Smečka vlků se stále pohybuje u Doks, možná i v Ralsku

Magazín
vlk-2

Smečka vlků, která se loni po staletích zřejmě natrvalo vrátila do Čech, se stále pohybuje v oblasti Doks. Koncem roku se dobrovolníkům podařilo nalézt stopy 4-5 vlků v okolí Břehyňského rybníka a začátkem roku 2015 nalezli stopy 5 vlků členové mysliveckého sdružení u části obce Bezděz (Dvůr). Oznámila to Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK).

Vlci se pohybují v širší oblasti minimálně mezi Novozámeckým rybníkem a Bělou pod Bezdězem a není vyloučen jejich výskyt i na jiných místech, především v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko. Trvající pobyt smečky potvrdily i fotopasti, které zachytily 4 vlky naposledy 21. ledna 2015.

„V případě, že opět nastanou vhodné klimatické podmínky, bude možné provést i další monitoring vlků pomocí hledání stop v čerstvém sněhu a zjistit, zda je smečka stále v plném počtu či došlo k nějakým změnám,“ uvedla AOPK.

Některé z fotopastí jsou umístěny i v národní přírodní rezervaci Břehyně – Pecopala, kam je přístup veřejnosti mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody zakázán. „Fotopasti však často zachycují porušování tohoto zákazu. Prosíme veřejnost, aby jej respektovala,“ vyzývá Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

Zajímavosti