Punkevní jeskyně mají pro návštěvníky novou provozní budovu

Magazín
krapniky

V pátek dne 20. listopadu 2015 se pro veřejnost slavnostně otevírá nová provozní budova Punkevních jeskyní v Moravském krasu. Informovala o tom mluvčí Ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

Punkevní jeskyně jsou nejoblíbenějšími ze 14 zpřístupněných jeskyní České republiky. Ročně podzemními dómy s bohatou krápníkovou výzdobou projde na dno propasti Macochy přes 200 000 návštěvníků z celého světa. První prostory jeskyní byly objeveny skupinou profesora Karla Absolona v roce 1909 a ještě téhož roku byly zpřístupněny veřejnosti. V dnešním rozsahu jsou jeskyně přístupny od roku 1933.

Před vchodem do jeskyní, vedle monumentálního portálu vývěru Punkvy, se vystřídala řada malých objektů. Poslední budova byla postaven v roce 1947. I když prošla spolu s jeskyněmi roku 1996 opravou, záhy již její stav nevyhovoval potřebám cestovního ruchu, požadavkům hygienickým i nárokům na bezpečnost pracovníků i návštěvníků jeskyně. Ani náročné kotvení 80 m vysoké skalní stěny nad budovou, provedené v letech 1999–2001, nebylo stoprocentní zárukou bezpečnosti před pády uvolněných kamenů. Nový objekt je proto situován v bezpečnější vzdálenosti od skal a jeho střecha má speciální tlumící vrstvu, dimenzovanou na zachycení až 50 kg těžkých kamenů z výšky 80 m.

Vzhledem k výjimečnosti tohoto místa byla podoba nové provozní budovy hledána ve veřejné architektonické soutěži. V roce 2004 se do ní přihlásilo 52 návrhů, z nichž jako vítězný byl vybrán návrh Architektonické kanceláře Burian – Křivinka z Brna. Na realizaci však čekal až do roku 2012, kdy se podařilo zajistit potřebné finanční zdroje. Na 61,5 milionu vyšly celkové náklady na výstavbu nové budovy včetně bouracích prací.

Aby správa jeskyní vyhověla velkému zájmu návštěvníků, celá stavba probíhala za plného návštěvního provozu jeskyní. Zázemí pro zaměstnance i služby návštěvníkům byly stěsnány do provizorních stavebních buněk a také užívání přístupových komunikací bylo vzhledem k pokládání nových inženýrských sítí značně omezeno. Souběh všech těchto činností značně komplikoval i práce dodavatelským firmám. Jen díky vzájemné ochotě a spolupráci pracovníků dodavatelské firmy a zaměstnanců správy jeskyní se dařilo často hraniční problémy skloubení stavebních prací s návštěvním provozem průběžně řešit.

I když nová provozní budova stojí na místě původní, je půdorysně posunuta, takže příchozím otevírá původně skrytý vchod do jeskyní. Opticky se „opírá“ o skalní výběžek, který prostupuje až do jejího interiéru. V dvoupodlažním železobetonovém monolitickém skeletu s konkávně prohnutou zatravněnou střechou je integrováno celé zázemí provozu jeskyní a služeb návštěvníkům. Oproti původní stavbě však postrádá restaurační zařízení, jehož zřízení neumožnily podmínky dotačního programu.

Celý objekt je vytápěn pomocí tepelných čerpadel a nově také kanalizován do čistírny odpadních vod u Skalního mlýna. V technickém podlaží je kromě veřejných toalet celé technické zázemí jeskyní včetně agregátu jejich náhradního osvětlení, dílen a nabíjecího zázemí lodí. Podle projektu byl rovněž zbudován nový přístup k přístavišti a zastřešení výstupu i nástupu do lodí. Odstraněna byla budova veřejných záchodů i bezbřehé asfaltové plochy, které obklopovaly původní budovu. Areál doplňuje nový informační systém s údaji o jeskyních Moravského krasu, v budově je zřizována malá expozice přibližující dramatická objevování a zpřístupňování Punkevních jeskyní a dobývání Macochy.

Zbývajícím úkolem správy jeskyní je zřídit v blízkosti alespoň malou kapacitu, která po dobu desetileté „nedotknutelnosti“ stavby poskytne návštěvníkům základní občerstvení, které je u tak frekventovaného turistického cíle, vzdáleného přes 2 km od nejbližší restaurace, nezbytné.

Otevřením nové provozní budovy Punkevních jeskyní dosáhla Správa jeskyní ČR svého dlouhodobého cíle – dnes už jsou všechny zpřístupněné jeskyně Moravského krasu vybaveny novými moderními provozními objekty, jejichž posláním je umožnit návštěvníkům co nejbližší poznávání krasu a jeskyní. K tomu slouží i postupně budované a rozšiřované naučné expozice v těchto objektech i v jeskyních samotných, z nichž poslední novinkou je expozice Lidé a jeskyně, která propojuje návštěvní objekty jeskyní Výpustku, Sloupsko-šošůvských, Balcarky a Kateřinské.