Všichni řidiči luxusních aut, kteří vjeli k Černému jezeru, zaplatili nejvyšší pokuty

Magazín
bmv

Všech 22 přestupců zaplatilo pokutu 4 000 korun za nepovolený vjezd do přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero vloni v říjnu. Byla to maximální pokuta, kterou jim Správa Chráněné krajinné oblasti Šumava mohla vyměřit. Oznámil to Pavel Pechoušek, mluvčí NP Šumava.

Tím je celý případ, který v říjnu loňského roku vzbudil v médiích velký rozruch, uzavřený.

Správa Chráněné krajinné oblasti Šumava prověřila při zkoumání tohoto případu všechny podrobnosti a okolnosti. „Přestupcům jsme v příkazním řízení udělili pokutu 4 000 korun, což je nejvyšší sazba, kterou lze v tomto řízení uložit, běžně se za přestupek tohoto typu dává pokuta 2 000 korun. Ve zvláště chráněném území ale může být uložena pokuta až dvojnásobná,“ uvádí Pavel Hubený, šéf Chráněné krajinné oblasti Šumava.

„Přestupek jsme klasifikovali jako porušení zákazu vysloveného zákonem pro CHKO Šumava. Přestupci se pohybovali po hranici Přírodní památky Královský hvozd a po hranici Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero. V těchto chráněných územích je omezen i pohyb pěších osob. Vysokou pokutu dostali pro úmyslné porušení omezení v nejcennějších částech CHKO Šumava a v jedné z nejnavštěvovanějších oblastí,“ doplňuje Pavel Hubený.

S přístupem Správy CHKO Šumava je spokojený i Václav Vetýška, který na celou aféru upozornil.

„Oceňuji, že Správa CHKO Šumava dotáhla celou událost z loňského podzimu do konce tak, jak slíbila. Pro mne nebylo důležité, kolik zaplatí – to stanovuje zákon, ale to, že Správa CHKO Šumava jasně ukázala, že porušení zákona musí být potrestáno. A to se uskutečnilo. Snad je to poučení pro ostatní, kteří by chtěli upřednostnit svou drzost a povýšenost nad úctou a pokorou vůči takovému jedinečnému skvostu přírody v naší zemi, jakým Černé jezero je,“ uvádí Václav Vetýška, který má momentálně výstavu fotografií Šumavy na půdě Evropského parlamentu v Bruselu.

Správa CHKO Šumava mohla udělit pokutu až do výše dvou milionů korun – ale jen v případě, že by se prokázalo, že akci organizuje právnická osoba. „Že by organizátorem této neuvěřitelně zpupné spanilé jízdy byla právnická osoba, se nepodařilo prokázat. My jsme dali nejvyšší možnou pokutu, kterou nám umožňují zákony týkající se pravidel ochrany přírody,“ vysvětlil Jiří Mánek, ředitel Správy NP a CHKO Šumava.

Problém byl také v tom, že řidiči dostali na místě symbolickou pokutu ve výši 100 korun.

„To nám také nepomohlo, protože dávat dva tresty za jeden přestupek prakticky nejde. Přesto jsme využili všech možností, které nám dává zákon o ochraně přírody. Jsem však přesvědčen, že celá kauza a výsledná pokuta 88 tisíc korun je dostatečným varováním a signálem, že toto se zkrátka v chráněném území nesmí dělat,“ komentuje případ Mánek.

Řidiči se ke svému provinění a ke svému přestupku postavili různě. Někteří se velice upřímně omluvili, uznali svou chybu a zaslouženou pokutu poslali bez problémů. Jiným zaplacení trvalo několik týdnů. Nikdo se však proti verdiktu neohradil.

„Další přestupce nabídl pomoc při sázení nebo úklidu, omlouval se, ale po tom, co mu Správa CHKO Šumava vyměřila přísnou pokutu, se přestal ozývat. Najednou ztratil chuť pomáhat. Pravděpodobně čekal, že dostane symbolickou stovku,“ dodal Pavel Pechoušek.

Zajímavosti