CHKO Český ráj slaví 60 let

Magazín
cesky-raj-2

Chráněná krajinná oblast Český ráj slaví v těchto dnech 60 let. CHKO Český ráj byla vyhlášena jako první CHKO v naší republice, a to v březnu 1955. Upozornila na to Agentura ochrany přírody a krajiny, která CHKO zastřešuje.

Českým rájem byla v druhé polovině 19. století nazvána krajina, kde jsou přírodní hodnoty umocněny historickými památkami. Člověk zdejší kraj přetváří již mnoho tisíců let, jeho působení je však v relativní rovnováze s přírodou.

Oblast je tvořena především kvádrovými pískovci, které zde byly uloženy v druhohorách na okrajích tehdejšího moře. Současná podoba skalních útvarů je výsledkem dlouhotrvajícího působení sil z nitra Země a trvalé erozní činnosti. Skalní města a vrchy třetihorního vulkanického původu jsou základem jedinečnosti území.

K zajímavým prvkům skalních měst patří jeskyně, pseudozávrty, skalní brány a okna. Symbolem kraje je tvarově unikátní hrad Trosky. Rostlinná a živočišná říše je zastoupena převážně druhy skalních měst a mokřadů, a to i přes velkou rozmanitost přírodních stanovišť. Druhovou pestrost organismů obohacují horské i teplomilné druhy.

Mimořádná je i pestrost kulturních památek, například skalních hradů, zámků, kostelů či roubených domů.

CHKO se rozkládá na 181,5 kilometru čtverečních v Libereckém, Královéhradeckém a Středočeském kraji. V roce 2002 došlo vládním nařízením k rozšíření CHKO o oblast Maloskalska a Prachovských skal. V Českém ráji se nachází 24 chráněných území – dvě národní přírodní památky, 11 přírodních rezervací a 11 přírodních památek.

Zajímavosti