Vzpomínkové akce k 208. výročí bitvy u Slavkova

Magazín
mec

Letošní Vzpomínkové akce k 208. Výročí bitvy u Slavkova se konají v termínu 28. 11. – 30. 11. 2013. Zámek Slavkov – Austerlitz je pořádá ve spolupráci s městem Slavkov u Brna a Jezdeckým klubem Acaballado, uvedla Jana Slouková z Ministerstva pro místní rozvoj.

Slavkovského programu se zúčastní na 200 osob v dobových uniformách a kostýmech z období napoleonských válek, reprezentující armády Francie, Polska, Rakouska a Ruska.

Vzpomínkové akce začnou na Zámku Slavkov – Austerlitz již ve čtvrtek 28. 11. 2013, kdy se v Historickém sále uskuteční již tradiční koncert, který pořádá obecně prospěšná společnost Mohyla míru – Austerlitz. Od 19.00 hodin se budete moci zaposlouchat do tónů jazzového souboru Jaromíra Hniličky – známého trumpetisty, skladatele, aranžéra a zpěváka. Vstup na tento koncert je volný.

V pátek večer 29. 11. 2013 přichází vojáci do Slavkova, na náměstí budou hořet strážní ohně, u kterých budou vojáci očekávat věcí příštích. Na slavkovský zámek přijíždí rakouský císař. Z oken zámku zazní pro tento účel speciálně složené fanfáry v provedení studentů Brněnské konzervatoře. Fanfáry pro město Slavkov u Brna složil známý hudební skladatel Miloš Štědroň, který napsal hudbu např. pro film Balada pro banditu. Celá scéna bude doplněna textem dopisu vojáka očekávající zítřejší bitvu.

Hlavní sobotní program (30. 11. 2013) bude celý věnován tématu život v zázemí v době bitvy s názvem „…tenkrát ve Slavkově 1805“. Cílem je ukázat život ve městě roku 1805. Za pomoci Muzea kočárů z Čech pod Kosířem bude horní část náměstí „přenesena“ do roku 1805.

Horní část náměstí oživí vedle vojáků a markytánek různá dobová řemesla. Například koláři a řezbáři, kteří budou předvádět strouhání špicí na loukoťová kola, vyřezávání různých předmětů, případně i soustružení dřevěných kulatých prvků na soustruhu. Tato řemesla budou doplňovat polní lazarety s ukázkami práce felčarů, polní pekárna, či práce kováře, který přímo na místě okove koně.

Celou scénu doplní různé povozy a kočáry, nebo čtyřmístný uzavřený kočár Landauer včetně kočárových koní, luceren, kočího a lokajů. Celou atmosféru budou doprovázet reprodukované zvuky bitvy s úryvky vzpomínek vojáků. Tyto vstupy boudou informovat o „dění na bojišti“ a zároveň budou návštěvníkům ukazovat historický průběh bitvy. Každý vstup bude doplněn konkrétní hranou situací (například, ranní odchod armády do bitvy, příjezd prvních raněných, či obsazení města francouzskou armádou).

Během celého dne se na zámeckém nádvoří, Palackého náměstí, v ulicích Husova a Brněnská bude konat tradiční předvánoční a řemeslný jarmark, který patří k největším vánočním jarmarkům na Jižní Moravě. Budete si zde moci zakoupit nejrůznější dekorativní předměty, bižuterii, ruční a řemeslné výrobky, které se mohou stát vánočními dárky pro vaše blízké. Samozřejmostí bude nabídka rozličných vánočních dekorací a bohaté občerstvení.

Zámek Slavkov – Austerlitz ve spolupráci s občanským sdružením Per Vobis dále připravil oblíbené kostýmované prohlídky s Napoleonem. Návštěvníci se setkají s postavami, které měly souvislosti s bitvou i se slavkovskými zámeckými pány. Humornou formou přiblíží okamžiky před samotou bitvou i samotného císaře Napoleona po jeho slavném vítězství a seznámí se nenásilnou formou i s historií slavkovského zámku. Prohlídky se uskuteční v časech: 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 a 17.00 hodin. Doporučujeme rezervaci předem na pokladně zámku.

Ve 20.00 hodin bude celý program zakončen multimediálním představením „Světlo ze Slavkova“, doplněným ohňostrojem. Základem však bude iluminace celé horní části náměstí, doplněná o další pyrotechnické efekty, kombinované s mluveným slovem.

Vstup na čtvrteční koncert, vojenské akce ve Slavkově a řemeslný jarmark je VOLNÝ.

Program Vzpomínkových akcí 2013 ve Slavkově u Brna:

Čtvrtek 28. listopadu 2013

19.00 – 20.00 Koncert souboru Jaromíra Hniličky (Historický sál zámku)

Pátek 29. listopadu 2013

19.00 – 20.00 Příchod IV. kolony do města, obsazení města armádou

20.00 – 21.00 Pochodňový průvod ke hrobu kancléře V.A.Kounice, krátký pietní akt

21.00 – 22.00 Program na zámku, příjezd rakouského císaře, slavkovské fanfáry, dopis vojáka

Sobota 30. listopadu 2013

9.00 –   9.30 Zahájení programu na náměstí

9.00 – 21.00 Tradiční předvánoční a řemeslný jarmark

9.30 – 18.00 „…tenkrát ve Slavkově 1805“

10.00 – 18.00 Kostýmované prohlídky zámku s Napoleonem

10.00 – 22.00 Teplé nápoje v SC Bonaparte

20.00 – 21.00 Iluminační večer s ohňostrojem – Světlo ze Slavkova

Zajímavosti