Přepis vozidla – cena, vypovězení povinného ručení

Magazín

Prodej auta je komplexní proces, který zahrnuje mnohem více než jen samotný obchod. Kromě dohody o ceně a předání klíčů jsou zde také administrativní úkony, které je nutné vyřídit. Mezi ty nejdůležitější patří vypovězení povinného ručení a přepis vozidla na nového vlastníka.

Test

asfdasdf

fasdfasdf

sdfasdfasdf

Tento článek se zabývá:

 • Správným postupem vypovězení povinného ručení
 • Procesem přepisu auta na nového vlastníka
 • Náklady spojenými s přepisem auta

Povinné ručení je ze zákona povinné pro všechna motorová vozidla registrovaná v České republice. V případě prodeje auta je nutné povinné ručení vypovědět. Výpověď lze provést písemnou formou u pojišťovny, která pojistku spravuje. Pojistné se počítá poměrně dle ujetých kilometrů.

Přepis vozidla je nutné provést na úřadě obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má nový majitel trvalý pobyt. K přepisu je nutné předložit řadu dokladů, včetně kupní smlouvy, velkého technického průkazu a osvědčení o registraci vozidla. Cena za přepis vozidla se liší dle typu vozidla a výkonu motoru.

Důležité kroky při prodeji auta:

 • Sepsání kupní smlouvy: Kupní smlouva by měla obsahovat všechny důležité informace o vozidle, včetně ceny, stavu a VIN kódu.
 • Vypovězení povinného ručení: Pojistku je nutné vypovědět písemnou formou u pojišťovny.
 • Přepis vozidla: Přepis se provádí na úřadě obce s rozšířenou působností.
 • Předání vozidla: Vozidlo se předává novému majiteli po zaplacení kupní ceny a provedení přepisu.

Vypovězení povinného ručení

Povinné ručení je ze zákona vázáno na vozidlo, nikoliv na jeho majitele. Proto je nutné po prodeji auta povinné ručení vypovědět.

Vypovězení povinného ručení je důležitým krokem, který následuje po prodeji vozidla. Je to z toho důvodu, že pokud by došlo k nehodě s vozidlem po jeho prodeji, původní majitel by mohl být stále považován za odpovědnou osobu, pokud by nebylo povinné ručení řádně vypovězeno.

Vypovězení povinného ručení je možné provést buď osobně na pobočce pojišťovny, nebo online prostřednictvím webových stránek pojišťovny. V obou případech je nutné vyplnit formulář o vypovězení smlouvy o povinném ručení a předložit doklad o prodeji vozidla.

Po úspěšném vypovězení povinného ručení je důležité informovat nového majitele vozidla, aby co nejdříve uzavřel novou smlouvu o povinném ručení.

Kdy a jak vypovědět povinné ručení

 • Ke konci pojistného období: Pojistné období u povinného ručení je obvykle jeden rok. Smlouvu o povinném ručení je možné vypovědět ke konci pojistného období, a to nejpozději šest týdnů před jeho koncem. Výpověď musí být písemná a musí obsahovat:
  • identifikaci pojistníka (jméno, příjmení, adresa)
  • identifikaci vozidla (SPZ, VIN)
  • datum ukončení pojistného období
  • podpis pojistníka
 • Do dvou měsíců od sjednání: V případě nespokojeností s pojištěním, existuje právo do dvou měsíců od sjednání smlouvy od ní odstoupit bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí obsahovat:
  • identifikaci pojistníka (jméno, příjmení, adresa)
  • identifikaci vozidla (SPZ, VIN)
  • datum sjednání smlouvy
  • podpis pojistníka

Důležité: Povinné ručení zaniká až dnem následujícím po dni, kdy pojišťovna obdrží výpověď nebo odstoupení od smlouvy.

Přepis vozidla: Cena a potřebné doklady

Přepis vozidla je nutný v případě změny vlastníka vozidla. Pro provedení přepisu je nutné se dostavit na úřad obce s rozšířenou působností (obecní úřad, magistrát) v místě bydliště nového vlastníka.

Cena přepisu vozidla:

 • 800 Kč za standardní zápis do registru vozidel
 • 500 Kč za zápis do registru vozidel s přidělením zvláštní registrační značky

Doklady k přepisu vozidla:

 • Žádost o zápis změny vlastníka: Žádost si můžete stáhnout na webových stránkách Ministerstva dopravy.
 • Velký technický průkaz (VTP): VTP originál i kopii.
 • Malý technický průkaz (OTP): OTP originál i kopii.
 • Kupní smlouva: Kupní smlouvu originál i kopii.
 • Doklad o totožnosti: Občanský průkaz nebo cestovní pas nového majitele.
 • Doklad o zaplacení poplatku: Doklad o zaplacení poplatku za přepis vozidla.

Kam v Praze za přepisem vozidla

Přepis vozidla v Praze je běžný úkon, se kterým se setkává každý majitel automobilu. Existují tři hlavní možnosti, kam v Praze za přepisem vozidla:

 • Možnost 1: Úřad městské části – přepis vozidla je možné provést na úřadě městské části. V Praze je celkem 22 takových úřadů. Pro nalezení nejbližšího úřadu je vhodné využít online mapu. Je důležité ověřit úřední hodiny a případně se online objednat.
 • Možnost 2: Registrační úřad Ministerstva dopravy – další možností je registrační úřad Ministerstva dopravy, který se nachází v Praze 4. Tento úřad má obvykle delší úřední hodiny a je tak dostupnější pro ty, kteří nemohou navštívit úřad městské části v běžné pracovní době. I zde je vhodné se předem online objednat.
 • Možnost 3: Specializované služby – existují také specializované služby, které nabízí asistenci s přepisem vozidla. Tyto služby za poplatek zajistí veškeré potřebné formality a vyřídí přepis za majitele vozidla.

Při výběru místa pro přepis vozidla v Praze je důležité zvážit několik faktorů:

 • Dostupnost: Zjistit, jak daleko se úřad nachází a zda jeho otevírací doba vyhovuje.
 • Čekací doby: Uvědomit si, že na některých úřadech bývají delší fronty. Je doporučováno objednat se předem online.
 • Komfort: Některé úřady nabízejí modernější prostředí a příjemnější čekání.
 • Cena: U specializovaných služeb je nutné počítat s poplatkem za jejich služby.

Přepis vozidla je administrativní úkon, který je nutné provést při změně vlastnictví vozidla. Včasný přepis je důležitý, aby se předešlo případným komplikacím.