Kunětická hora ožije známými i méně známými řemesly

Magazín
kovar

V neděli 9. července se koná tradiční festival tradičních řemesel, pořádaný na nádvoří hradu Kunětická hora, kterému se také říká „Rumburakův hrad“. Návštěvníci uvidí při práci kováře, mohou si vytepat vlastní minci, vyrobit svíčku, drátovat, zdobit nejrůznější předměty, uvidí, jak se taví sklo, soustruží dřevěné hračky nebo přede na kolovrátku. Na hradním nádvoří zahraje flašinetář. V ceně vstupného je prohlídka hradního paláce a velká výstava desítek původních kostýmů a rekvizit z řady známých českých televizních i filmových pohádek Zpátky do pohádky.

Pozdně gotický hrad slavného rodu Pernštejnů vznikl přestavbou starého opevnění na přelomu 15. a 16. století. Výrazně jej poničila švédská vojska. Hrad byl veřejnosti nepřístupný od roku 1973 do roku 1993. Dnes se z Kunětické hory stalo kulturní centrum Pardubicka.

Archeologické průzkumy zařazují nejstarší hradní stavbu na vrcholu Kunětické hory do poloviny 14. století. Za husitských válek se hrad stal důležitým opěrným místem husitského hejtmana Diviše Bořka z Miletínka. Roku 1491 přechází hrad do majetku Pernštejnů, za nichž dochází k zásadní přestavbě hradního komplexu. Vznikl tak mohutný dvouvěžový hrad s důmyslným systémem opevnění.

Od druhé poloviny 16. století pozbývá hrad na původním významu. Za třicetileté války byl poškozen švédskými vojsky. V dalších staletích hrad ohrožovalo lámání kamene, které bylo zastaveno až na počátku 20. století. V hradním areálu se pravidelně konají různé akce, jako je řemeslný jarmark, sraz sokolníků, historický šerm a další.

Zajímavosti