Nově opravované cesty v Podyjí usnadní výlety

Magazín
podyji

Hned čtyři cesty prochází nyní v Národním parku Podyjí rekonstrukcí. Na Hnánicku, Lukovsku, Čížovsku a v blízkosti Lesné pomohou turistům se pohodlněji dostat například k Novému Hrádku nebo Ledovým slujím. Sdělil to NP Podyjí ve své zprávě.

Cesty využijí také lesníci a ochranáři při správě území. Cesta u Hnanic je téměř hotová. U Čížova a Lesné se ještě pracuje. Na opravu důležité trasy z Lukova k rozcestí Příčky na cestě k Novému Hrádku nyní probíhá výběrové řízení.

Celkově dělníci do konce roku opraví zhruba 12 kilometrů cest. V rámci rekonstrukce cest je zejména zapotřebí obnovit zpevněné povrchy, odstranit zadrnované nánosy krajnic, obnovit a doplnit odvodnění a zajistit údržbu propustků.

Správa národního parku je v rámci povinností stanovených zřizovací listinou mimo jiné odpovědna za údržbu cest. Zároveň musí vykonávat mnoho činností na úseku ochrany přírody a krajiny, v lesním hospodářství či při usměrňování turistiky. K tomu je nezbytná kvalitní síť cest, jež umožní řádně plnit veškeré tyto podmínky stanovené zřizovatelem.

Co navštívitDovolená