oblasti památkové péče a ročně vydává desítky publikací. Vedle toho spravuje více než sto nemovitých památek v majetku státu, z nichž většina je přístupná veřejnosti.

Zajímavosti