Před 660 lety položil Karel IV. základní kámen mostu

Magazín
karluv-most-2

Karlův most, jeden ze symbolů Prahy, oslavil výročí. 9. července 1357, před 660 lety, zřejmě položil císař Karel IV. jeho základní kámen. Mělo se tak stát ráno v 5 hodin a 31 minut, celé datum vytvořilo magickou řadu lichých čísel od jedničky k devítce a zpět, což mělo stavbu ochránit před zbořením.

Je nejstarším dochovaným mostem v Praze a po mostě v Písku druhým nejstarším kamenným mostem v ČR. Základní kámen byl podle kronikářů položen v blízkosti kostela sv. Klimenta na Starém Městě, na místě dnešního Křižovnického náměstí.

Most, do roku 1870 nazývaný Pražský či Kamenný, vznikl původně mimo Karlův stavitelský program. Popudem k jeho vystavění byla povodeň roku 1342, jež strhla jeho předchůdce, románský Juditin most. Díla se ujal architekt Petr Parléř. Pod jeho vedením se mezi lety 1373 až 1380 dokončila vstupní věž na staroměstském břehu. Most byl sice dostavěn až počátkem 15. století, nicméně roku 1378 už po něm přecházel pohřební průvod Karla IV.

V 17. století se postupně na pilířích objevilo 30 barokních soch a sousoší světců. Největší hrozbou jsou povodně, které zničily most Juditin. Karlův most svého předchůdce proto převýšil o čtyři až pět metrů. Některé z povodní jej sice poškodily, ale nikdy nestrhly. Karlův most je dlouhý 515,76 metru a široký 9,4 metru. Spočívá na 16 mostních obloucích nestejného rozpětí, od 16,62 metru před Staroměstskou věží až do 23,38 metru nad Kampou.

TIP: V Česku je ikonou Karlův most, v Bosně a Hercegovině zase Starý most Mostar. Je to obloukový most, který nechal v 16. století postavit osmanský vládce. Rozhodně stojí za vidění.

Zajímavosti