NP Šumava a Bavorský les vydaly společný kalendář a materiál pro turisty

Magazín
jelen

Nově nastartovaná spolupráce mezi Správou Národního parku Šumava a Správou Národního parku Bavorský les má už první konkrétní výsledky, které jsou určeny hlavně pro návštěvníky a milovníky obou národních parků. Tím nejviditelnějším je nástěnný kalendář pro rok 2016, uvedl Jan Dvořák, mluvčí NP Šumava.

„Tímto společným kalendářem chceme ukázat nejenom krajinnou rozmanitost a krásu našich dvou národních parků, ale také skutečnost, že je příroda na obou stranách hranice stejná,“ řekl ředitel Správy Národního parku Bavorský les Franz Leibel. První společný nástěnný kalendář představuje dvanáct jedinečných biotopů, které jsou typické pro Národní parky Šumava a Bavorský les. Ke každému biotopu je pak na speciální kartě, která je současně pohledem, vyobrazen živočich, který v daném biotopu žije.

„Kalendář je volně v prodeji jak na e-shopu na webu www.npsumava.cz, tak na informačních střediscích a dalších místech v Národním parku Bavorský les,“ informuje Dvořák.

Na informačních a návštěvnických střediscích v bavorské i české části Šumavy je po dlouhé době nově k dispozici také společný informační materiál, který představuje oba národní parky. „Je zaměřený na jedinečné přeshraniční biotopy v národních parcích. Zážitky a informace, které tato působivá příroda návštěvníkům nabízí, jsou shrnuty v přehledové mapce,“ vysvětluje Marie Hußlein, vedoucí Oddělení návštěvnického managementu.

InformaceZajímavosti