Lichtenštejnsko – zajímavosti, výlet, informace

Evropa
lichtenstejnsko

Lichtenštejnsko je malý stát uprostřed vysokých hor. Nabízí úchvatné horské scenérie, luxusní lyžařská střediska, romantickou řeku Rýn, ledovcová jezera i staré hrady. Lichtenštejnsko patří k nejrozvinutějším a nejbohatším státům světa. Hlavní hodnotou místních lidí je svoboda a nezávislost. Co v Lichtenštejnsku vidět, jaké jsou o Lichtenštejnsku zajímavosti?

Lichtenštejnsko je země s jednou z nejpozoruhodnějších krajin. Sevřená horská údolí, pastviny s kravami, horské statky, hrady a kostely. Jen stěží lze v Evropě najít fotogeničtější místa. Navíc každý krok návštěvníků provází přívětivost místních obyvatel.

Cestovní pojištění je nezbytné pro každou dovolenou či cestu do zahraničí.

Kalkulaci cestovního pojištění lze zjistit zde >

Lichtenštejnsko – základní informace

Před cestováním do Lichtenštejnska je dobré znát základní fakta:

  • Hlavní město: Vaduz (315 000 obyvatel)
  • Rozloha: 160 km2
  • Obyvatelstvo: 36 476
  • Jazyk: němčina
  • Náboženství: římští katolíci 76 %, protestanti 8,5 %, pravoslavní 1,1 %, bez vyznání 5,4 %
  • Státní zřízení: konstituční monarchie
  • Měna: Švýcarský frank (CHF)
  • Mezinárodní telefonní předvolba: +423
  • Nejvyšší bod: Grauspitz, 2 599 m n. m.

Lichtenštejnsko sousedí se Švýcarskem společnou hranicí dlouhou 41,2 km. Se Švýcarskem je Lichtenštejnsko úzce hospodářsky a politicky spojeno mimo jiné měnovou a celní unií. Druhým sousedem je Rakousko, společná hranice měří 36,7 km.

Srovnání cestovního pojištění a vyhledání nejlepší varianty na trhu nabízí portál 123ruceni.cz.

Vlajka Lichtenštejnska

Vlajku Lichtenštejnska zdobí 2 vodorovné pruhy. V horní části vlajky se nachází červený pruh, který má v levém rohu korunu. Spodní pruh je temně modrý. Koruna byla přidána mnohem později, a to z toho důvodu, že docházelo k záměně s haitskou vlajkou na olympijských hrách.

Modrá barva na lichtenštejnské vlajce představuje oblohu, červený pruh symbolizuje večerní ohně. Knížecí zlatá koruna značí fyzickou i duševní jednotu lidu, státu a panovnického domu. V této úpravě se používá od roku 1937, k malé úpravě koruny došlo roku 1982.

liechtenstejnsko-vlajka-6161968

Jaký má Lichtenštejnsko státní znak? Znak knížecí rodiny Lichtenštejnů je od roku 1719 velkým státním znakem Lichtenštejnska. Tehdy byla obě panství Vaduz a Schellenberg povýšena na říšské knížectví. Po vymření ostatních linií užívají znak všichni členové lichtenštejnské rodiny.

Znak Lichtenštejnska je složen ze znaků různých oblastí Evropy, ve kterých knížecí rod v historii figuroval. Je to znak Slezska, Opavska, Krnovska, erb hraběcí rodiny Rietbergů, erb rodiny Kuenringů a srdeční štítek erbu Lichtenštejnů. Pokud je štít položen na knížecí hermelín s knížecí korunou, jedná se o velký znak. Je-li použit pouze znak knížecí rodiny s korunou, jde o malý znak.

Lichtenštejnové a historie knížectví

Vznik samostatného Lichtenštejnska se váže k bohatému šlechtickému rodu Lichtenštejnů. Moderní historie Lichtenštejnska se píše od přelomu 17. a 18. století. V roce 1699 koupili Lichtenštejnové od zchudlých německých šlechticů panství Schellenberg a v roce 1712 koupili panství Vaduz. Obě území byla do té doby součástí německé říše.

hlavni-mesto-lichtenstejnsko-6222511
Hrad Vaduz, neboli Vaduzský zámek, leží na vršku nad centrem města. Jedná se o oficiální rezidenci vládnoucích knížat.

Panství Vaduz a Schellenberg byla sice malá, zato však nezávislá a podléhala přímo německému císaři. Jejich koupí Lichtenštejnové získali zastoupení v německém říšském sněmu. Roku 1719 byla panství Vaduz a Schellenberg sjednocena, získala titul knížectví a název podle svých nových vládců. Lichtenštejnsko je dnes jediným územím na světě, které se jmenuje podle toho, kdo toto území zakoupil.

V roce 1866 se knížectví zcela osamostatnilo. Do první světové války mělo těsné, zejména hospodářské styky s Rakouskem-Uherskem. Několik let po zániku Rakouska-Uherska, v roce 1923, uzavřelo Lichtenštejnsko celní a měnovou unii se Švýcarskem. Za první i druhé světové války si Lichtenštejnsko zachovalo neutralitu.

V roce 1938 těsně po připojení Rakouska k Hitlerově německé říši abdikoval 84 letý kníže František I. Pravděpodobně nechtěl být v čele státu v případě, že by Hitler zabral i území Lichtenštejnska. František I. měl za ženu bohatou Židovku z Vídně.

V roce 1989 nastoupil na trůn Jan Adam II. a o rok později se země stala součástí OSN. V roce 2003 schválili obyvatelé v referendu zvýšení pravomocí pro panovníka. Kníže tak získal právo rozpustit vládu, vetovat zákony a jmenovat soudce a má tak fakticky největší pravomoci ze všech evropských monarchů.

Lichtenštejsnko a uznání Česka

Lichtenštejnové vlastnili na území Moravy rozsáhlý majetek. Konkrétně šlo o Lednicko-valtický areál, dále pak například zámky v Adamově, Břeclavi, Bučovicích, Moravské Třebové, Moravském Krumlově, Litovli, Plumlově, Velkých Losinách či Zábřehu na Moravě.

zajimavosti-lichtenstejnsko-6064610
Lednicko-valtický areál patřil dříve Lichtenštejnům. Československo jej zabavilo v rámci Benešových dekretů.

Majetek Lichtenštejnů byl po roce 1945 zkonfiskován, protože se šlechtický rod hlásil k německé národnosti. Restituční zákon z roku 1991 se této konfiskace netýkal, protože proběhla před rokem 1948.

Lichtenštejnsko s tehdejším Československem ukončilo po 2. světové válce diplomatické styky a jako jediné na světě neuznalo vznik České republiky, respektive historickou existenci Českého státu. Podmínkou pro obnovení diplomatických styků bylo už v roce 1990 vyřešení nároků obyvatel Lichtenštejnska na vrácení zkonfiskovaného majetku.

Česká republika navázala diplomatické vztahy s Lichtenštejnským knížectvím až v roce 2009. Zástupci obou zemí se v memorandu dohodli, že otázku minulosti přenechají komisi složenou z historiků. Jedním z cílů dohody mezi Českou republikou a Lichtenštejnskem je zabránění dvojímu zdanění.

Lichtenštejnsko jako daňový ráj

Od zániku Rakouska-Uherska je Lichtenštejnsko úzce spojeno se sousedním Švýcarskem. Stejně jako ono udržuje nízké daněneutralitu a bankovní tajemství. Švýcarsko také zastupuje zájmy Lichtenštejnska v zahraničí. Lichtenštejnsko má vlastní zastoupení pouze v Bernu, Berlíně, Bruselu, Štrasburku, Vídni, Washingtonu, Ženevě a OSN v New Yorku.

Lichtenštejnsko patří k zemím z nejnižším a minimálním zdaněním v Evropě. Má velice silnou jak vnitřní, tak vnější politiku a ekonomický základ. Úzké vazby na Švýcarsko poskytují široké a zajímavé pole působnosti pro obchod, průmysl, odvětví finančních služeb a zahraniční investory.

Lichtenštejnsko má moderní právní úpravu bank a investičních společností, která umožňuje provozování atraktivních investičních aktivit do cenných papírů, pojištění, nemovitostí a jiných aktiv.

Zachování bankovního tajemství je v současné době nejkvalitnější v rámci EEA – Evropského hospodářského prostoru a států OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Lichtenštejnsko zároveň vykazuje malou ochotu se otevřít jakékoliv bilaterální smluvní úpravě výměny daňových či bankovních informací, zákonná úprava standardů OECD ohledně automatické výměny informací je k majitelům účtů velmi vstřícná.

Hlavní město Lichtenštejnska – Vaduz

Vaduz, hlavní město Lichtenštejnska, leží na řece Rýn pod vrcholky Alp a má přibližně 5 000 obyvatel. Vaduz je jedním z mála hlavních měst světa, která nemají ani vlastní letiště. Ve Vaduzu chybí dokonce i železniční stanice, to však turistům nebrání v hojné návštěvnosti hlavního města Lichtenštejnska.

lichtenstejnove-1754478
Největší dominantou centra Vaduzu je budova zemského sněmu. Třípodlažní budova, před kterou hrdě vlaje vlajka Lichtenštejnska, je nejdůležitější budovou země.

Sídlem všech státních institucí od vlády přes zemský sněm až po dopravní inspektorát je tříposchoďová budova v centru města, nad níž vlaje vlajka Lichtenštejnska. Město je též sídlem vaduzské arcidiecéze lichtenštejnské římskokatolické církve v čele s arcibiskupem Mons. Wolfgangem Haasem a katedrálním chrámem svatého Florina.

Největší atrakcí města je knížecí zámek Schloss Vaduz. Tyčí se na zalesněném kopci nad městem. Stojí za to sem vystoupat, i když je zámek pro veřejnost nepřístupný, především kvůli krásnému výhledu. Další zajímavosti města jsou Städtle – pěší zóna v centru města s mnoha kavárnami a obchůdky se suvenýry, Lichtenštejnské zemské muzeum, Umělecké muzeum, Poštovní muzeum a historická ulice Mitteldorf.

Za pozornost stojí bezesporu Katedrála svatého Florina. Neogotická katedrála z 19. století byla vystavěna na základech kostela pocházejícího ze 14. století a je tak nádhernou připomínkou dřívější doby.

hlavni-mesto-lichtenstejnska-7757842
Katedrála svatého Floriána je hlavním svatostánkem Lichtenštejnska.

Vaduz je také průmyslovým centrem knížectví, převažuje průmysl textilní a strojírenský. Vzhledem k výhodným daňovým podmínkám v Lichtenštejnsku je také formálním sídlem mnoha zahraničních firem.

Zajímavosti Lichtenštejnska

Vedle hlavního města Lichtenštejnska nabízí knížectví další zajímavosti. Za návštěvu stojí největší lichtenštejnské město Schaan. Městem romanticky protéká řeka Rýn, která zde tvoří část hranice se sousedním Švýcarskem. Historickými přednostmi a zajímavostmi jsou kaple sv. Marie a centrum kultury Domus ukrývající tajemství římských vykopávek.

Hlavní turistické cíle a zajímavosti Lichtenštejnska se skrývají v přírodě. Lichtenštejnsko patří mezi alpské země, kam lidé jezdí zejména za vysokohorskou turistikou a dalšími sporty jako je lyžování, horolezectví, ferraty nebo cyklistika.

Bohatou historii Lichtenštejnska dokazují majestátní hrady a zámky. Mnoho z nich se zachovalo již z gotiky a tyčí se na vrcholcích skalních srázů. K nejkrásnějším patří zříceniny hradu Schellenberg. Jde o sestavu dvou hradních zřícenin uprostřed bohaté přírody. Hrady Lichtenštejnska mohou směle konkurovat nejkrásnějším hradům v ČR.

Hrad Gutenberg v Balzers překvapí jedinečnou polohou na kopci poblíž obce Balzers. Postaven byl v období vrcholného středověku na místě, které bylo osídleno již v mladší době kamenné. Skvělou památkou je také okolí hradu, které je významným archeologickým nalezištěm.

Dovolená v Lichtenštejnsku

Poloha Lichtenštejnska v alpské oblasti vábí do těchto míst především lyžaře v zimě i v okrajových částech sezóny, kdy se zde drží sníh. K dispozici je tu mnoho středisek a spousty sjezdovek. Nejpopulárnější lyžařskou oblastí v zemi je Malbun. Lichtenštejnské Alpy lyžování nabízí sportovcům i rekreačním lyžařům.

lichtenstejnsko-zajimavosti-1071937
Lichtenštejnsko rozhodně stojí za návštěvu, třeba jen pro krásu místní přírody.

Také v létě je Lichtenštejnsko vysloveně turistický ráj. Mezi nejoblíbenější treky patří Cesta kněžny Giny z Malbunu, která trvá asi pět hodin a nabízí krásné výhledy na alpské scenerie. Pro zdatnější horaly je skvělou výzvou náročná a místy zajištěná dvanáctikilometrová trasa Fürstensteig – Drei Schwestern, která zahrnuje výstup na tři dvoutisícovky.

Kam na hory s dětmi? Pro děti je v Lichtenštejnsku jako stvořený Malbi Park Kinderland. Nabízí dětské hřiště, minizoo, hlídání dětí, různé aktivity pro děti, piknikovou louku nebo lanový park.

Lichtenštejnsko mapa

Mapy Lichtenštejnska a jeho částí lze bez problému sehnat v knihkupectví, specializovaných prodejnách i na internetu. K dispozici jsou silniční i turistické mapy Lichtenštejnska v různých měřítkách. Pro cestování v Lichtenštejnsku se hodí také aplikace do chytrých telefonů mapy.cz.

TIP: Nejlepší rakouská lyžařská střediska a nejlepší lyžování v Itálii popisují tyto články. Ubytování v Rakousku a v Itálii je obvykle o něco levnější než v Lichtenštejnsku nebo ve Švýcarsku pod Matterhornem.

Co navštívitDovolenáInformaceZajímavosti