Správa NP Šumava uložila za černý vjezd nejvyšší možnou pokutu

Magazín
np-sumava

Nejvyšší možnou pokutu vyměřila Správa Chráněné krajinné oblasti Šumava řidičům BMW, kteří v říjnu tohoto roku bez povolení vjeli do přísně chráněné oblasti k Černému jezeru. Oznámil to v úterý mluvčí NP Šumava Pavel Pechoušek.

„Zjistili jsme všechny podrobnosti a okolnosti, které se týkaly tohoto případu. Přestupcům jsme v příkazním řízení udělili pokutu 4 000 korun, což je nejvyšší sazba, kterou lze v tomto řízení uložit, běžně se za přestupek tohoto typu dává pokuta 2 000 korun, ve zvláště chráněném území ale může být uložena pokuta až dvojnásobná,“ uvádí Pavel Hubený, šéf Chráněné krajinné oblasti Šumava.

„Přestupek jsme klasifikovali jako porušení zákazu vysloveného zákonem pro CHKO Šumava. Přestupci se pohybovali po hranici Přírodní památky Královský hvozd a po hranici Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero. V těchto chráněných územích je omezen i pohyb pěších osob. Vysokou pokutu dostali pro úmyslné porušení omezení v nejcennějších částech CHKO Šumava a v jedné z nejnavštěvovanějších oblastí,“doplňuje Pavel Hubený.

K dnešku zaplatilo 18 z 23 přestupců. Správa CHKO Šumava mohla udělit pokutu až do výše dvou milionů korun – ale jen v případě, že by se prokázalo, že akci organizuje právnická osoba.

„Že by organizátorem této neuvěřitelně zpupné, spanilé jízdy byla právnická osoba, se nepodařilo prokázat. My jsme dali nejvyšší možnou pokutu, kterou nám umožňují zákony týkající se pravidel ochrany přírody. Větší pokutu jsme jednotlivým fyzickým osobám dát nemohli. Celkem jsme tedy vydali 22 pokut po 4 000,- Kč. 88 tisíc je myslím dostatečnou výstrahou pro každého, kdo chce něco podobného udělat. Politováníhodné je, že výtržníkům na místě dala pokutu policie ČR ve výši méně než symbolických 100,- Kč. To nám také nepomohlo, protože dávat dva tresty za jeden přestupek prakticky nejde. Přesto jsme využili všech možností, které nám dává zákon o ochraně přírody. Jsem však přesvědčen, že celá kauza je dostatečným varováním a signálem, že toto se zkrátka v chráněném území nesmí dělat,“ komentuje případ Jiří Mánek, ředitel Správy NP a CHKO Šumava.

Řidiči se ke svému provinění a ke svému přestupku postavili s rozdílnou odpovědností. Vyrozumění o udělení pokuty jim bylo odesláno již před třemi týdny. Všichni písemnost převzali. K dnešnímu dni jich zaplatilo osmnáct.

„Jeden z přestupců se dokonce písemně omluvil, slíbil, že nic podobného už nebude opakovat. Pokutu obratem zaplatil, i když uvedl, že pokuta bude zásahem do jeho rozpočtu. Postup dalšího přestupce měl stejný začátek, ale odlišný konec. Dokonce nabídl pomoc při sázení nebo úklidu, omlouval se, ale po tom, co mu Správa CHKO Šumava vyměřila přísnou pokutu, už se neozývá. Ztratil chuť Šumavě pomáhat a dokonce ani nezaplatil pokutu,“ popisuje Pechoušek.

Zajímavosti