Výlety pro otrlé – po stopách upírů

Česko
desiva-mista

Tentokrát přinášíme pár tipů na výlety pro skutečné hrdiny. Jsou prázdniny, tak si zkuste vzít pár věcí a v noci přespat na místech, která mají svoji „strašlivou“ minulost. Nebojte, nic se Vám nestane!

Česká republika skýtá neuvěřitelné množství zajímavých míst, včetně těch s nejasnou nebo mrazivou minulostí. O která místa se jedná a co se o nich povídá?

Vraždící pastýř Myslata (1336)

,,V Čechách, sotva míli od Kadaně ve vsi řečené Blov, zemřel jakýsi pastýř Myslata. Ten každou noc vstával, obcházel všechny vesnice v okolí, strašil lidi, vraždil a mluvil nesrozumitelným jazykem. A když ho vykopávali, protože musel být spálen, nadmul se jako býk a hrozně řval. A když ho pokládali na oheň, kdosi popadl hůl, bodl do něho a hned se vyřinula krev jako z hrnce. Nato, když byl vykopán a položen na vůz, spojil nohy k sobě, jako by byl živý. Když byl spálen, všechno se uklidnilo.“

Po smrti vraždila a tančila nad mrtvými (1344)

Podobný případ uvádí Neplach ve své kronice ještě v souvislosti s rokem 1344: ,,Jakási žena v Levíně (na Litoměřicku) zemřela a byla pohřbena. Po pohřbu však vstala, zardousila mnoho lidí a nad každým z nich tančila. A když byla probodnuta, vytékala z ní krev jako ze živého tvora. Také pozřela více než polovinu vlastního závoje, a když jí byl vytržen, byl celý zkrvavělý. Když měla být spálena, nemohlo se dřevo jinak rozhořet než od tašek z kostela, podle poučení nějakých stařen. Ačkoliv již byla probodnuta, stále ještě vstávala, ale jakmile byla spálena, tu všechno trápení ustalo.“

Václav Neplach patřil k nejvzdělanějším mužům tehdejších Čech. V žádném případě ho nemůžeme podezírat z přehnané pověrčivosti. Narodil se v roce 1322 v Hoříněvsi na Královéhradecku a už jako dvanáctiletý vstoupil do řádu benediktinů. Vystudoval na jedné z nejproslulejších středověkých univerzit v italské Bologni a v roce 1348 se stal opatem kláštera v Opatovicích nad Labem.

Počínaje rokem 1353 ho Karel IV. často pověřoval důležitými diplomatickými úkoly v zahraničí. V roce 1355 byl v Karlově doprovodu při jeho císařské korunovaci v Římě. V dalších letech patřil k nejbližším spolupracovníkům pražského arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi. Svou nepříliš rozsáhlou kroniku sepsal opat Neplach někdy kolem roku 1360. Zemřel 16. Září 1371.

Upír na Václavském náměstí

Jiný podivný případ, který se odehrál přímo v dnešním centru Prahy, líčí polský renesanční spisovatel a dějepisec, který se usadil v Čechách, Bartoloměj Paprocký z Hlohol ve svém díle Zrcadlo Čech a Moravy.

„Léta páně 1540 žena jedna na Novém Městě pražském z Koňského trhu (dnešní Václavské náměstí) v noci, když spala, od muže svého umrlého udávena byla a pochována 16. měsíce máje.“

Z uvedené citace není zřejmé, zda manžel zesnul již dříve nebo zda svou ženu udusil ve smrtelné křeči. Nemuselo by tedy nutně jít o případ morouse či upíra. Bohužel Paprocký se o tomto případu dále nešíří a my se musíme spokojit pouze s dohady.

Z kroniky města Žamberka

,,Kdysi tu zemřel člověk, jemuž zde říkali Micohlav. Už při pohřbu se údajně zjevil jeho přízrak smutečním hostům. Později prý vstával v noci z hrobu, vyhrabával mrtvoly a ohryzoval je. V okolí se o něm vyprávělo několik fantastických historek. Když se zpráva o vampýrském řádění roznesla, vykopali jeho mrtvolu a kat mu na rozcestí srýpl hlavu. Teprve od té doby byl od nebohého Micohlava pokoj.“

Úředník z Lysé nad Labem

,,V městě Lysé nad Labem, roku 1820 působil na zámku jistý úředník Skuhrovský, jenž proslul svou krutostí. Když zemřel, začaly se dít podivné věci. Hned první den prý vylezl z rakve a lehl si pod ni. Lidé, kteří u mrtvoly bděli, se v hrůze rozprchli.“

Co navštívitZáhady