Začala oprava Třebechovického betlému. Návštěvníci mohou vše sledovat

Magazín
jezulatko

Jedinečnou možnost mají do dubna 2016 návštěvníci Třebechovického muzea betlémů. Národní kulturní památka Třebechovický Proboštův betlém se sice v těchto dnech začala kompletně rekonstruovat, ale lidé mohou práce restauratérů sledovat zpoza skleněné stěny. Naskýtá se jim tak i nevšední pohled do útrob tohoto mechanického díla. Oznámilo to muzeum na svém webu.

Celodřevěný Proboštův betlém vznikal od roku 1885 po dobu více než 40 let. Ve svém rozsahu nemá jako mechanický umělecko-řemeslný organismus v evropském kontextu analogii.

Třebechovický Proboštův betlém se liší nejen rozsahem, řemeslným provedením a celodřevěnou mechanikou, ale především myšlenkovým záběrem. Je to dílo hluboce věřícího člověka, který jej pojal jako oltář. Tato okolnost nás opravňuje ke srovnání kompozice s historickými celky oltářů a vyobrazení biblických výjevů největšími mistry. Autor mistrně využil všech dostupných prvků lidové tvorby a tradičního způsobu ztvárnění betléma.

Na mechaniku se váže 21 pohyblivých pásů. Jako celek nebyl Třebechovický betlém nikdy opravován a restaurován. Všechny části betlému  jsou původní.

Současný stav některých jeho částí  lze označit za havarijní, řada pásů a vnitřních mechanik je nefunkční (ulámané a rozvolněné zuby na hnacích kolech, rozlomené základny kulis, deformace hřídelí). Centrální mechanika betlému je uložena a stabilizována v nosné a vně řezbářsky zdobné konstrukci a je při dílčím restaurátorském zásahu prakticky nepřístupná. Také samotná konstrukce je značně rozvolněná.

Zajímavosti