Muzeum v Lužné slaví dvacetiny

Magazín
lokomotiva-2

Předchůdcem dnešního Muzea ČD v Lužné nedaleko Rakovníka byla výtopna Lužná-Lišany, jež vznikla pro potřeby trati Buštěhradské dráhy z Kladna do Chomutova v roce 1871.

Muzeum se nachází jen pár stovek metrů od železniční stanice Lužná u Rakovníka v prostorách bývalé výtopny společnosti Buštěhradské dráhy. S vystavováním historických vozidel zde začali roku 1997; nejprve formou dobrovolné činnosti členů několika spolků, zabývajících se historií železnic. V roce 1999 převzaly provozování expozice České dráhy, které ji v rámci Depa historických vozidel provozují do současnosti. Většině zájemců se v souvislosti s historií železnic vybaví parní lokomotivy, které jsou také hlavním lákadlem muzea, neboť jich má ve svém držení desítky.

Jedná se o exponáty z různých období železničního provozu, od malých lokálkových lokomotiv z přelomu devatenáctého a dvacátého století až po nejvýkonnější stroje, které zažily vrchol a postupný útlum parního provozu ve druhé polovině 20. století. Větší část z těchto technických unikátů není v provozu, přesto jejich elegantní konstrukce i mohutnost stále vzbuzují údiv.

Mezi nejstarší představitele parních lokomotiv patří stroj vyrobený v roce 1899. Na lokálních tratích v českých zemích a později v Československu sloužil až do padesátých let dvacátého století.

Z parních exponátů nelze opomenout motorový vůz s parním pohonem z roku 1903, jenž je zapůjčen ze sbírek Národního technického muzea. Ten byl po desítkách let pobytu v hale NTM v Praze uveden do provozu, čímž se stal nejstarším provozuschopným vozidlem s parním pohonem ve sbírce muzea v Lužné. Kromě parních lokomotiv se ve sbírkách muzea nacházejí i zástupci motorových vozidel.

V muzeu jsou k vidění také úzkorozchodná vozidla. Jde o parní a motorové lokomotivy, které byly používány v závodové dopravě v hutních provozech v Kladně. Kromě nich je zde i několik nákladních vozů. Ve vnitřních prostorách muzea jsou k vidění exponáty z různých odvětví železniční dopravy.

Vedle modelů se zde nachází řada dokumentů, fotografií, trojrozměrných exponátů i různých částí lokomotiv. Rozsáhlá je také expozice odvětví zabezpečovací a sdělovací techniky. Prostor před rotundou slouží k prezentaci sbírky lokomotiv a vozů. Jsou umístěny okolo točny a na dalších kolejích před halou oprav.

Zajímavosti