Základem brdských cyklostezek bude okruh Obecnice – Strašice – Kamenná – Bor – Obecnice

Magazín
cyklista-cyklostezka

Správa CHKO Brdy a Újezdní úřad Brdy připravil návrh koncepce cyklostezek a turistických stezek na území CHKO Brdy pro bývalý vojenský újezd Brdy. Návrh koncepce je založený na nezastavitelnosti Brd. Základem koncepce je umístění veškeré technické infrastruktury (parkoviště) a turistického zázemí (restaurace, ubytování, infocentra) v okolních obcích či na hranici CHKO Brdy. Oznámila to Agentura ochrany přírody a krajiny.

Koncepce je nastavena tak, aby hlavně u cyklostezek, které budou moci samozřejmě využívat i pěší turisté, byl zajištěn výjezd do všech okolních obcí. Tím se tvůrci vyrovnali s tím, že nebudou muset upravovat značení podle vývoje nástupních míst v okolních obcích, které nemůžou výrazně ovlivnit.

Nástupní místa do Brd se budou z technických a finančních důvodů teprve profilovat a bude nějakou dobu trvat, než se jedno z nich ukáže jako více či méně využívané a frekventované. Zároveň tímto systémem automaticky propojí území CHKO Brdy s vnějším okolím.

Momentálně se zdá, že nejpřipravenější jsou obce Strašice a Obecnice. Tvůrci samozřejmě vzali v potaz i skutečnost, že návštěvníci vzhledem k civilnímu režimu nemusí respektovat značení a mohou se pohybovat ve volném terénu podle libosti.

Při stanovení koncepce se musely vzít v potaz skutečnosti bránící vstupu veřejnosti do části území. Především nebude zpřístupněna část území od silnice Obecnice – Valdek směrem k Jincům, kde bude zřízeno posádkové cvičiště s trvalým zákazem vstupu.

Zákaz vstupu bude dále platit do malých uzavřených areálů, jako je např. meteoradar Praha, vysílač na Sádce či vojenské zařízení na Americe a Reservě. Stejně tak nebudou zpřístupněny vodní nádrže jako např. Pilská, Lázská a Octárna, kde zůstane stávající režim z důvodu ochrany zdroje pitné vody. Pohyb na dopadových plochách bude omezen vstupem po vyznačených stezkách z důvodu pyrotechnické zátěže.

Vlastní značení cyklostezek je založeno na bohaté nabídce zpevněných cest. Základem cyklostezek je okruh Obecnice – Zaječov – Okrouhlík – Strašice – Kamenná – Kolvín – Na Rovinách – Bor – směr Třemošná a Obecnice. Z tohoto okruhu jsou bohaté nájezdy a výjezdy do všech okolních obcí.

Okruh je dále podélně rozdělen cestou Aliance a cestou přes Jordán dále směrem do Třítrubeckého údolí ke Strašicím a Padrtím a dále v několika místech napříč. Vzniká tak odhadem nadstandardních atraktivních 450 km cyklostezek, kdy cyklisté mohou využívat jednotlivé okruhy dle svého uvážení a s možností výjezdu do jakékoliv obce při okraji s turistickým zázemím.

U turistického značení tvůrci dospěli ke kombinaci naučných stezek s klasickým značením. Základem budou dvě naučné stezky a hřebenová cesta od Jinců až po Padrťsko.

První naučná stezka s pracovním názvem „Po stopách československého dělostřelectva“ představí návštěvníkům okolí dopadových ploch. Jedním z hlavních bodů na stezce bude pěchotní srub na Jordánu (zde se bude naučná stezka setkávat s cyklostezkou), kde se uvažuje o stále expozici a venkovní expozici vojenské techniky. Naučná stezka bude dlouhá do 10 km.

Druhá naučná stezka bude směrem od Strašic k Padrťským rybníkům a má pracovní název „Po stopách vysídlených brdských obcí“. Smyslem je přiblížit návštěvníkům historii této oblasti. Hlavním magnetem na trase bude muzeum Středních Brd ve Strašicích. V budoucnu by zde měl vzniknout i Dům přírody na loveckém zámečku Tři Trubky. Celá stezka bude dlouhá do 25 km.

Obě stezky budou propojeny centrální částí Brd a budou nabízet úžasné přírodní vyhlídky a budou se také potkávat s cyklostezkami, aby i cyklisté mohli bez omezení vstoupit na tyto trasy. Návštěvníci podle potřeb nebudou odkázaní na nutnost absolvovat celou trasu a budou moci vždy někam odbočit a tzv. se odklonit či zkrátit svojí trasu.

CHKO Brdy bude tedy pro turisty průchozí na jakoukoliv světovou stranu. Koncepce je nastavena tak, aby všechny obce měly stejně nastavené podmínky pro budoucí turistické využití CHKO Brdy a nikdo nebyl zvýhodňován.

Do návrhu můžou být zakomponovány požadavky některých obcí, se kterými nebyla koncepce ještě projednána vč. KČT, který provádí průzkum terénu. KČT by měl být zároveň značkařem a správcem turistického značení. Značení bude zahájeno příští rok a pravděpodobně bude definitivně dokončeno v roce 2017, podle konce pyrotechnické sanace.

Definitivní verzi, která by měla být dokončena v tomto roce, musí schválit vlastník dotčených pozemků. Souhlas se značením tras musí udělit i Správa CHKO Brdy.