Potápění s velrybami nebo žraloky – v kleci, bez klece

Magazín

Potápění s velrybami a žraloky je vzrušující a jedinečný zážitek, který si každý zapamatuje na celý život. Je to příležitost vidět tyto majestátní tvory v jejich přirozeném prostředí. Je však třeba dbát pravidel a pokynů pro bezpečnost sebe i vodních tvorů. Kde je možné potápění s velrybami? A potápění se žraloky bez klece?

Potápění s velrybami a žraloky jsou dva odlišné zážitky. Potápění s velrybami je obvykle klidnější a uvolněnější zážitek, zatímco potápění se žraloky může být vzrušující a adrenalinové. Při potápění s velrybami je možné tak učinit volně, zatímco při potápění se žraloky je obvykle nutné využít klece.

 • Potápění s velrybami nelze provádět s dýchacím přístrojem, pouze na volný nádech
 • Potápění s kosatkami je možné většinou jen v arktických vodách
 • Potápění se žraloky bez klece vyžaduje dodržování bezpečnostních opatření
 • Potápění se žraloky v kleci umožňuje spatřit ve volné přírodě velké bílé žraloky

Ve všech případech je žádoucí mít zkušenosti s potápěním. Pro tyto aktivity je vyžadována alespoň základní úroveň potápěčských dovedností, ve většině případů je potřeba pokročilá znalost potápění, a to zejména z důvodů větších hloubek a proudů.

Je nezbytně nutné dodržovat bezpečnostní pokyny odborníků, kteří mají zkušenosti s chováním daných mořských živočichů. Je potřeba respektovat přírodní prostředí a chování divokých zvířat a minimalizovat tak vliv turismu na křehký ekosystém.

Při plánování potápění je vždy nejlepší vyhledat profesionální průvodce, kteří dbají na bezpečnost a etiku při interakci s mořskými živočichy.

Potápění s velrybami

Potápění s velrybami je jedinečný a nezapomenutelný zážitek. Je to skvělá příležitost vidět tyto majestátní tvory v jejich přirozeném prostředí. Potápění s velrybami, respektive plavání, poněvadž scuba diving není s velrybami povoleno, je možné v mnoha částech světa. Ovšem nejlepší místa jsou ta, kde se velryby vyskytují v blízkosti pobřeží. K populárním destinacím patří:

 • Kanada: Britská Kolumbie
 • Grónsko: Disko Bay
 • Island: Vestmannaeyjar
 • Mexiko: Baja California
 • Nový Zéland: Kaikoura
 • Peru: Iquitos
 • Spojené státy: Havaj
 • Japonsko: Okinawa
 • Sri Lanka: Mirissa

Před výletem na potápění s velrybami je důležité se dobře připravit. Mít minimálně základní potápěčské dovednosti a být si vědomi rizik spojených s potápěním na otevřeném oceánu. Důležitá je také schopnost plavat ve vlnách. Některé destinace však povolují pouze pozorování z lodi, nikoliv přítomnost plavců ve vodě.

Potápění s velrybami je úžasný zážitek, ovšem je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny a vyhnout se tak zranění nebo nehodám. Plavání s velrybami není aktivita v klidné vodě. Loď kotví v podstatě celý den uprostřed oceánu a je silně ovlivněna větrem a vlnami, takže se může většinu času houpat.

Potápění s velrybami je zpravidla aktivita zaměřená na šnorchlování, nikoliv na potápění, a kopání ploutvemi na hladině a potápění na nádech jsou většinou přísně zakázány. Bezpečnostní pokyny:

 • Nedotýkat se velryb. I když se to může zdát jako lákavé, dotýkání se velryb je zakázáno a může být pro velryby nebezpečné.
 • Držet si odstup od velryb. Velryby jsou velká a silná zvířata a je důležité se od nich držet v bezpečné vzdálenosti.
 • Neplavat do cesty velrybám. Velryby mohou být velmi rychlé a snadno člověka bezděky spláchnou.
 • Nosit vhodnou potápěčskou výbavu. To zahrnuje kvalitní potápěčskou masku, šnorchl, ploutve na potápění a neoprén na potápění.
 • Trpělivost. Není vždy možné vidět velryby hned, takže je důležité být trpělivý a nevzdávat se.

Potápění s velrybami umožňuje lidem ponořit se do vod, kde mohou pozorovat velryby v jejich přirozeném prostředí. Tato aktivita obvykle probíhá na místech, kde se dochází k migraci velryb, a může zahrnovat vorvaně, plejtváky nebo modré velryby. Jedním z takových míst je japonská Okinawa nebo mexická Baja California.

Pozorování velryb a plavání s nimi je vzácnou příležitostí vidět keporkaky a ostatní velryby v jejich přirozeném prostředí. Velryby plácají ocasem do vody nebo vyskakují z oceánu v majestátním oblouku. Průvodci znají nejlepší trasy, jak velryby najít, aniž by narušili jejich teritorium, a zajistí tak nejlepší šance na jejich spatření.

Při potápění s velrybami je klíčové respektovat jejich chování a dodržovat bezpečnostní pokyny. Organizace, které nabízejí tuto aktivitu, často pracují s odborníky, kteří mají znalosti o chování velryb a snaží se minimalizovat stres pro mořskou megafaunu.

Potápění s velrybami s sebou přináší jistá rizika a zároveň zážitky na celý život.

Potápění s kosatkami

V listopadu se fjordy na severu Norska zaplní sledi a pak se za tisíci hejn vydávají dravé kosatky a keporkaci. Norsko je nejlepším místem na světě, kde si lze zaplavat s kosatkami v průzračné vodě a vidět desítky zvířat. Během výletu je nutné strávit několik dní na jachtě.

Tento výlet zahrnuje šnorchlování nebo volné potápění na nádech, tedy potápění bez přístrojepotápěčské vybavení může tyto savce vyplašit. Vzhledem k teplotám vzduchu a vody je nezbytný suchý oblek.

Potápění se žraloky

Potápění se žraloky je vzrušující zážitek, který je však spojen s určitým rizikem. Žraloci jsou sice divoká zvířata a mohou být nebezpeční, ovšem útoky žraloků na člověka jsou velmi vzácné. Podle statistik je pravděpodobnost, že na člověka zaútočí žralok, 1 ku 3 748 067.

Potápění se žraloky je vzrušující adrenalinový zážitek. K populárním destinacím patří:

 • Jihoafrická republika: Gansbaai, KwaZulu-Natal, Western Cape
 • Austrálie: Velký bariérový útes, Western Australia, Queensland
 • Mexiko: Guadalupe, Isla Holbox, Isla Mujeres
 • Nový Zéland: Kermadec Islands, Poor Knights Islands
 • Galapágy
 • Egypt: Elphinstone, Daedalus, Brothers Islands

Existuje několik různých druhů potápění se žraloky. Nejběžnějším typem je potápění v kleci se žraloky. Při tomto typu potápění se potápěči ponoří do vody v kleci s kovovými mřížemi. Klece se používají k ochraně potápěčů před žraloky a zároveň umožňují potápěčům pozorovat žraloky zblízka a bezpečně.

Dalším typem je potápění se žraloky bez klece. Tento typ potápění je mnohem riskantnější než potápění v kleci, avšak nabízí jedinečnější zážitek. Potápěči, kteří se rozhodnou pro volné potápění bez klece, musejí být velmi zkušení potápěči a mít dobré znalosti žraloků.

Potápění v kleci se žraloky

Potápění v kleci se žraloky je dobrodružná aktivita, která umožňuje lidem ponořit se pod hladinu moře a pozorovat žraloky v jejich přirozeném prostředí z relativně bezpečné klece. Tato aktivita je často organizována ve vodách, kde se vyskytují tyto paryby, jako jsou žraloci bílí, žraloci tygří nebo žraloci mako.

Pro potápění v kleci se žraloky jsou využívány speciálně navržené klece, které poskytují ochranu potápěčům, aniž by omezovaly jejich schopnost pozorovat a fotografovat žraloky. Tato aktivita obvykle probíhá za přítomnosti zkušených instruktorů a průvodců, kteří mají znalosti o chování žraloků a zajišťují bezpečnost účastníků.

Před účastí na potápění v kleci se žraloky je obvykle nutné absolvovat bezpečnostní instruktáž a dodržovat určitá pravidla chování pod vodou. Je důležité respektovat životní prostředí a chránit divokou faunu a flóru. Tato aktivita může poskytnout nezapomenutelný zážitek a umožnit lidem, kteří nemají zkušenosti s potápěním, blízký kontakt s fascinujícím světem žraloků.

Potápění v kleci se žraloky je proslulé v Jihoafrické republice nebo v Mexiku.

Potápění se žraloky bez klece

Potápění se žraloky bez klece může být extrémně dobrodružným zážitkem, který umožňuje prozkoumávat podmořský svět a pozorovat žraloky ve volném prostoru.

Při potápění se žraloky je důležité dodržovat bezpečnostní tipy a respektovat chování divokých živočichů. Některé druhy žraloků jsou mírumilovní, zatímco jiné mohou být více agresivní.

Tato aktivita obvykle probíhá na místech, kde se žraloci často vyskytují, například v oblastech migrace nebo v místech, kde je přítomnost žraloků pravidelná. Vždy je dobré se obrátit na zkušené a odpovědné potápěčské centrum, které má zkušenosti s potápěním se žraloky a může zajistit bezpečnost účastníků.

Z převážně plachých žraloků lze vyjmenovat žraloka liščího, žraloka šedého, kladivouny nebo žraloka velrybího. Naopak pozor je třeba si dát o velkého bílého žraloka, žraloka býčího, žraloka tygřího nebo žraloka dlouhoploutvého.

Dva posledně jmenovaní jsou jedním z největších lákadel potápěčů v Rudém moři. Potápění v Egyptě je proslulé četnými výskyty obou druhů žraloků a potápěčské výpravy zejména za žralokem dlouhoploutvým jsou organizovány ve velkých počtech.

Při střetu se žralokem tváří v tvář je důležité držet se několika bezpečnostních pokynů, které zahrnují:

 • Oční kontakt. Nespouštět žraloka z očí a vždy se otáčet spolu s ním
 • Nechovat se jako kořist. Prudké, trhavé, či nervózní pohyby stimulují žraloka k útoku, neboť může mít pocit převahy nad slabou kořistí.
 • Vertikální poloha. Přejít z horizontální do vertikální polohy učiní potápěče opticky větším.
 • Držet se ve skupině. Více potápěčů pohromadě je vždy opticky větší těleso, než potápěč sám.
 • Minimalizovat pobyt na hladině. Pro žraloka znamená plovoucí tvor na hladině slabou či zraněnou a tím pádem snadnou kořist.
 • V případě největší nouze žraloka dloubnout do žaber a odradit jej od útoku.

Žraloci jsou zvědaví tvorové a člověka chtějí „oťukat“. Pokud ve vodě plave i spousta ostatní kořisti, může žralok potápěče považovat za konkurenta a zaútočit i z tohoto důvodu. Při dodržování všech popsaných pravidel je potápění se žraloky bez klece většinou jeden z nejlepších zážitků pod vodou.