Repliky královských korun Karla IV. jsou k vidění v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy

Magazín
koruna

Významné klenoty a symboly středověkého křesťanského světa, repliky panovnických korun Karla IV., představuje výstava nazvaná Karlovy koruny a korunovace v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy. Hlavními exponáty jsou repliky říšské císařské a české královské koruny, které vytvořil turnovský zlatník Jiří Urban. V červenci doplní kolekci korunovačních klenotů Otce vlasti takzvaná Železná koruna italských králů a královská koruna Svaté říše římské, které pocházejí ze soukromé sbírky. Tato ucelená kolekce královských korun byla poprvé prezentována v pražském Karolinu na výstavě Magičtí Lucemburkové.

Jílovské muzeum připomnělo Karla IV. už loni úspěšným projektem Karel IV. – Zlato pro korunu. A i dnes nabízí skvělou příležitost pro zajímavý výlet v okolí Prahy. Z jílovských dolů získával český král a římský císař peníze na své korunovace, stavby i cesty.

Repliky říšské císařské a české královské koruny jsou podle odborníků nejzdařilejšími kopiemi originálů, které jsou nádhernou ukázkou mistrovské dovednosti středověkých zlatníků a šperkařů. Nechal je vyrobit Středočeský kraj a obě jsou uloženy v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. Železná koruna italských králů a královská koruna Svaté říše římské pocházejí ze soukromé sbírky, která je součástí projektu Magičtí Lucemburkové.

TIP: Francie se pyšní replikami Soch Svobod. Tyto Sochy Svobody v Paříži jsou symbolem demokracie.

Výstavu v jílovském muzeu doplňuje textová a obrazová část, seznamující nejen se vznikem a historií jednotlivých korun, nýbrž i s korunovacemi Karla IV. a s koncepcí, symbolikou a mystikou jeho vlády jako českého krále i císaře Svaté říše římské. Expozice byla návštěvníkům otevřena 6. května, ucelená kolekce všech replik korunovačních klenotů Otce vlasti tam bude vystavena poslední měsíc výstavy, tedy od 2. do 31. července.

Zajímavosti