Po naučných stezkách – výlet jižní Čechy

Česko
stezka

Specialisté na historické zahrady, parky a krajinu pro zájemce připravili naučné stezky vybranými krajinářskými parky v jižních Čechách.

Naučná stezka zámeckým parkem v Hluboké nad Vltavou

Tato naučná stezka s deseti zastaveními návštěvníkům představuje zajímavosti z historie a současnosti zámeckého areálu i kulturní krajiny Hlubocka. Trasa naučné stezky je dlouhá zhruba 2,5 km a je fyzicky méně náročná. S krátkou objížďkou v závěru trasy je sjízdná i pro dětské kočárky.

Naučná stezka zámeckým parkem v Červeném Dvoře

Naučná stezka provede návštěvníka rozlehlým krajinářským parkem u zámku Červený Dvůr, který byl oblíbeným letním sídlem krumlovského panstva. Současnou podobu dostal za Schwarzenbergů v polovině 19. století. Vycházka parkem nabízí poutavé scenérie, rámované kulisou okolních kopců. V parku zaujmou mimořádně urostlé stromy – duby, lípy, smrky a borovice. Trasa naučné stezky je dlouhá 3 km a je pro pěší lehko dostupná.

Naučná stezka krajinářským parkem Terčino údolí

Naučná stezka je středně náročná, má 12 zastavení, její délka je přibližně 7 km. Délku trasy lze podle potřeby kdykoliv zkrátit. Naučnou stezku připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR spolu s Národním památkovým ústavem v roce 2007.

Na území Jihočeského regionu se nachází přibližně 5 500 nemovitých památek, více než 117 000 movitých památek, 38 národních kulturních památek, 7 městských památkových rezervací, 25 městských památkových zón, 55 vesnických památkových zón a 5 krajinných památkových zón.

Výlety s dětmi