Rána pro milovníky Šumavy: Soud zakázal otevření cesty na Modrý sloup!

Magazín
sumava

Turisty dlouho očekávané otevření šumavské cesty Luzenským údolím na Modrý sloup nečekaně zakázal dnes krajský soud v Českých Budějovicích. Za tzv. stínovou vědeckou radu Národního parku Šumava to oznámila Markéta Hrežíková.

Přitom cesta měla být otevřená pro návštěvníky během léta a to už od 15. července. V minulých dnech byla slavnostně vyznačena pracovníky parku a Klubem českých turistů.

Cestu z Březníku na Modrý sloup, spojující českou a bavorskou část Šumavy a vedoucí jádrovou oblastí výskytu kriticky ohroženého tetřeva hlušce, není možné tímto způsobem otevřít. Správa NP Šumava totiž při posuzování, zda cesta a hlavně provoz na ní nebude mít na tetřeva rušivý vliv, nezohlednila stav celé tetřeví populace v rámci Šumavy, jak jí to přikazuje Zákon o ochraně přírody, ale rozhodla pouze o této jediné cestě bez vazby na celý park.

Takováto „salámová metoda“ je podle kritiků nepřípustná, protože by při opakování mohla vést k otvírání dalších cest bez ohledu na negativní vliv na šumavského tetřeva. Správa NP Šumava má přitom k dispozici předchozí posudky, které právě cestu Luzenským údolím vylučují a doporučují jiná alternativní řešení, tvrdí stínová rada. Tyto studie však byly podle ní současným vedením NP Šumava ignorovány.

„Tohle je pro Šumavu ta nejsmutnější zpráva za poslední rok. Rána! Šok! Sen mnoha generací turistů se rozplývá,“ tak komentuje rozhodnutí soudu NP Šumava.

Správa NP a CHKO Šumava, šumavské obce a Klub českých turistů se nevzdává a bude dál pracovat na otevření hraničního přechodu Modrý sloup. „Poslední slovo ve věci otevření Modrého sloupu ještě nepadlo!“ vzkazuje ředitel NP Šumava Jiří Mánek.