XIV. Muzejní noc v České Lípě

Magazín
muzeum

V pořadí již čtrnáctá muzejní noc ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě se uskuteční v sobotu 10. června. Muzeum se touto akcí tradičně zapojuje do celorepublikového Festivalu muzejních nocí pořádaného Asociací muzeí a galerií ČR.

I letos je pro návštěvníky připravena večerní prohlídka expozic a výstavních prostor. Zároveň budete moci nahlédnout pod ruce odborných pracovníků, kteří na několika stanovištích představí svoji práci. Setkat se můžete se zoologem a živými zvířaty, ale i s prací entomologa, knihovníka nebo muzejního pedagoga. Vyzkoušíte si výrobu mincí nebo pozlacování předmětů. Starými tiskařskými formami si můžete potisknout ubrousek, nebo přinesené tričko a vyrobit si vlastní Ex libris technikou linorytu.

Čeká Vás ale i mnoho dalšího. Ve stálých expozicích muzea a v ambitu budou připravena zastavení s tvůrčími dílnami pro děti a s řemeslnými výrobky. Vůní Vás přiláká stanoviště s vytlačovanými perníky a ochutnávkou bylinkových nápojů. V galerii si mohou malí i velcí návštěvníci poslechnout od 21.00 Ořechovou pohádku v podání Divadla Rolnička z Liberce a ještě před tím na rajském dvoře zazní rytmy afrických bubnů DDM Smetanka z Nového Boru.

Během večera se představí několik dalších profesionálních i neprofesionálních souborů a umělců. Můžete se těšit na vystoupení mažoretek Adelline z DDM Libertin, přičemž jedno bude se světelnými efekty, ale také na taneční představení pražské skupiny Siderea. Jejich členky nám předvedou tance mystických čarodějnic se symbolikou čtyř základních elementů – země, vody, ohně a vzduchu.

Budete-li chtít nahlédnout do svého osudu, využijete jistojistě služeb kartářky. Zazní také hudba bluegrassové skupiny Red Leaf a celým večerem nás budou provázet různá vystoupení žáků ZUŠ Česká Lípa, která je již tradičním partnerem muzejní noci. Do tmy zahalenou klášterní zahradu pak v závěru rozzáří ohňová show v amfiteátru muzea a celý muzejní večer završí od 23.00 vystoupení Jazzové farmy ze ZUŠ Česká Lípa.

Po celý večer nebude chybět bohaté občerstvení Retro bufetu z Nového Boru, raw dobroty a čerstvá káva z Florian Café, domácí frgále, sýry a klobásky. Najdete tady i deset příchutí vyhlášené strážské zmrzliny. S platnou vstupenkou z muzejní noci můžete v těchto večerních hodinách navštívit i Šatlavu – archeologické muzeum Českolipska. V pravěké části expozice Vám ukáže archeolog zpracování nálezů a do středověku se přenesete pomocí promítané 3D prohlídky České Lípy.

Pozvánku nám poslala Jana Jermanová Jakubská – vedoucí oddělení výstav, výchovy, propagace a galerie Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a připojila poznámku:

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě  je spolufinancováno Libereckým krajem jako jeho příspěvková organizace. Festival muzejních nocí se koná za podpory Ministerstva kultury ČR. Muzejní noc finančně podpořilo Město Česká Lípa.

A pro shrnutí:
kdy: 10.června 2017 od 20.00 do 24.00 hodin
kde: Areál bývalého augustiniánského kláštera v České Lípě

Zajímavosti