Středočeský kraj otevřel v Praze nové turistické infocentrum

Magazín
praha

Nalákat domácí i zahraniční turisty do středních Čech má nové Turistické informační centrum Středočeského kraje, které bylo 29. srpna 2017 otevřeno v pražské Husově ulici.

Provoz infocentra slavnostně zahájila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, náměstek hejtmanky pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Vít Rakušan a ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu Nora Dolanská.

Pro návštěvníky bude otevřeno každý den od 10 do 18 hodin včetně víkendů i svátků. Infocentrum spravuje Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace, která má na starost marketing a propagaci středních Čech v oblasti cestovního ruchu.

Středočeský kraj zřídil 1. května 2017 příspěvkovou organizaci zaměřenou na propagaci, marketing a přilákání turistů do středních Čech s názvem Středočeská centrála cestovního ruchu.

„Zřízením této centrály chceme dosáhnout maximální propagace Středočeského kraje v jednotlivých turistických oblastech a zvýšení turistického potenciálu jak z řad domácí, tak zahraniční klientely na vícedenní pobyty. Obdobná organizace či agentura na rozdíl od ostatních krajů u nás dlouhodobě chyběla. Ve středních Čechách přitom nalezneme celou řadu přitažlivých destinací kulturních i sportovních, historických a moderních, k pasivnímu i aktivnímu vyžití. Je těžké říci, co z toho je opravdu „NEJ“,“ prohlásila během slavnostního zahájení infocentra hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Středočeský kraj disponuje kvalitními předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu, avšak potenciál cestovního ruchu není v kraji rovnoměrně rozložen.

„V krajském rozpočtu bylo pro založení a rozběhnutí činnosti centrály připraveno celkem 15 milionů korun. Agentura bude mít až osm stálých zaměstnanců, samostatně bude zajišťovat grafiku i tisk propagačních materiálů o středních Čechách. Zaměří se i na pořádání odborných konferencí, prezentací a presstripů,“ přiblížil činnost centrály Vít Rakušan, statutární zástupce hejtmanky a náměstek pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu.

Služby infocentra zahrnují prodej zájezdů do středních Čech, turistických karet, suvenýrů a upomínkových předmětů, do budoucna se rozšíří i o prodej hodnotnějších předmětů pro podporu značky s cestovní tematikou. Školený personál podává informace o atraktivních lokalitách regionu, turistických a cyklistických stezkách nebo aktuálním programu kulturních institucí.

V budoucnu poskytne infocentrum prostor na prezentaci velkých akcí jednotlivých regionálních oblastí. „Moderní a plně funkční turistické informační centrum v centru Prahy je v dnešní době nutnost. Naše ambiciózní cíle jdou ale ještě dál: chceme více zviditelnit kraj v oblasti cestovního ruchu jako celek, prodloužit pobyt návštěvníků v kraji a současně ukázat specifika kraje novým cílovým skupinám,“ uvedla při otevření infocentra Nora Dolanská, ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu.

Zprávu nám poslala Středočeská centrála cestovního ruchu.

InformaceZajímavosti