Na Třebíč a Vysočinu se můžete podívat z rekonstruované vodárny

Magazín
vodarna

V sobotu 5. září se otevřela nad Třebíčí další rozhledna. Jde o dosud nepřístupný objekt bývalého věžového vodojemu „Kostelíček“ na Strážné hoře. Uvedla to Iva Šebková, mluvčí Vodárenské akciové společnosti.

Tato vodohospodářská stavba z první republiky byla během posledního roku rekonstruována a proměnila se ve veřejně přístupnou expozici vodárenství s vyhlídkovou plošinou nabízející neobvyklý pohled z výšky na město Třebíč.

„Vodojem, který byl od sedmdesátých let minulého století nefunkční, protože jej nahradily moderní vodojemy Střítež a Pocoucov, jsme se rozhodli v roce 2010 opravit do původní podoby. Nevyužívaná stavba totiž chátrala. Čekala nás složitá jednání, ale jsem rád, že se díky pochopení všech zúčastněných stran nakonec podařilo záměr dokončit,“ sdělil ředitel třebíčské divize VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Jaroslav Hedbávný.

Po zpracování studie a projektu se začalo se stavbou v listopadu roku 2014, stavební práce v celkové výši přibližně 3 miliony korun byly dokončeny letos v létě.

Věžový vodojem se tak stává symbolickým i praktickým propojením vodárenství, turistického ruchu i historie města Třebíče. „Návštěvníci si v jednotlivých podlažích mohou prohlédnout hlavní vývojové trasy vodárenství na Třebíčsku od středověku po současnost. Nahoře, ve vlastní akumulační komoře vodojemu ve výšce 20 metrů nad okolním terénem, je možné zhlédnout audiovizuální program s tématikou vody dle vlastního výběru,“ pozval návštěvníky na novou atrakci ve městě Hedbávný.

Nezapomenutelný zážitek čeká na ty, co vystoupají ještě výše – na vyhlídkovou plošinu, z níž je vidět nejen město se všemi jeho stavebními skvosty, ale také na široké okolí, například na rozhlednu na Pekelném kopci, obec Heraltice, věž kostela v Budišově a mnoho dalších míst.

Vodojem bude pro návštěvníky letos zkušebně otevřen po celé září, vždy o víkendech. Na zimu zůstane stavba uzavřena. Na jaře pak bude nastaven návštěvní řád a pevná otevírací doba.

Historie budovy sahá do doby po skončení první světové války. Tehdy se město Třebíč potýkalo s velkým nedostatkem pitné vody. Rozvíjel se průmysl, zejména kožedělný, a narůstal i počet obyvatel města. Ve dvacátých letech minulého století byl proto vybudován provizorní vodovod z řeky Jihlavy a současně městská rada rozhodla o vybudování vodovodu moderního, který by situaci vyřešil na delší dobu.

Tím se po provedených hydrogeologických průzkumech v okolí města a projekční přípravě stal tzv. Vaňkův jubilejní vodovod („Vaňkův“ dle tehdejšího starosty města Josefa Vaňka, který se o výstavbu nového vodovodu nejvíce zasloužil, „jubilejní“ mělo znamenat symbolický dar občanům města k 600. výročí rozšíření městských práv). Slavnostní zahájení stavby Vaňkova vodovodu proběhlo v září roku 1936 právě zde na návrší Strážné hory, v místě budoucího věžového vodojemu.

Po technické stránce vodovod znamenal jímání kvalitní podzemní vody v heraltických lesích (tzv. prameniště I.), její úpravu filtrací přes vápencovou drť v odkyselovací stanici Heraltice a přivedení třináct kilometrů dlouhým potrubím do vodojemů v Třebíči. Vodojemy byly tři – Žákova zahrada pro nejnižší část města (centrum), Kostelíček – zemní část – pro střední část města (Domky) a Kostelíček – věžová část – pro nejvyšší část tehdejšího města.

První voda z nového vodovodu přitekla do města již v roce 1938, technicky byl vodovod dokončen v roce 1940 a zkolaudován v roce 1941. Během druhé světové války byl vodovod rozšířen připojením vody z tzv. prameniště II.

Otevření vodovodu se starosta Vaněk bohužel nedočkal, byl zatčen gestapem již v roce 1939 a zahynul v koncentračním táboře Buchenwald v roce 1944. Jeho vodovod však slouží dodnes a stále přivádí kvalitní vodu z heraltických lesů do Třebíče. „Zvláštností je, že vodovod funguje gravitačně, tedy bez nároků na elektrickou energii, a že kvalita vody je velmi dobrá a dlouhodobě stabilní. To je i důvodem, že je využívána pro výrobu tradičních třebíčských limonád ZON,“ doplnil Hedbávný.

Co navštívitVýlety s dětmi