Himaláje a Nepál – nejvyšší hory

Asie

Himaláje mají pro národy jižní Asie po tisíce let obrovský význam, který se odráží v jejich literatuře, mytologiích a náboženstvích. Od pradávna přitahovaly rozlehlé zaledněné výšiny pozornost poutníků a dobrodruhů z celého světa. Kde přesně se Himaláje nacházejí? A jaká je nejvyšší hora světa?

Nejcharakterističtějšími rysy Himálají jsou strmé výšky, skalnaté rozeklané vrcholy, vysokohorské ledovce často ohromných rozměrů, nevyzpytatelné říční soutěsky a řada výškových pásem.

Nejstarší cesty přes Himaláje podnikali obchodníci, pastevci a poutníci. Poutníci věřili, že čím těžší je cesta, tím blíže je přivede ke spáse nebo osvícení. Obchodníci a pastevci však přijímali překonávání průsmyků vysokých 5 500 až 5 800 metrů jako způsob života. Pro všechny ostatní však Himaláje představovaly hrozivou a obávanou překážku.

Od té doby však uběhlo mnoho let, bylo podniknuto nespočet výprav a nejvyšší hory světa byly zdolány. I dnes Himaláje stále přitahují pozornost všech dobrodruhů, horolezců a milovníků adrenalinu. Někteří z nich bohužel zaplatí svým životem, jiní mohou být hrdí na pokoření divokého pohoří.

Himaláje

Himálaje jsou pohoří v Asii oddělující nížiny indického subkontinentu od Tibetské náhorní plošiny. V Himalájích se nachází některé z nejvyšších hor světa, včetně slavného Mount Everestu.

V Himálajích leží více než 100 vrcholů s nadmořskou výškou přesahující 7 200 m. Pro zajímavost – nejvyšší vrchol mimo Asii měří 6 961 m (Aconcagua v Andách).

Himaláje se rozprostírají v severovýchodní části Indie. Měří přibližně 2 400 km a prochází 5 státy – Indií, Pákistánem, Čínou, Bhútánem a Nepálem. Himálajské pohoří se skládá ze tří rovnoběžných pásem, která se často označují jako Velký Himálaj, Malý Himálaj a Vnější Himálaj.

Mnoho himálajských vrcholů je v hinduismu a buddhismu posvátných. Jejich vrcholy jsou horolezcům nepřístupné. Jedná se o Kančendženga (Kanchenjunga) z indické strany, Gangkhar Puensum, Machapuchare, Nanda Devi a Kailas v tibetském Transhimalaya.

Podnebí se v Himalájích pohybuje od tropického na úpatí hor až po věčný sníh a led v nejvyšších polohách.

Mezi nejznámější vrcholy Himalájí patří Kailash, Lhotse, Kanchenjunga (Kančendženga), Nanga Parbat, Annapurna a Manasklu. A pochopitelně slavný Mount Everest.

Himaláj je tím, co většinu turistů láká k návštěvě Nepálu.
Himaláje jsou tím, co většinu turistů láká k návštěvě Nepálu.

Nejvyšší hory světa

Asi každý si ještě ze školních lavic pamatuje, jaká je největší hora světa. PrvenstvíMount Everest se svou výškou 8 849 m. Na otázku, jaká je nejvyšší hora Asie, je jednoduchá odpověď. Pochopitelně je to také Mount Everest.

Jaké jsou další největší hory světa? Druhou nejvyšší horou světa není žádná jiná než světoznámá K2 v pohoří Karákóram. Se svou výškou 8 611 m to je zároveň nejvyšší hora Pákistánu.

Stupeň vítězů uzavírá Kančendženga s výškou 8 586 m. Je také nejvyšší horou Indie a druhou nejvyšší horou Nepálu.

Čtvrtá nejvyšší hora světa Lhotse (8 516 m) leží hned vedle Mount Everestu oddělená jen vysokým sedlem. Horolezci stoupající na Mount Everest tradiční cestou tráví na západní stěně Lhotse nějaký čas. Její 3,2 km vysoká stěna je nejstrmější stěnou takové velikosti na světě.

Na hranicích Číny a Nepálu leží pátá nejvyšší hora světa, kterou je Makalu (8 485 m).

Jak je zřejmé, pět nejvyšších hor světa se nachází na území Asie. V samotných Himalájích se přitom nachází deset ze čtrnácti nejvyšších hor světa, takzvaných osmitisícovek. Čtyři zbývající se nacházejí v pohoří Karákóram.

Lze tedy uzavřít, že všechny nejvyšší hory světa se nacházejí v Asii.

TIP: Cestovali je velmi oblíbený výstup na Kilimandžáro. Jedná se o pěší vrchol, který se nachází v Africe – Tanzanie. V Tanzanii také stojí za návštěvu ostrov Zanzibar. Kdy jet na Zanzibar, aby turisté nepřijeli do období dešťů?

Kolik měří Mount Everest – Mount Everest výška

Mount Everest je nejvyšší horou Asie a současně i světa. V devatenáctém století byla hora pojmenována po Georgi Everestovi. Tibetský název zní Čomolungma, což znamená „Matka bohyně světa“. Nepálský název je Sagarmatha, který má různé významy (např. Vrchol nebes).

Vůbec prvními zaznamenanými lidmi, kteří na Mount Everest vystoupili, byli Edmund Hillary (horolezec z Nového Zélandu) a jeho tibetský průvodce Tenzing Norgay. Na horu vystoupili v roce 1953.

Už dávno před tím ovšem badatele zajímalo, kolik měří Mount Everest. Podnikali proto riskantní výpravy a bádání, aby to zjistili. První záznamy o výšce Mount Everestu pocházejí z roku 1856. Britští geodeti ve svém průzkumu indického subkontinentu zaznamenali, že Mount Everest je nejvyšší hora světa.

Výška Mount Everestu je 8 849 m, přesně to je 8 848,86 m. Výstup do této výšky vyžaduje bohaté zkušenosti s horolezectvím, dobrý zdravotní stav, vybavení a vyškoleného nepálského průvodce. Ten se nazývá Šerpa. Ve skutečnosti označuje etnickou skupinu.

Šerpové mají cenné zkušenosti s horolezectvím. Většina výstupů na Everest by bez logistické pomoci a znalostí Šerpů nebyla možná. Jejich životní styl se tradičně skládá ze zemědělství, pastevectví a obchodu. A protože žijí celoročně v tak vysoké nadmořské výšce, jsou zvyklí na nízkou hladinu kyslíku.

Právě nadmořská výška a nízká hladina kyslíku je největším nebezpečím. Většina horolezců se spoléhá na kyslík v lahvích, který si přivezou s sebou. Proto se oblasti nad 8 000 m n. m. na Everestu říká „zóna smrti“. U horolezců, kteří v této oblasti stráví delší dobu, se může objevit výšková nemoc a dokonce i otok mozku.

Kde je Mount Everest

Nyní už všichni vědí, že Mount Everest je nejvyšší horou světa. Zbývá tedy odpovědět na otáku, kde je Mount Everest?

Mount Everest leží na hřebeni Velkého Himálaje v jižní Asii. Leží na hranici mezi Nepálem a Tibetskou autonomní oblastí Číny. Obě země sdílejí jeho vrchol. Severní svah Mount Everestu leží v Tibetu (Čína) a jižní svah v Nepálu.

Základní tábor Everestu je v současnosti v Tibetu (Čína). Z Lhasy vede asfaltová silnice, kterou lze snadno překonat autem. Obvykle trvá 3 dny včetně několika povinných prohlídek po cestě.

Do čínského základního tábora Everestu se lze dostat také autem z Nepálu po čínsko-nepálské silnici nebo přímým letem z Káthmándú (Nepál) do Lhasy.

V Nepálu se Mount Everest nachází v národním parku Sagarmatha. Mount Everest leží asi 200 km východně od Káthmándú, avšak přístup po silnici je spletitý. Do Káthmándú lze letět z většiny velkých asijských měst.

Ač je výstup na Everest nebezpečný, stále přitahuje mnoho horolezců. V roce 2019 se v jediný den k vrcholu z nepálské a tibetské trasy snažilo dostat 354 lidí.

Kančendženga (Kangchenjunga)

Kančendženga je třetí nejvyšší horou světa. Její vrchol leží ve výšce 8 586 m v části Himálaje, která je na západě ohraničena řekou Tamur, na severu Lhonak Chu a Jongsang La a na východě řekou Teesta.

Až do roku 1852 byla Kančendženga považována za nejvyšší horu světa, avšak měření Velké indické trigonometrické služby v roce 1849 ukázaly, že nejvyšší je Mount Everest.

Na Kančendžengu poprvé vystoupili 25. května 1955 Joe Brown a George Band, kteří byli součástí britské expedice Kangchenjunga 1955. Na vrcholu se zastavili po slibu, který dali sikkimskému čogjálovi, že vrchol hory zůstane nedotčen. Hora je pro horolezce z indické strany nepřístupná.

V roce 2016 byl přilehlý národní park Khangchendzonga prohlášen za světové dědictví UNESCO.

Nepál

Země mystických hor a příběhů. Ráj pro turisty ukrytý mezi Čínou a Indií. Důležité obchodní místo pro hedvábí a také místo Buddhova narození. To vše je Nepál. Země míru a tolerance.

Nepál, oficiálně Nepálská federativní demokratická republika (od května 2008), je vnitrozemský stát v jižní Asii. Rozkládá se převážně v Himálaji. Na severu sousedí s čínským Tibetem a na jihu, východě a západě s Indií.

Nepál má rozmanitou geografii, která zahrnuje úrodné nížiny, subalpínské zalesněné kopce a osm z deseti nejvyšších hor světa, včetně Mount Everestu. V této oblasti lze najít např. vzácné cedry himalájské, které rostou jen v určitých nadmořských výškách.

Země je střediskem milovníků dobrodružství. Zdejší mohutné zasněžené hory jako Annapurna, Mount Everest, Manaslu a Kanchenjunga jsou domovem jedněch z nejlepších trekových tras na světě.

Nepál je také významným náboženským centrem s mnoha poutními místy pro vyznavače buddhismu a hinduismu, jako je chrám Pašupatináth a stúpa Boudhanáth. Lumbini, malé buddhistické centrum v Nepálu, je rodištěm Buddhy.

Aby toho nebylo málo, je zde velmi nízká kriminalita, což z Nepálu činí velmi bezpečnou turistickou destinaci.

Nejlepší doba pro návštěvu Nepálu je od října do prosince. Záleží však na druhu aktivity nebo na místech v zemi, která chce člověk prozkoumat.

Hlavním a největším městem Nepálu je Káthmándú.

Nepál – vlajka

K vlajce Nepálu se váže jedna zajímavost. Je jedinou státní vlajkou na světě, která nemá tvar čtyřúhelníku. A jak vlajka Nepálu vypadá?

Státní vlajka Nepálu se skládá ze dvou jednoduchých, nestejně vysokých trojúhelníkových praporců položených nad sebou. Tvar vlajky připomíná pohoří Himálaje.

Tvar vlajky připomíná pohoří Himálaje. Dva trojúhelníky představují dvě hlavní nepálská náboženství, buddhismus a hinduismus.

Její karmínově červená barva je symbolem statečnosti a zároveň představuje barvu rododendronu, nepálské národní květiny, zatímco modrý okraj je barvou míru.

Na vlajce Nepálu jsou umístěny symboly Slunce s dvanácti paprsky a Měsíce s osmi paprsky. Měsíc a Slunce na vlajce Nepálu mají představovat věčný koloběh času. Současná vlajka Nepálu byla přijata 16. prosince 1962 spolu se vznikem nové ústavní vlády.

Nepál – počet obyvatel

Z nejnovějších údajů Organizace spojených národů vyplývá, že současný počet obyvatel Nepálu je 30 148 491.

Obyvatelé Nepálu se z 80% hlásí k hinduismu a z 10% k buddhismu. O zbytek se dělí muslimské a křesťanské vyznání.

Káthmándú Nepál

Káthmándú je hlavní a nejlidnatější město Nepálu. V roce 2021 zde žilo 845 767 obyvatel a 2,9 milionů lidí v jeho městské aglomeraci. Nachází se v Káthmándském údolí, rozsáhlém údolí na náhorní plošině v centrálním Nepálu, v nadmořské výšce 1 400 metrů.

Káthmándú v Nepálu je jedním z nejstarších nepřetržitě osídlených míst na světě. Bylo založeno už ve 2. století n. l. Město bylo královským hlavním městem Nepálského království. Dnes je sídlem vlády Nepálské republiky, která vznikla v roce 2008.

Káthmándú je a po mnoho let bylo centrem nepálské historie, umění, kultury a ekonomiky. Důležitou součástí ekonomiky města je dnes cestovní ruch. V roce 2013 se Káthmándú umístilo na třetím místě v žebříčku deseti nejlepších turistických destinací na světě podle TripAdvisoru a na prvním místě v Asii.

Historické památky Káthmándú byly v dubnu 2015 vážně poškozeny zemětřesením o síle 7,8 stupně Richterovy škály.

Káthmándú v Nepálu je považováno za vstupní bránu do Himálaje. Kdo patří k lidem, kteří dávají přednost návštěvě historických míst s výhledem na přírodní scenérie, je pro něj Káthmándú dobrou volbou.

Dovolená