Na pláních u Milovic se nově prohání stádo praturů

Magazín
step

Cenný náklad z Nizozemska dorazil časně ráno v úterý 13. října do středočeských Milovic. Nizozemská organizace Tauros Foundation poslala do Přírodní rezervace Milovice šest praturů, pět jalovic a jednoho býčka, aby tu byli vypuštěni do přírody. Na zhruba čtyřicetihektarové pláni, která tvoří soukromou rezervaci, doplní stádečko skotu už zabydlenou populaci divokých koní, kteří sem byli přemístěni v lednu z Velké Británie. Oznámil to Středočeský kraj ve své zprávě.

Vypuštění praturů, kteří byli zatím umístěni do dvouhektarové aklimatizační ohrady, si nenechal ujít ani hejtman Středočeského kraje Miloš Petera. „Je to další krok k tomu, abychom pomohli vrátit přírodě v bývalém vojenském prostoru Milovice-Mladá jedinečný ráz, který měla v devadesátých letech, když prostor opustila sovětská armáda. Kraj záslužný projekt nové přírodní rezervace podpořil částkou milion korun, přičemž právě na příjezd stáda praturů bylo vyhrazeno zhruba 350 000 korun,“ konstatoval hejtman.

Volně žijící skot by měl spolu s divokými koňmi spásáním vzácných stepí a luk, které pláně bývalého vojenského prostoru tvoří, pomoci zachovat unikátní biodiverzitu, díky níž se tu kromě řady vzácných rostlin daří i ohroženým druhům motýlů a další fauně. Pratuři a koně by měli likvidovat především agresivní traviny a náletové stromky, kvůli kterým by biologicky cenné lokality postupně zarůstaly. Podobný úkol bude mít ve vedlejším prostoru i stádo zubrů, které by mělo do Milovic dorazit na přelomu října a listopadu.

Zároveň se rezervace může stát atraktivní turistickou lokalitou. „V plánu je i výstavba rozhledny, která by umožnila sledovat volně žijící zvířata i v hloubi rezervace,“ podotkl hejtman Petera.

Milovičtí pratuři jsou jen vzdálenými příbuznými původních praturů, kteří žili na většině území Evropy a Středního Východu. Obrovská zvířata (výška v kohoutku ke dvěma metrům a hmotnost až jedna tuna) však byla od pravěku oblíbeným zdrojem potravy, což ve středověku vedlo k jejich vyhynutí. Poslední známý kus uhynul roku 1627 u polského městečka Jaktorowa.

Novodobí pratuři jsou výsledkem práce vědců ve 20. století, kteří je zpětně vyšlechtili z primitivních plemen skotu. Od roku 2008 se o nové šlechtění stará právě nizozemská organizace Tauros Foundation, jíž se podařilo vybrat šest vhodných druhů evropského skotu a vyšlechtit z nich zvíře, které se vzhledem i chováním nejvíce blíží původním praturům.

Zajímavosti