Svátky v Německu – tradice, oslavy a zvyky

Magazín

Německo, země bohatá na kulturní dědictví a tradice, slaví svátky s nadšením a výrazem jedinečného německého ducha. Svátky v Německu nejsou pouze příležitostí ke slavení, ale také přinášejí rodiny a komunity dohromady. Zde je pohled na některé z nejvýznamnějších svátků v Německu – křesťanských, státních aj.

Státní svátky v Německu jsou plné tradic, radosti a společenského ducha. Lidé se shromažďují s rodinami a přáteli, aby slavili tuto kulturní rozmanitost a sdíleli radostné okamžiky. Nezáleží na tom, který svátek je ve hře, téměř vždy zaplaví celé Německo moře přátelské a hřejivé atmosféry.

DatumSvátekSpolkové zeměPoznámkaVolno
1. 1.Nový rokVšechnyAno
6. 1.Tři královéBádensko-Württembersko, Bavorsko, Sasko-AnhaltskoAno
8. 3.Den ženBerlín, Meklenbursko-Přední PomořanskoAno
7. 4.Velký pátekVšechnyPohyblivý svátekAno
10. 4.Velikonoční pondělíVšechnyPohyblivý svátekAno
1. 5.Svátek práceVšechnyAno
18. 5.Nanebevstoupení Ježíše KristaVšechnyPohyblivý svátekAno
29. 5.Svatodušní pondělíVšechnyPohyblivý svátekAno
8. 6.Boží těloBádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falcko, Sársko, Sasko, Durynsko (podle vyhlášek obcí)Pohyblivý svátekAno
15. 8.Nanebevzetí Panny MarieSársko, Bavorsko (v obcích s převážně katolickým obyvatelstvem)Ano
20. 9.Světový den dětíDurynskoAno
3. 10.Den sjednoceníVšechnyAno
31. 10.Den reformaceBraniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko, Šlesvicko-Holštýnsko, Hamburk, Brémy, Dolní SaskoAno
1. 11.Svátek všech svatýchBádensko-Württembersko, Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko, Sársko, Porýní-FalckoAno
22. 11.Den pokání a modlitebSaskoPohyblivý svátekAno
25. 12.1. svátek vánočníVšechnyAno
26. 12.2. svátek vánočníVšechnyAno
Dny volna v Německu

Poznámka: Pohyblivé svátky mají každý rok jiné datum v závislosti na liturgickém kalendáři. Vzhledem k tomu, že administrativní členění Německa je určeno zejména jeho federálním uspořádáním. Z organizačního hlediska se budou lišit svátky v Německu – Bavorsko, či svátky v Německu – Sasko, v tabulce jsou proto uvedeny spolkové země, na které se státní svátky v Německu vztahují.  

Vánoce

Vánoce v Německu jsou magickým obdobím plným světelných trhů, vánočních stromků a rodinných shromáždění. Tradiční německé vánoční trhy, známé jako „Weihnachtsmärkte“, nabízejí ručně vyráběné dárky, kořeněné víno (Glühwein) a tradiční vánoční dobroty. Štědrovečerní večeři lze považovat za vyvrcholení svátečního období a slavnostní okamžik spojený s rodinnými tradicemi.

Silvestr a Nový rok

Silvestr v Německu je oslavou příchodu nového roku. Lidé vítají Nový rok velkolepými ohňostroji, které jsou povoleny během této speciální noci. „Bleigießen“ je tradiční rituál, kdy se taví olovo, nalévá do vody a forma, kterou vytvoří, předpovídá budoucnost.

Mezinárodní den žen 

Mezinárodní den žen, který se slaví 8. března, je v Německu významným dnem, během kterého se upřednostňuje a oslavuje úloha žen ve společnosti. Tato událost má bohatou historii spojenou s bojem za rovnoprávnost a práva žen. 

Německo, jako země s bohatým kulturním dědictvím, věnuje pozornost tomuto dni nejen jako připomínce historických bojů, ale také jako příležitosti k reflektování současných otázek týkajících se genderové rovnosti.

Velikonoce 

Velikonoce jsou v Německu spojeny s tradičními zvyky, jako je barvení vajec a zdobení domů. Velikonoční trhy nabízejí řadu ručně vyrobených výrobků a lahůdek. „Osterbaum“, vánoční stromek ozdobený velikonočními vajíčky, je běžným prvkem dekorace.

Den práce 

Den práce, je veřejný svátek v Německu, který slaví pracující. Lidé se účastní pochodů, koncertů a různých veřejných akcí, aby zdůraznili význam práce a pracujících.

Nanebevstoupení Ježíše Krista

Nanebevstoupení Ježíše Krista, často označované také jako Svátek Nanebevstoupení, patří mezi významné křesťanské svátky v Německu, který Němci zpravidla oslavují s náboženským zaujetím a tradicemi. Tento svátek připadá na čtyřicátý den od Velikonoc, což znamená čtyřicátý den po Ježíšově zmrtvýchvstání.

Svatodušní pondělí 

Svatodušní Pondělí, známé také jako druhý den svátků spojených se Svatým Duchem, je v Německu významným náboženským a kulturním dnem. Tato událost připadá na padesátý den po Velikonocích a završuje padesátidenní období Velikonoční doby. V Německu se Svatodušní Pondělí slaví s ohledem na křesťanský význam tohoto svátku a zároveň jako čas pro rodinné setkání a kulturní události.

Boží tělo 

Boží tělo, německy známé jako „Fronleichnam“, je v Německu významným náboženským svátkem slaveným 60. dnem po Velikonocích. Tento svátek slouží jako příležitost k veřejné demonstraci katolické víry, přičemž vrcholem oslav jsou barevná procesí a liturgické události. Svátek připomíná katolickým věřícím přítomnost Kristova těla a krve v eucharistii. 

Nanebevzetí Panny Marie

Nanebevzetí Panny Marie, známé také jako „Mariä Himmelfahrt“ v němčině, je v Německu významným katolickým svátkem slaveným 15. srpna. Nanebevzetí Panny Marie je založeno na víře v to, že Panna Maria, matka Ježíše Krista, byla vzata do nebes. Tato událost je spojena s hlubokým náboženským významem a tradičními oslavami.

Světový den dětí 

Světový den dětí, známý také jako „Weltkindertag“ v němčině, je v Německu významným dnem, který je věnován oslavě dětí a zdůrazňuje důležitost jejich práv. Tento mezinárodní svátek je v Německu spojen s řadou akcí a aktivit, které podporují zdravý vývoj a šťastné dětství.

Den sjednocení

Den sjednocení Německa, známý také jako „Tag der Deutschen Einheit“, je v Německu významným národním svátkem slaveným 3. října. Tento den připomíná historický okamžik, kdy došlo k oficiálnímu sjednocení Německa po pádu Berlínské zdi a rozdělení země po druhé světové válce. Oslavy tohoto svátku spojují národní jednotu, historickou reflexi a naději na budoucnost.

Den reformace 

Den reformace, známý také jako „Reformationstag“, je v Německu významným státním svátkem slaveným 31. října. Tento den připomíná historické události spojené s reformací v 16. století, kterou inicioval Martin Luther. Reformationstag je státním svátkem v několika spolkových zemích Německa a zahrnuje náboženské obřady, kulturní události a reflexi na důležitou kapitolu v křesťanských dějinách.

Svátek všech svatých

Svátek všech svatých, známý jako „Allerheiligen“ v němčině, je v Německu náboženským svátkem slaveným 1. listopadu. Tento den je věnován památce všech svatých, známých i těch, kteří zůstávají skryti ve stínu anonymních hrobů. Oslavy spojené s tímto svátkem kombinují náboženské bohoslužby, kulturní tradice a vzpomínky na zesnulé.

Den pokání a modliteb

Den Pokání a Modliteb, známý také jako „Buß- und Bettag“ v němčině, je v Německu tradičním náboženským svátkem slaveným vždy ve středu jeden týden před poslední nedělí církevního roku, přibližně deset dní před adventem. Tento den je spojen s náboženskou reflexí, modlitbami a solidaritou s těmi, kteří potřebují pomoc.

Zajímavosti o svátcích v Německu

Tyto zajímavosti ukazují pestrý mix tradic, zvyků a oslav, které odrážejí bohatou kulturu Německa a radostné společenské události, které spojují obyvatele této země. 

Ohledně oslav svátků může nabídnout Německo zajímavosti:

  • Oslava Vánoc

V Německu je vánoční trh, známý jako „Weihnachtsmarkt“, tradicí, která sahá až do středověku. Města a vesnice vyzdobí trhy, kde se prodávají vánoční dekorace, tradiční jídlo a nápoje. Mezi tradiční jídlo na německých vánočních trzích patří samozřejmě různé klobásy nebo bratwursty. Zajímavostí je, že složení vinné klobásy, která se podává v Česku, je podobné jako složení německé bílé klobásy.

  • Silvestrovské zvyky 

Na Silvestra (31. prosince) je tradiční v Německu zaklepat na stůl nebo na zeď 12krát, což symbolizuje 12 měsíců příštího roku. Tento rituál má přinést štěstí a prosperitu.

  • Fasching nebo Karneval

Třídenní festival Fasching nebo Karneval je obdobím veselí a zábavy před postní dobou. Lidé se převlékají, pořádají průvody a tancují na karnevalových bálech.

  • Osterbrunnen

Během Velikonoc zdobí německé vesnice a města fontány a studny tradičními velikonočními dekoracemi. Tato tradice se nazývá „Osterbrunnen“ a přitahuje pozornost návštěvníků.

  • Tag der Deutschen Einheit

Den sjednocení Německa, který se slaví 3. října, lze tradičně oslavit prostřednictvím ohňostrojů, kulturních akcí a reflexí na historický význam tohoto dne.

  • Weiberfastnacht 

Tento den, který je součástí karnevalové sezóny, je známý jako „Ženský čtvrtek“. Ženy mají právo přestřihnout kravatu mužům nebo dokonce vstoupit do radnice a převzít kontrolu nad městem.

  • Svatodušní pondělí

Svatodušní pondělí, který následuje po Svatodušní neděli, je v některých oblastech Německa dnem tradičních jarmarků a veselých událostí.

  • Oktoberfest

Tato světoznámá pivařská událost v Mnichově, konaná od září do října, je největším pivním festival v Německu. Návštěvníci si mohou vychutnat tradiční jídlo, hudbu a především různé druhy piva.

  • Maibaum

V první den května je tradičně vztyčován „Maibaum“ (květinový strom nebo máj) na veřejných prostranstvích. Tato tradice je spojena s veselými oslavami a tanci.

  • Nikolaus

Na večer 5. prosince nosí děti v Německu své boty ven a očekávají, že Svatý Mikuláš je naplní sladkostmi a dárky. Tato tradice předchází dnem sv. Mikuláše, který je slaven 6. prosince.

Závěrem

V závěru lze konstatovat, že svátky v Německu nejsou pouze dni na kalendáři, ale živé projevy bohaté historie, tradičních hodnot a radosti ze společenských událostí. Od Vánoc až po Den sjednocení a další svátky, Německo oslavuje s nadšením, vytváří pouta komunity a sdílí kulturní bohatství se světem.

Svátky v Německu nejsou jen příležitostí k odpočinku, ale i k reflexi, oslavě tradic a budování vzájemných vztahů. Bez ohledu na to, zda se jedná o historické okamžiky, náboženské události nebo veselé festivaly, svátky v Německu přinášejí lidem radost, pohodu a spojují generace v jedinečném duchu společenství.