Co nového na zámku Mnichovo Hradiště

Magazín
zamecka-knihovna

Státní zámek Mnichovo Hradiště je jedním ze sbírkově nejbohatších státních zámků pod správou Národního památkového ústavu. Především se zde nachází kmenové sbírky rodu Valdštejnů. Rod Valdštejnů zde působil od roku 1622, kdy jej po konfiskacích majetku Václava Budovce z Budova koupil slavný vojevůdce třicetileté války Albrecht z Valdštejna. Zámek patřil tomuto rodu až do roku 1946. Po Benešových dekretech v roce 1946 byl zámek zkonfiskován a dnes je ve správě Národního památkového ústavu.

Aktuálně probíhá digitalizace sbírek a jejich inventarizace, což je dlouhodobý a náročný projekt, který zpracovává odborný popis a digitální fotografickou dokumentaci jednotlivých sbírkových předmětů, kterých se na zámku nachází na 40 000 kusů. Digitalizace fotodokumentace sbírek a jejich kontrola byla dokončena koncem loňského roku a pokračuje dále popisování sbírkových předmětů, digitální fotodokumentace a kontrola knihovních svazků zámecké knihovny, která čítá kolem 20 000 svazků.

Výstupem tohoto projektu bude badatelsky přístupný program pro státní sbírky v majetku Národního památkového ústavu. Dále pokračuje na zámku oprava zámecké zdi, kterou financuje Ministerstvo kultury společně s Národním památkovým ústavem.

Dalším projektem je obnova a restaurování kamen v druhém návštěvnickém okruhu v loveckém salónu s modelem zámku Mnichovo Hradiště. Model zámku po restaurování odhalil zajímavé souvislosti. Díky stříškám, zbudovaným při příležitosti setkání panovníků sv. Aliance v roce 1833 nad hlavními vstupními dveřmi do zámku, které se také objevují na modelu v koruně kamen je identifikace mnichovohradišťské zámecké budovy zcela zřejmá. Model zámku je přenosný a byl využíván i jako dekorace na slavnostně prostřených stolech, pravděpodobně i při příležitosti návštěvy panovníků sv. Aliance v roce 1833. V průběhu návštěvnické sezóny jsou opravovány vstupní zámecké dveře.

Letošní rok je v rámci Národního památkového ústavu vyhlášen Rokem renesanční šlechty, proto bude restaurována z výstavního fondu NPÚ renesanční kazeta z 16. století, vykládaná jantarem a slonovinovou řezbou, která pochází z doby Václava Budovce z Budova a Albrechta z Valdštejna. Nacházela se v ložnici hraběnky v prvním návštěvnickém okruhu a byla již odvezena na restaurátorský průzkum, konzervaci. Zrestaurovaná kazeta bude k vidění na zámku v Mnichově Hradišti v prvním návštěvnickém okruhu v příštím roce 2018.

V sezóně 2017 proběhne na zámku tradiční kulturní program, který naleznete na těchto webových stránkách zámku Mnichovo Hradiště. Dále pokračuje celorepubliková soutěž pro návštěvníky hradů a zámků Klíč k památkám, která umožňuje, při splnění soutěžních podmínek, návštěvníkům 6. vstup zdarma. Prohlídka návštěvníkům nabídne zámecké divadlo s původními kulisami, duchcovskou knihovnu spravovanou Giacomem Casanovou nebo hrobku slavného válečníka Albrechta z Valdštejna.

Zámek a jeho historie

Vzácně dochovaný barokní zámek rodu Valdštejnů s mimořádně bohatou interiérovou výbavou zachovává atmosféru 18. století. Zachovaly se zde četné sbírky porcelánu, původní zařízení a zámecké divadlo. Na zámek byla z Duchcova převezena knihovna s 22 tisíci svazky, kterou spravoval Giacomo Casanova. Mezi knihami se nachází i řada iluminovaných rukopisů a prvotisků.

Prohlédnout si je možné také zachované historické divadlo s početnou kolekcí kulis z konce 18. a poč. 19. století, které zahrnují krajinné motivy, městské motivy i interiéry rozličných charakterů. Kvalitou a rozsahem se jedná o soubor velmi ojedinělý. Dále je zde zajímavé lapidárium v kostele sv. Anny, kde jsou uloženy ostatky slavného válečníka Albrechta z Valdštejna.

Zdejší zámecký areál je příkladem velkolepého barokního šlechtického sídla, které se dochovalo jen v málo pozměněné podobě. Z umělecko-historického hlediska vysoce hodnotná zámecká obrazárna je působivá jako interiérový celek se 111 obrazy, s mnoha vynikajícími a signovanými malířskými díly.

Pro malé návštěvníky je na zámku připravena speciální prohlídka – pohádkový příběh o dvou zakletých rytířích a majiteli zámku Vincenci z Valdštejna. Děti na cestě zámkem doprovodí průvodci v dobovém kostýmu.

Od roku 2013 je přístupná nová expozice, která souvisí se 180. výročím setkání „Sv. Aliance“. Jedná se o expozici u zámeckého divadla, zasvěcené velké společenské události na nejvyšší úrovni, setkání panovníků sv. Aliance Rakouska, Ruska a Pruska v roce 1833 na zámku Mnichovo Hradiště s rozsáhlými sbírkami zbraní vojenských i loveckých, divadelních kostýmů, rekvizit, dokumentů a darů.

Co navštívit