V Krkonoších opravují cestu z Luční boudy do Slezského sedla

Magazín
krkonose-5

Návštěvníci hor se v tyto dny mohou setkat v Krkonoších s pracovníky stavební firmy, kteří v úseku od Luční boudy směrem do Slezského sedla rekonstruují turistický chodník. Upozornil na to mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný.

Práce probíhají za provozu a turisty procházející po této frekventované cestě by měly ovlivnit minimálně. „Ukončení rekonstrukce předpokládáme do 31. srpna 2015,“ uvedl mluvčí. Těleso chodníku bylo v minulosti opakovaně opravováno a doplňováno drobným drceným kamenivem.

„Naši předchůdci použili materiál, jehož původ a chemické charakteristiky neodpovídají chemickému složení místní horniny. Jedná se o materiál se zásaditou reakcí, zatímco místní materiál je produktem zvětrávání kyselých podložních hornin. Přítomnost basického materiálu negativně ovlivňuje zejména bylinný pokryv v okolí cesty a jeho druhové složení. Drobná kamenná drť je odplavována a výluhy ovlivňují chemismus půdy i vegetaci v širším okolí,“ konstatoval Drahný.

Povrch chodníku byl po letech provozu velmi nerovný, pro chůzi nepříjemný až nebezpečný. Procházející návštěvníci si nezřídka vyhledávali pohodlnější chůzi po měkkých zadrnovaných okrajích cest. Tímto negativním jevem se v některých místech chodník rozšiřoval, jeho nezpevněné okraje se bortily a okolí cenného biotopu tímto sešlapáváním velmi trpělo.

Nynější oprava počítá s rekonstrukcí úseku v délce 718 metrů, a to mezi oběma dřevěnými povaly a v úseku mezi Luční boudou a prvním povalem. Úsek mezi povaly bude vydlážděn žulovými kvádry. Z chodníku od Luční boudy bude odstraněn zásaditý materiál a nahrazen kyselým. Po úpravách budou obě části přijatelné pro chůzi v drsných horských podmínkách.