Další etapa odhalování záhad Nového Zámku u Lanškrouna

Magazín
podzemi

V mrazivém ledovém větru jsem dopoledne 23. ledna přivítala další skupinu badatelů, kteří mají jako svého koníčka prozkoumávání podzemních prostor. Někteří přijeli opět z Prahy a jejího okolí. Vše jsem od prosince domlouvala s panem Liborem Haškem, s kterým přijeli jeho přátelé, Tomáš Kyncl, Petr Paulů i Petr Matura, který se účastnil podzimního průzkumu se skupinou Petra Drbohlava (Alef, z.s.). K nim se připojila také badatelka Jitka Lenková, autorka vloni vydané knihy Tajemná místa Česka. Cílem této skupiny bylo fyzikálními metodami prověřit, zda se pod stávajícím sklepením nachází ještě další podzemní patro, případně zda z Nového Zámku vychází podzemní chodba mířící do Lanškrouna, jak praví pověst.

Byly použity různé metody měření. Termokamera je docela spolehlivá metoda, jak podzemí prozkoumat, zvláště za takovéhoto mrazivého počasí, i když záleží na různých faktorech. Výsledky měření nebyly průkazné na žádném z měřených míst na rozdíl od předchozích průzkumů.

Magnetometrie (tj. detektor kovů) odhalila spoustu železných úlomků všude, kde byla použita, většinou hřebíků. Odporová metoda je něco jako georadar, i když na dutiny je možná i lepší. Metoda pracuje na úplně jiném principu, i když výstup je podobný měření georadarem. Je to sice pomalejší metoda, ale mívá spolehlivé výsledky, které budou co nejdříve vyhodnoceny.

Paranormální aktivitu měřila Jitka Lenková tzv. ghostmetrem (typ K-II EMF METER) zapůjčeným nejen za tímto účelem internetovým obchodem www.ghost-shop.cz. Jeho stupnice se opakovaně v některých místech sklepení i věže červeně rozsvítila, a tím tuto aktivitu opět prokázala (záznam dvou těchto měření viz níže).

Na některých místech použité metody zaznamenaly neobvyklé, resp. nestandardní hodnoty (zvláště na tzv. bodě 6), až budeme znát konečné výsledky, budeme vědět víc. Rozsáhlé prostory nelze proměřit za jeden den, zaměřili jsme se na místa, která už při minulých měřeních vykazovala odchylky. Na konečné výsledky jsme všichni zvědaví (a dáme pak vědět).

I když jsme byli pořádně promrzlí, byl to přínosný a zajímavý den. Je to další krůček za poznáním minulosti Nového Zámku. Tato skupina v průzkumu bude pokračovat na jaře, až sejde sníh a bude tepleji a na měření na vytipovaných místech se použijí i další metody. V případě náznaku dalších podzemních prostor potom Libor Hašek uvažuje o jejich navrtání a prohlídku pomocí endokamery.

Dá se říci, že Nový Zámek ani v zimě nespí, i prohlídka je po domluvě možná a zájemci o večerní posezení v kavárně se mohou zastavit podle současné provozní doby.

Krasava Šerkopová, dobrovolná kastelánka

Záhady