V opuštěných lomech vzniknou stezky do mobilu

Magazín
mobilni-aplikace

Taggmanager, o.s., provozovatel stezek do mobilu a serveru Dohaje.cz, společně s partnerskými organizacemi zahájil realizaci projektu „Zvyšování povědomí veřejnosti o biodiverzitě v nepřírodních biotopech ČR“. Projekt je finančně podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Jeho hlavním cílem je prostřednictvím tzv. stezek do mobilu a mapových aplikací zvýšit povědomí laické i odborné veřejnosti o významu nepřírodních biotopů pro ochranu biologické rozmanitosti druhů a také pro ekologickou stabilitu krajiny.

Většina lidí pocitově vnímá těžebny nerostných surovin, deponie a odkaliště jako krajně neestetickou a totálně zdevastovanou „měsíční krajinu“, z níž zmizel veškerý život. Nicméně vědecké výzkumy z posledního desetiletí ukazují, že v těchto oblastech jsou z hlediska ochrany biologické rozmanitosti druhů velmi významným útočištěm, v němž nacházejí houby, planě rostoucí rostliny a volně žijící živočichové optimální podmínky k životu, které zcela postrádají v okolní urbanizované, industriální a zemědělsky i lesnicky intenzivně využívané krajině.

V průběhu výzkumů bylo v nepřírodních biotopech například zjištěno celkem 160 druhů motýlů, 148 druhů brouků z čeledi střevlíkovitých, 18 druhů obojživelníků, 8 druhů plazů či 213 druhů ptáků. Relativně vysoký počet nalezených druhů je uveden v příslušných Červených seznamech ohrožených druhů České republiky, nebo patří mezi zvláště chráněné organismy.

„Významným přínosem pro vědecké poznání byla skutečnost, že 5 druhů hub, 5 druhů rostlin, 10 druhů pancířníků, 1 druh blanokřídlých žahadlových a jeden ptačí druh bylo na území České republiky nalezeno poprvé“, zdůraznil vedoucí projektu tomáš Gremlica.

Ve 30 vybraných lokalitách vzniknou stezky do mobilu, které návštěvníky oblasti seznámí s historií daného místa a také s rostlinami, které zde rostou a místními živočichy. Cedulky s QR kódy přečte jakýkoliv mobilní telefon vybavený fotoaparátem. Stačí do něj zdarma stáhnout čtečku. K informacím se turisté dostanou, i když nebudou zrovna připojení na internet.

„Jakmile si turista vyfotí jedno zastavení, odnáší si domů celou stezku. V mobilu se dostane i na další stanoviště, nemusí snímat všechny kódy. Informace nemusí číst hned, ale může si je prohlédnout později třeba s přáteli,“ vysvětluje projektová manažerka Leona Kupčíková. Virtuální procházku po stezce budou moci lidé podniknout i z domova na portále Dohaje.cz.

InformaceZajímavosti