Pokusné štoly Štramberk o víkendu otevírají své dveře návštěvníkům

Magazín
vybuch

Kolikrát v životě může člověk vidět vybuchnout mouku nebo cukr či si prohlédnout štolu, která patří k nejdelším ve střední Evropě? Někdo neuvidí za celý svůj život nic z této zajímavé nabídky, vy však máte šanci spatřit vše!

A to v sobotu 14. září 2013, kdy v pokusných štolách ve Štramberku (odloučené pracoviště ostravské společnosti VVUÚ, a.s.) proběhne v rámci Dnů evropského dědictví Den otevřených dveří. Areál pokusných štol se nachází na okraji katastru města Štramberk – v prostoru bývalého vápencového lomu (místní část „Na Horečkách“) a od zástavby města je oddělen terénními překážkami, které nejen zvyšují bezpečnost, ale plní částečně úlohu protihlukové bariéry.

,,Toto pracoviště má svou historii − bylo vybudováno v šedesátých letech minulého století. Během aktivní činnosti střediska jsme získali řadu poznatků, které výrazně ovlivnily vývoj protivýbuchové prevence. V uplynulých pěti letech prošly štramberské štoly modernizací a staly se zdrojem informací i pro další oblasti průmyslu a dennodenního života,“ říká Libor Štroch, ředitel VVUÚ, a.s.

Celkem tři pokusné štoly jsou vyraženy v dobývacím prostoru Lomu Kotouč. Toto, v České republice unikátní pracoviště, je schopno řešit v rámci výzkumné, zkušebnické a zakázkové činnosti problematiku jak v oblasti protivýbuchové prevence, tak v oblasti bezpečnosti a technologie trhacích prací. Proti přenosu nežádoucích tlakových účinků na okolí jsou štoly vybaveny hrázové protivýbuchové objekty.

,,Součástí Dne otevřených dveří bude mimo jiné také prohlídka štol, ukázka výbuchů a informace o aktivitách podniku. Návštěvnici se zde dozví, že pokusné štoly ve Štramberku jsou skutečně ojedinělým pracovištěm v České republice, které umožňuje simulovat výbuchy v důlních dílech, dlouhých chodbách, v prostorách různých průmyslových odvětví atd.,“ doplňuje program Dne otevřených dveří Jakub Zdebski z divize 30.

,,Na své si samozřejmě přijdou laici i odborníci, kteří mohou na vlastní oči vidět výbušné projevy hořlavých prachů vyskytujících se v různých průmyslových odvětvích. Předvedeme zde vždy čtyři výbuchy různých druhů prachů s odlišnými navážkami podle konkrétního prachu od 2 kg až po 8 kg, a to vždy v dvouhodinových intervalech v 9, 11, 13 a 15 hodin.“

InformaceZajímavosti