Nový průvodce po Květné zahradě aneb Osmero cest do Libosadu

Magazín
zahrada

Od dubna letošního roku byla rozšířena nabídka služeb pro tuzemské i zahraniční návštěvníky Květné zahrady v Kroměříži. Nově je jim k dispozici průvodce po Květné zahradě do mobilních telefonů a tabletů v celkem devíti jazycích.

Pracovníci metodického centra zahradní kultury Národního památkového ústavu v Kroměříži realizují již řadu let komentované prohlídky Květné zahrady. O tyto prohlídky je značný zájem, ale není vždy reálné vyhovět všem požadavkům.

Zároveň se ukázalo, že řada z návštěvníků není vždy schopna přizpůsobit svůj program času pravidelně pořádaných komentovaných prohlídek, případně jim nevyhovuje jejich časová náročnost. Pracovníci centra se jim proto snažili vyjít vstříc a vzhledem k neustále se rozšiřujícímu okruhu lidí používajících chytré telefony se forma mobilní aplikace ukázala jako nejvhodnější.

Rovněž zde byla snaha vyjít vstříc zahraničním turistům, kteří si chtějí rozšířit znalosti o Květné zahradě, ale pro které zároveň není vhodná forma tištěného průvodce v angličtině. Mobilní aplikace poskytuje kromě češtiny informace i pro anglicky, německy, francouzsky, italsky, španělsky, rusky, čínsky a polsky mluvící zahraniční návštěvníky. Dostalo se tedy i na ty jazyky, v nichž by nebylo rentabilní vydávat tištěného průvodce.

Pro orientaci návštěvníků zahrady slouží mapka, která je součástí zakoupené vstupenky. Součástí aplikace je rovněž mapa zahrady, na níž jsou formou aktivních oken zastoupeny nejdůležitější části zahrady a její stavby. Jejich počet byl zároveň vybrán tak, aby byla mapa a potažmo i celá aplikace uživatelsky komfortní a dalo se v ní dobře orientovat. Celkový počet stanovišť tak dosáhl čísla 19.

Součástí aplikace, usnadňující orientaci v zahradě, jsou tzv. beacony (bluetooth majáky), které jsou rozmístěny v zahradě na několika významných místech a umožňují automatické načtení obsahu daného stanoviště. Upozorňujeme ovšem, že zvláště v letních měsících může být jejich dosah omezen okolní vegetací. Nicméně aplikace funguje bez ohledu na umístěné beacony, které slouží pouze jako její doplněk.

Projekt mobilní aplikace byl pod názvem Osmero cest do Libosadu realizován díky programu Ministerstva kultury České republiky Podpora pro památky UNESCO. Pracovníci metodického centra věří, že nová služba se osvědčí a zkušenost s jejím provozem bude inspirací pro správce dalších historických zahrad v České republice.

Aplikace je bezplatně dostupná v internetovém obchodě Google play pod názvem Květná zahrada – průvodce. Pro její stažení je možno využít i příslušných QR kódů.

Kroměřížská Květná zahrada, známá též pod názvem Libosad, patří mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém měřítku. Dnes je prakticky jediným představitelem takto komponovaného celku v Evropě. Její hlavní část byla vybudována podle projektu císařského architekta Giovanni Pietro Tencally mezi léty 1665–1675.

Na jedné straně ještě připomíná pozdně renesanční italské zaalpské zahrady, na straně druhé však již otevírá cestu francouzskému barokně klasicistnímu typu (Versailles).

Ani pozdější úpravy architektů zvučných jmen, Antona Archeho v 19. století a Pavla Janáka ve 20. století, jí nijak neubraly na originalitě a atmosféře doby svého vzniku. Labyrinty zelených stěn spolu s 244 m dlouhou kolonádou, dvěma historickými skleníky, centrálním pavilonem (rotundou), květinovou a sochařskou výzdobou nabízí i dnes mnoho překvapujících a neopakovatelných zážitků.

InformaceZajímavosti