Jak se připravit na pohovor a uspět

Magazín
jak-uspet-na-pohovoru

Cestování je velkou vášní a závislostí mnoha lidí. Většina z jejich finančního příjmu jde na realizování další návštěvy nového města, přírody nebo místní kuchyně. Tento článek přináší tipy, jak se dobře připravit na pohovor. Jak si vyjednat dobré pracovní podmínky již na pracovním pohovoru, díky kterým pak může člověk cestovat i při práci a na co se ptát na pohovoru?

Příprava na pohovor se může zdát děsivá, ale existuje několik kroků, které může kandidát o práci podniknout, aby se připravil na úspěšný pohovor. V tomto článku je vytvořený seznam pro přípravu na pohovor, aby dopadl úspěšně na jakoukoliv pracovní pozici, nejen na nejlépe placenou práci.

TIP: Cestování jde lépe, pokud si člověk zařídí zkrácený pracovní úvazek. Jaké jsou možnosti? Lze pracovat a cestovat zároveň?

Jak má probíhat příprava na pohovor a co říct na pohovoru? Příprava na pohovor znamená především věnovat čas promyšlenému zvážení svých cílů a kvalifikace ve vztahu k dané pozici a zaměstnavateli. Za tímto účelem by člověk měl provést průzkum společnosti, kam chce nastoupit, a pečlivě si prostudovat popis pracovní pozice, aby pochopil, proč by se na ni hodil právě on. 

1. Popis pracovní pozice – příprava na pohovor

Při přípravě by se mělo vycházet z popisu práce zveřejněného zaměstnavatelem. Popis práce je seznamem kvalifikací, vlastností a zkušeností, které zaměstnavatel u ideálního kandidáta hledá. Čím více se dokáže člověk těmto údajům přizpůsobit, tím více zaměstnavatel pozná, že je kvalifikovaný. Popis práce také může poskytnout nápady na otázky, které zaměstnavatel může během pohovoru položit. Jak by měla dál pokračovat příprava na pohovor?

2. Kvalifikaci – co říkat na pohovoru

Před pohovorem je třeba si uvědomit, proč o danou práci zájemce stojí a jakou má kvalifikaci. Co říct na pohovoru? Měl by být zároveň připravený vysvětlit svůj zájem o danou pozici a důvody, proč je pro danou pozici nejvhodnější. Je na místě se řádně prodat. Každý zaměstnavatel stojí o takové zaměstnance, kteří jsou nejen kvalifikovaní, ale dokážou se i prodat.

3. Jak se připravit na pohovor – pracovní pozice

Výzkum společnosti, do které se uchazeč hlásí, je důležitou součástí přípravy na pohovor. Nejenže pomůže poskytnout kontext pro rozhovory na pohovoru, ale pomůže také při přípravě promyšlených otázek pro tazatele.

Pokud si uchazeč společnost a pracovní pozici co nejvíce prozkoumá, získá výhodu před konkurencí. Nejen to, ale kompletní příprava na pohovor pomůže člověku zachovat klid, a tím docílit lepších výsledků.

Zde je několik věcí, které je dobré vědět před pohovorem, detailněji popsáno:

  • Prozkoumat produkt nebo službu 

I když pozice přímo nesouvisí s produktem nebo službou společnosti, stále se chce zájemce o práci stát součástí týmu. Při přípravě na to, jak uspět na pohovoru, je důležité zjistit si o produktech nebo službě, které společnost vyrábí a propaguje, co nejvíce informací. Není nutné rozumět každému detailu, zejména pokud se jedná o technický produkt, ale mělo by jít o základní povědomí o hlavních produktech nebo službách, které společnost nabízí. Člověk pak na toto téma při osobním pohovoru může klást otázky. 

Pokud je to možné, je dobré si vyžádat vzorek produktu, aby se člověk seznámil s pohledem zákazníka. Čím více dokáže uchazeč na pohovoru o produktu říci jak z pohledu společnosti, tak z pohledu zákazníka, tím lépe si při pohovoru povede.

  • Informace o dané pozici

Je důležité pečlivě si přečíst popis pracovní pozice a ujistit se, že všechny požadavky a povinnosti jsou jasné. Během osobního pohovoru je možné se zeptat na otázky, které nejsou z textu jasně patrné. Uchazeč se tak může i ujistit, že na pozici je skutečně kvalifikovaný a připravený zvládnout dané povinnosti, pokud práci získá. Navíc pokládání vhodných otázek při pohovoru zvýší zájem zaměstnavatele.

Pokud je to možné, ideální je si vyhledat podobné pozice a přečíst si recenze osob na těchto pozicích, aby bylo možné si udělat představu o tom, jaká bude náplň každodenní činnosti. Zkoumání pozice před pohovorem člověku také pomůže rozhodnout se, zda je pro něj daná pozice vhodná.

  • Prozkoumání firemní kultury – jak se připravit na pohovor

Jak se připravit na pracovní pohovor? Moderní společnosti mají obvykle účty na sociálních sítích a blogy, kde se hovoří o firemní kultuře a oboru. Tyto informace mohou poskytnout představu o osobnosti společnosti a také o tom, čeho si cení, a zda se drží jen v České republice nebo má dosah i přes hranice. Bez ohledu na to, jak dobrá se daná práce zdá, je důležité, aby uchazeč zapadl do firemní kultury a sdílel podobnou osobnost a hodnoty.

pohovor-na-novou-praci-6023828
Pokud kandidát o danou pracovní pozici opravdu stojí, měl by věnovat dostatek času prostudování si společnosti, kam se hlásí.

Pokud existují otázky týkající se pracovního prostředí, kultury, osobnosti nebo hodnot, měly by padnout během pohovoru. Tyto otázky mohou sahat od softwaru a nástrojů, které společnost používá, až po její zásady týkající se dovolené a nemocenské. Při pohovoru jde stejně tak o to, aby zájemce našel vhodnou volbu pro své pracovní prostředí, jako o to, aby společnost našla vhodnou volbu pro danou pozici.

Vědomí, že hodnoty uchazeče jsou v souladu s hodnotami společnosti, zajistí spokojený profesní život. Je to také ideální příležitost zjistit o společnosti více informací a ukázat personalistovi, jak do ní člověk zapadá.

4. Mluvený projev a řeč těla – jak se chovat na pohovoru

Jak se chovat na pohovoru a jak se představit na pohovoru? Během pohovoru je důležité udělat pozitivní a trvalý dojem. Toho lze dosáhnout nácvikem sebejistého, silného mluveného hlasu a přátelské, otevřené řeči těla. Ačkoli tyto prvky mohou být přirozené, je dobré strávit čas nácvikem s důvěryhodnými přáteli nebo rodinou nebo před zrcadlem.

5. Otázky při pohovoru – jak uspět na pohovoru

Mnoho zaměstnavatelů se cítí jistě u kandidátů, kteří kladou promyšlené otázky o společnosti a o pozici. Před pohovorem by měl člověk věnovat čas tomu, aby si připravil několik otázek pro tazatele, které prokáží, že si společnost prozkoumal a že se v dané pozici dobře orientuje. 

  • Zvážení svých odpovědí na běžné otázky při pohovoru – otázky při pohovoru

I když není možné předvídat každou otázku, která bude při pohovoru položena, existuje několik běžných otázek, na které je možné si naplánovat odpovědi. Dobré je zvážit vypracování výtahové řeči, která rychle popíše, kdo kandidát je, co dělá a co chce.

U některých pracovních pozic může být součástí pohovoru test nebo hodnocení. Například pokud jde o pohovor na pozici programátora, vývojáře nebo analytika, můžou být požádáni také o napsání nebo vyhodnocení řádků kódu. Může být užitečné poradit se s kolegy z oboru o příkladech testů, které jim byly zadány k přípravě.

Zde je několik příkladů běžných otázek při osobním pohovoru. Pracovní pohovor – otázky:

  • Proč chcete pracovat právě zde?

Nejlepší způsob, jak se na tuto otázku připravit, je seznámit se s produkty, službami, posláním, historií a kulturou společnosti. V odpovědi zmínit aspekty společnosti, které člověka oslovují a které jsou v souladu s kariérními cíli.

  • Co vás na této pozici zaujalo?

Zaměstnavatelé tuto otázku kladou proto, aby se ujistili, že dané pozici uchazeč rozumí, a aby dali příležitost zdůraznit relevantní dovednosti. Může být užitečné porovnat požadavky na danou roli s dovednostmi a zkušenostmi. Vybrat si několik věcí, které zájemce obzvláště baví nebo v nichž vyniká, a na ty se ve své odpovědi zaměřit. Často kandidát na práci odpovídá na tento dotaz v motivačním dopise

  • Jak se představit na pohovoru? Jaké jsou vaše nejsilnější stránky?

Tato otázka dává příležitost hovořit o technických i takzvaných měkkých dovednostech. Když personalista požádá o popsání silných stránek, je na místě se podělit o vlastnosti a osobní atributy a poté je vztáhnout k pozici, na kterou se účastník pohovoru chce dostat.

6. Zkušební pohovory – jak se připravit na pohovor

Stejně jako veřejné vystupování je i nácvik pohovorů nejlepším způsobem, jak se zbavit úzkosti a zvýšit si sebevědomí. Cvičení se může zdát únavné, ale opakované zažívání procesu pohovoru umožní cítit se pohodlněji a pomůže působit správným dojmem. Někteří zaměstnavatelé žádají angličtinu. Je tak na místě počítat s představením v angličtině na pohovoru nebo odpovědět na nejčastější otázky při pohovoru.

Pokud má uchazeč o práci přátele nebo rodinu, kteří mu pomohou, měl by vést pracovní pohovor právě s nimi, jak jen to půjde. Vědět, co říct na pohovoru není snadné, natož představení v angličtině na pohovoru. Pokud nemá k dispozici jinou osobu, může si otázky a odpovědi procvičovat nahlas. Možná zjistí, že některá odpověď zní nešikovně nebo nevyjadřuje to, co si přeje, když je přímo vyslovena, takže tak vzniká příležitost své odpovědi upřesnit a zapamatovat si je.

Čím častěji si pohovor zájemce o práci zopakuje, tím jistější si bude při skutečném pohovoru. Navíc si může promyslet odpovědi na nejčastější otázky při pohovoru a zjistit, jak vést pracovní pohovor nebo na co se ptát na pohovoru druhé strany. Člověk musí myslet i na závěrečné poděkování za pohovor a reakci na to, jak odpovídat na pohovoru. Pak pro něj bude i obvykle nepříjemný pracovní pohovor v angličtině procházkou růžovým sadem.

7. Vytištění kopie životopisu – pracovní pohovor otázky

Většina zaměstnavatelů si spolu s přihláškou vyžádá digitální kopie klasického vzoru životopisu, ale během samotného pohovoru k nim nemusí mít samotný uchazeč snadný přístup. Mít kopie vzoru životopisu, které lze předložit personalistům, ukazuje, že je člověk připravený a organizovaný.

Ideální počet vytištěných životopisů, které má mít žadatel o práci po ruce, jsou 3 kusy. 2 kusy pro personalisty a jedna pro žadatele, který do něj může nahlížet.

pracovni-pohovor-5914097
S sebou na pracovní pohovor se doporučuje vzít minimálně 3 kopie zaslaného životopisu. 2 kusy se dají personalistům a poslední jeden slouží žadateli o práci, aby do něj mohl nahlížet.

Je dobré se připravit i na nepříjemné otázky týkající se životopisu. Při jejich řešení je důležité být upřímný, ale diplomatický. Například člověk mohl podat výpověď ze strany zaměstnance kvůli svému nadřízenému nebo manažerovi nebo zásadám, se kterými nesouhlasí, ale nechce o bývalém zaměstnavateli mluvit negativně. Je na místě se na podobné otázky připravit, aby člověk v závěru svých odpovědí nelitoval. Vzor výpovědi je volně k vyplnění na webových stránkách Tovarnik.cz.

8. Cesta na pohovor

Jak se chovat na pohovoru bylo zmíněno výše, jak by měla probíhat samotná cesta? Pracovní pohovory bývají pro většinu lidí z mnoha důvodů stresující, ale dostat se na pohovor může být samo o sobě výzvou. Pokud se pohovor koná v neznámé oblasti nebo dokonce ve zcela novém městě, může být zdrojem úzkosti, jak se zorientovat a zajistit dostat se na místo včas.

Aby se zájemce o práci vyhnul přílišné úzkosti z dojíždění, měl by se připravit se na to, aby v den schůzky vše proběhlo hladce. Zde je návod, jak na to:

  • Odjet z domova dříve

Může se to zdát samozřejmé, ale je lepší vyrazit s dostatečnou časovou rezervou, i kdyby to mělo znamenat, že se dostaví člověk příliš brzy. I když se vyhradí na cestu několik minut navíc, mohou k pozdnímu příchodu stačit drobné překážky, jako je hustý provoz, nehody, nemožnost zaparkovat nebo problémy s nalezením budovy. Pokud dorazí člověk příliš brzy, může využít tento čas k tomu, aby si prošel poznámky a psychicky se připravil na pohovor.

  • Kontakt na personalistu

Někdy se může stát, že se kvůli situacím, které nelze ovlivnit, člověk zkrátka opozdí. Pokud se něco stane a kandidát na práci ví, že se trochu opozdí, měl by ihned zavolat koordinátorovi pohovoru a upozornit ho na situaci. Většina lidí má pro tyto situace pochopení a chápe, že s některými věcmi se prostě nedá nic dělat, zejména pokud to ví předem a má rozumné vysvětlení. V této situaci je nejhorší přijít pozdě bez jakéhokoli upozornění a snažit se to vysvětlit.

9. Prodat se – jak se připravit na pracovní pohovor

Jednou z největších výzev při osobním pohovoru je prodat sám sebe. Co říkat na pohovoru? Většině lidí je tato myšlenka nepříjemná, ale prezentovat se přesně a pozitivně nemusí působit jako prodej. Pravdou je, že pokud má člověk profesní dovednosti a zkušenosti, které ho mohou odlišovat od ostatních uchazečů, je přijatelné a očekávané, že je potenciálnímu zaměstnavateli přizná. Navíc každý personalista přesně ví, na co se ptát kandidáta při pohovoru.

Při přípravě na osobní pohovor je dobré si poznamenat své dovednosti, které se vztahují k dané pozici, a přemýšlet o tom, jak mohou zkušenosti a schopnosti přispět k celkovým cílům oddělení a společnosti. Zaměstnavatel většinou přesně ví, na co se ptát kandidáta při pohovoru. Někdy probíhá pracovní pohovor v angličtině. Je dobré si proto předem ujasnit, jak odpovídat na pohovoru.

Pokud má člověk k dispozici metriky nebo statistiky, které ukazují jeho úspěchy nebo růst během předchozích rolí, jsou skvělým pomocníkem při prodeji sebe samého během pohovoru. Například mohlo dojít na poslední pozici ke zvýšení prodeje o určité procento nebo zvýšení zapojení do sociálních médií. Ať už se jedná o jakékoliv úspěchy, není třeba být skromný. 

10. Poděkování za pohovor

Pokud už personalistovi dojdou otázky na co se ptát kandidáta při pohovoru, schyluje se ke konci. Po skončení pohovoru je více než vhodné se připravit na následnou komunikaci se zaměstnavatelem. Tím zaměstnavateli lze jednoduše připomenou rozhovor a ukázat mu, že dotyčný má o pozici skutečný zájem.

Po každém pohovoru je dobré napsat děkovný dopis. Ideální je ho napsat na papír nebo poslat e-mailem, záleží na preferencích zaměstnavatele. Ručně psané poznámky mohou být vhodnější, pokud člověk děkuje osobnímu kontaktu za pomoc při hledání zaměstnání nebo pokud společnost, se kterou se vede pohovor, sídlí v Evropě. Ať už dojde ke zvolení jakéhokoliv způsobu, dopis by měl být odeslaný do 48 hodin po pohovoru.

11. Nevzdávat se

Pokud to byl špatný pohovor na práci, o které si člověk opravdu myslí, že by se pro něj hodila (nejen něco, co moc chce), neměl by to vzdávat! Napsat vzkaz, poslat e-mail nebo zavolat personalistovi, aby mu člověk sdělil, že si myslí, že jen špatně sdělil, proč si myslí, že by se pro něj tato práce hodila. Zopakovat, co může firmě nabídnout, a říct, že by rád dostal příležitost se na ní podílet.

Zda tato strategie přinese pracovní nabídku, záleží poté už jen na společnosti. Jedno je však jisté: pokud to člověk nezkusí, šance jsou přesně nulové.