Jeskyně Balcarka

Česko

Jeskyně Balcarka v Ostrově u Macochy představuje svou krápníkovou výzdobou snad nejbohatší jeskyni Moravského krasu a patří právem k vyhledávaným cílům turistických návštěv. Méně je však veřejnosti známo, že Balcarka zaujímá také významné místo v nejstarší historii Moravského krasu.

Někdy zhruba před 15 000 lety v Balcarce sídlila početná skupina lidí, lovců sobů a koní z údobí magdaleniénu. Zanechali po sobě několik ohnišť, větší počet pazourkových nástrojů i hrotů kopí, vyřezaných ze sobích parohů.

Množství zvířecích kostí svědčí o tom, že byli úspěšnými lovci, kteří dokázali přežít v dosti drsných klimatických podmínkách poslední doby ledové.

Všechny tyto doklady o využívání jeskyně lidmi s kulturou magdaleniénu na konci paleolitu i o přítomnosti dravých ptáků získal svou neúnavnou a pečlivou činností učitel Jan Knies z nedalekého Rogendorfu (dnes Krasové) před více jak 100 lety. Jím shromážděná archeologická i paleontologická sbírka je nyní uložena v ústavu Anthropos Moravského zemského muzea v Brně a představuje významnou součást nejstarší historie osídlení Moravy.

Jeskyně Balcarka se nachází jižně od Ostrova u Macochy, při východním okraji vápenců Moravského krasu, v jádru skalnatého meandru Suchého žlebu. Její přední část byla známa odedávna. Od roku 1923 byla postupně objevována ostrovskými občany pod vedením poslance Josefa Šamalíka, v roce 1936 byly jednotlivé části jeskyně spojeny v jeden celek.

Jeskyně tvoří složitý systém, vystupující ve dvou výškových úrovních spojených vysokými dómy. Na vzniku jeskyně se podílely vody Lopače a Krasovského potoka, jejichž ponory se nyní nachází severně a jižně od jeskyně.

Balcarka je pro návštěvníky zvlášť přitažlivá pestrostí krápníkové výzdoby na poměrně malé rozloze. Mimořádné bohatství krápníků, typicky vyvinuté povrchové krasové jevy (závrty, škrapy), bohaté archeologické a paleontologické nálezy, význačné druhy teplomilné květeny a malebnost krajiny činí z lokality Balcarky jedno z nejzajímavějších míst v Moravském krasu.

V létech 2007–2009  byla Správou jeskyní ČR provedena generální rekonstrukce jeskyně Balcarky. V průběhu rekonstrukce byly z jeskyně postupně odstraňovány pozůstatky starých zpřístupňovacích prací – betonová schodiště a chodníky, kamenné skládky, ocelové konstrukce, výztuže, kabely, osvětlovací tělesa aj. Vzhledem k charakteru jeskyně musel být veškerý transport materiálu prováděn ručně.

Po provedených výklizech se znovu ukázaly dávno zapomenuté části jeskyně, které dávají do budoucna příležitost k novým objevům. Celkem bylo z jeskyně vyklizeno 2 100 tun použitého materiálu.

V dalších etapách rekonstrukce byly zbudovány nové turistické chodníky, zábradlí, elektrické osvětlení. Novou podobu dostala i vstupní část jeskyně. Chodníky a schodiště byly zúženy na nezbytně nutnou míru.

V některých partiích se pod starými chodníky a schodišti objevila původní krápníková výzdoba. Zde byla návštěvní trasa řešena formou nerezových můstků a lávek tak, aby krápníková výzdoba zůstala zachována. Na výrobu zábradlí a dalších konstrukcí byl použit antikorozní materiál. Tímto opatřením odpadnou v budoucnu dříve nezbytné ochranné nátěry, které silně zatěžovaly jeskynní ekosystém.

Ve vybraných částech jeskyně bylo místo původních ochranných plotů nainstalováno elektronické zabezpečovací zařízení k ochraně krápníkové výzdoby. Návštěvníkům se tak naskýtá nový a ničím nerušený pohled.

Ve Velkém dómu bylo poprvé ve východní Evropě použito osvětlení LED diodami, které vytváří zvláštní světelné efekty. LED světla mají nesrovnatelně nižší spotřebu energie a nezatěžují jeskynní prostředí vydávaným teplem. LED osvětlení bylo doplněno zařízením pro hudební produkci, při které se automaticky osvětlují nejrůznější scenérie Velkého dómu.

Do turistického okruhu byla nově zahrnuta i část jeskyně s bývalým muzeem, které bylo krátce zpřístupněno v roce 1938. V prostorách muzea byla instalována expozice představující jeskyni Balcarku jako jeskyni lovců sobů a koní, generační zimoviště medvědic jeskynního medvěda a jeskyni medvíďat. Na tuto expozici navazují i nově instalované venkovní naučné panely.

Expozice v Balcarce je součástí integrální expozice Moravského krasu, která je postupně budována ve Sloupsko-šošůvských jeskyních, Kůlně, Balcarce, Výpustku a v Kateřinské jeskyni. Návštěvní trasa se tak prodloužila o 150 metrů a návštěvníci nyní vychází novým východem přímo u provozní budovy. Celkové náklady na rekonstrukci činily 17,5 mil Kč.

Co navštívitVýlety s dětmi