V Krkonoších obnovili studenovský křížek

Magazín
kriz-3

Správa Krkonošského národního parku pečuje o přírodní i kulturní dědictví Krkonoš. Právě proto v letošním roce kompletně zrekonstruovala 193 let starý křížek na Studenově nad Rokytnicí nad Jizerou. Oznámil to Radek Drahný, mluvčí KRNAP.

Okolí Rokytnice nad Jizerou je známé množstvím drobných sakrálních památek. Studenovský křížek z roku 1822 stával u kasáren na rozcestí turistických cest na Studenově. Byl umístěn tak trochu na okraji zájmu na křižovatce lesních cest ve výšce 930 m n. m.

O jeho opravu se již před více než deseti lety snažila dvojice obyvatel osady Studenov. Byli jimi pan Jindřich Seidl z Vilemova, který byl nájemcem objektu „kasáren“ a paní Anna Khunová, pražská malířka a chalupářka z objektu č. p. 11 na Studenově. Jejich prvním zásahem bylo doplnění chybějících kamenných kvádrů z podstavce a ošetření Kristova těla zlacenkou. Tento první počin ale bohužel dlouho nevydržel – Krista našli na zemi s uraženýma rukama. Na řadu let upadl křížek opět v zapomnění.

Loni starosta Rokytnice nad Jizerou Petr Matyáš inicioval možnou opravu křížku, který leží na pozemcích ve vlastnictví národního parku.

Téměř přesně rok od setkání starosty Rokytnice a ředitele Správy KRNAP Jana Hřebačky byla dokončena oprava křížku. Došlo k obnově kamenných základových stupňů, čištění, doplnění vydroleného kamene na pískovcovém podstavci, ošetření všech kovových částí kříže a především k vymodelování a novému odlití uražených Kristových rukou.

Velkou neznámou zůstávala podoba desky umístěné na čelní straně kamenného dříku. Původní deska s pravděpodobně německými nápisy chyběla. Rozeběhlo se pátrání po její někdejší podobě. Hledalo se mezi starými fotografiemi, v archivech, kontaktovali se pamětníci, a dokonce se zprostředkovaně podařilo spojit i s pamětnicí dnes žijící v Německu.

Pátrání po původní podobě desky ale nebylo úspěšné, a tak byl do nové mramorové desky vytesán nápis v češtině „Já jsem cesta“. Tento nápis odkazuje jak na duchovní rozměr křížku, tak na umístění křížku na důležité křižovatce historických cest – poštovní vedoucí z Rokytnice do Harrachova a obchodní spojující přes hřebeny Krkonoš jizerské údolí a Slezsko.

„Obnova křížku se velmi vydařila a doufejme, že takto opravený vydrží alespoň dalších 193 let,“ uvedl ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka.

Zajímavosti