Legendární pochod za Rumcajsem se blíží

Magazín
pochod

Legendární pochod se v roce 2018 uskuteční 24. března. Ubytování je případně nutné zarezervovat alespoň 2 týdny předem.

V roce 2018 je startovné jednotné: 20 Kč pro všechny trasy. Letos to jsou k dispozici pěší trasy pro děti i pro dospělé a trasy pro cyklisty. Po příchodu na start se zařadíte k té pokladně, která označuje kilometráž trasy, kterou chcete jít.

Trasy jsou: 3, 6, 8, 15, 25, 38, 50 km a cyklotrasy. Pochod se koná ke 100. výročí založení Československé republiky a ke 130. výročí založení Klubu českých turistů (130 let v pohybu).

Během měsíce března lze startovné zakoupit v Městském informačním centru na Valdštejnově nám. 1 (v zámku). Ubytování nezajišťujeme. Je možné využít ubytoven v Jičíně.

STARTOVNÍ PODMÍNKY

Start a prezence: V sobotu 24. března 2018 od 6.00 do 10.00 hodin na velkém nádvoří jičínského zámku na Valdštejnově náměstí 1. Startovní lístky si lze zajistit během března v Městském informačním centru Jičín na téže adrese.

Cíl: Shodný s místem startu v sobotu 24. března 2018 do 18.00 hodin.

Odměna: Každý účastník, který zaplatí startovné, projde všemi kontrolami zvolené trasy a dojde nejpozději do 18.00 hodin do cíle, obdrží barevný účastnický list s motivem Rumcajsovy rodiny a čaj. Na dětských trasách jsou navíc na kontrolách bonbony, hry, tvůrčí dílna apod. K potkání bude i Rumcajs s Mankou a Cipískem.

Trasy: dětské: 3, 6 a 8 km, dospělácké: 15, 25, 38 a 50 km, cyklistické: 37, 54, 64 km.

Upozornění: Trasy vedou Chráněnou krajinnou oblastí Český ráj. Pohybujte se jen po vyznačených trasách pochodu! Buďte ohleduplní k přírodě, majetku obyvatel a ostatním pochodníkům. Nevyhazujte cestou odpadky! Chovejte se podle pravidel slušného chování a podle zákonů ČR. Turistické značky pro pěší (bílé pruhy) nejsou určené cyklistům (žluté pruhy). Pochod se pořádá za každého počasí, každý účastník jde na vlastní nebezpečí, je odpovědný sám za sebe.

100 let založení Československé republiky a 130 let založení KČT: V propozicích jsou uvedena místa, která se vztahují k výročí 100 let republiky. V Jičíně např. pomník Karla Havlíčka Borovského, lípy na náměstí Svobody, hroby padlých na jičínském hřbitově, Biograf Český ráj, původně divadlo vystavěné českými legionáři (obrázek).

Pro děti jsou k dispozici speciální kratší trasy.
Pro děti jsou k dispozici speciální kratší trasy.

Jičín: Můžete navštívit např. kostel sv. Jakuba, Muzeum hry a galérii v zámku, Galérii Radka Pilaře, Valdickou bránu s jedinečným výhledem, Rumcajsovu ševcovnu, synagogu, případně vzdálenější Valdštejnskou lodžii a lipovou alej. Více poradí v Městském informačním centru, kde lze zakoupit suvenýry (stejně tak v muzeu).

Klub českých turistů – odbor Jičín děkuje a přeje turistické: „Zdrávi došli!“

STRUČNÝ POPIS TRAS

Dětské trasy:

3 km: Valdštejnovo náměstí > Soudná > skautský srub (kontrola) > lipová alej > Valdštejnovo náměstí (čaj v cíli).

6 km: Valdštejnovo náměstí > Libosad – lodžie (kontrolačaj, tvůrčí dílna) > Zebín u koní > U Bílého mlýna (samokontrola) > skautský srub (kontrola) > Valdštejnovo náměstí (čaj v cíli).

8 km: Valdštejnovo náměstí > aquacentrum > Šibeňák > Libosad – lodžie (kontrolačaj, tvůrčí dílna) > Zebín u koní > U Bílého mlýna (samokontrola) > skautský srub (kontrola) > Valdštejnovo náměstí (čaj v cíli).

Trasy pro dospělé:

15 km: Valdštejnovo náměstí > Ostružno > Prachov, parkoviště (kontrola) > Holín  > Valdštejnovo náměstí (čaj v cíli).

25 km: Valdštejnovo náměstí > Vokšice > Podhradí > Loreta > Dolní Lochov > Hotel Pod Šikmou věží > Prachov, vstup do skal > autokemp Jinolice (kontrola) > Pod Přivýšinou > Kbelnice > Valdštejnovo náměstí (čaj v cíli).

38 km: Valdštejnovo náměstí > Čejkovice > Veliš > Chyjice > Údrnice > Libáň, náměstí (kontrola) > Staré Hrady > Nadslav > Ostružno > Březina > Valdštejnovo náměstí (čaj v cíli).

50 km: Valdštejnovo náměstí > Čejkovice > Veliš > Chyjice > Údrnice > Libáň, náměstí (kontrola) > Staré Hrady > Nadslav > kaple Nejsvětější Trojice (samokontrola) > Ohařice  > Hubojedy > Mladějov (kontrola) > Pařez  > Parkhotel Skalní město > Prachov, parkoviště (kontrola) > Holín > Valdštejnovo náměstí (čaj v cíli).

Trasy pro cyklisty:

37 km: Valdštejnovo náměstí > Vokšice > Podhradí > Veliš > Chyjice > Kostelec (samokontrola) > Dolany > Chyjice > Střevač > Nadslav > Štidla > kaple Nejsvětější Trojice (samokontrola) > Ostružno > Valdštejnovo náměstí (čaj v cíli).

54 km: Valdštejnovo náměstí > Vokšice > Podhradí > Veliš > Chyjice > Kostelec (samokontrola) > Dolany > Keteň > Údrnice > Libáň, náměstí (kontrola) > Zelenecká Lhota > Skuřina > Mrkvojedy > Markvartice > Příchvoj > kaple Nejsvětější Trojice (samokontrola) > > Ostružno > Valdštejnovo náměstí (čaj v cíli).

64 km Valdštejnovo náměstí > Vokšice > Podhradí > Veliš > Chyjice > Kostelec (samokontrola) > Dolany > Keteň > Údrnice > Libáň, náměstí (kontrola) > Zelenecká Lhota > Skuřina > Mrkvojedy > Markvartice > Příchvoj > Šalanda > Hubojedy > Mladějov (kontrola) > Střeleč > Pařezská Lhota > Prachov, parkoviště (kontrola) > Holín > Valdštejnovo náměstí (čaj v cíli).

Historie pochodu

V roce 1966 v Jičíně vznikl 1. ročník dálkového Pochodu Českým rájem – Putování za Rumcajsem. V klubové kronice je první zmínka o pochodu až ze VII. ročníku (1973). Společný start na trasy 55 a 30 km byl u Husova pomníku a účastnilo se 1258 pochodníků. Vzácným hostem pochodu se stal spisovatel Václav Čtvrtek. V závěru byli vyhlášeni Mr. Rumcajs a Mrs. Manka.

Tradice společných startů pokračovala až do roku 1978. Nevýhodou však byl velký pohyb účastníků přírodou ve stejnou dobu. Jak stoupala obliba dálkových pochodů, narůstal počet účastníků, a proto byly společné starty nahrazeny starty průběžnými.

Pochod se zařadil mezi nejnavštěvovanější turistické akce v Československu. Proto byly postupně přidávány i kratší trasy, včetně dětských. Využívána byla bohatá síť turistického značení, vedoucí z Jičína všemi směry a propojující okolí Jičína. Dnes je tato síť neúplná, proto je pochod veden i po neznačených cestách, doplněn vlastním značením trasy pochodu.

V roce 1977 byl požádán ilustrátor pohádek o Rumcajsovi Radek Pilař o návrh na pamětní list pochodu. Od té doby se vydávají barevné účastnické listy s postavičkami Rumcajse, Manky a Cipíska, každý rok nově malířem navrhované.

Po smrti Václava Čtvrtka nesl pochod podtitul Memoriál spisovatele Václava Čtvrtka, po smrti výtvarníka Radka Pilaře se ustálil typ diplomu s variacemi postaviček pohádek o Rumcajsovi.

Klub českých turistů – odbor Jičín při pořádání pochodu spolupracuje s Městem Jičínem, který se podílí finanční dotací a na propagaci pochodu. Dále spolupracuje s občanským sdružením Lodžie a správcem Libosadu a s jičínskými skauty, kteří prověřují sportovní zdatnost malých turistů soutěžemi u skautského srubu.

Nejvíce účastníků (10 831) přišlo v roce 1982. V dalších letech počet kolísal v závislosti na počasí a na pohyblivosti velikonočních svátků. V roce 2001 byl pochod rozšířen i o trasy pro cyklisty. Po „hubených“ letech je v posledních dvou letech patrná vzestupná tendence počtu účastníků.

V tabulce pod textem je zachycen počet platících účastníků v jednotlivých letech, nicméně účastníků je mnohem více, zvláště těch, kteří jsou doprovodem svých malých ratolestí.

Počty platících účastníků pochodu:

197312581981930319892385199712742005246420132358
1974290019821083119903398199823502006238620145405
197535731983624219911541199938182007448620154367
19764735198495761992871200022332008371420166969
197775501985544219931528200137102009292320178877
1978657419864845199412562002414320102404  
1979831719874020199525612003525920113364  

1980

660519882820199614072004286220121350  

Na 52. ročníku Pochodu Českým rájem – Putování za Rumcajsem se na vás těší Klub českých turistů – odbor Jičín.

Výlety s dětmi