Skanzen Veselý Kopec

Česko
psenice

Všemu tomu krásnému, co dnes na Veselém Kopci můžete spatřit, předcházelo nadšení dobrovolných pracovníků památkové péče pod vedením pana Luďka Štěpána. Díky těmto dobrovolníkům byly lidové stavby z okolních obcí do skanzenu převezeny.

První návštěvníci zavítali do skanzenu Veselý Kopec v roce 1972. V roce 1981 se ujalo správy těchto nemovitostí tehdejší středisko Krajské památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích. Vytvořilo odloučené pracoviště s názvem „Soubor lidových staveb Vysočina“, které pověřilo zajištěním provozu a údržby památek.

Historie osady Veselý Kopec se datuje od první poloviny 16. století. V té době byla domovem drobných rolníků, kteří hledali způsob své obživy, zabydlovali lesní krajinu a hospodařili na okolních loukách. Že jejich život nebyl vůbec jednoduchý, se můžeme přesvědčit při prohlídce chaloupky bezzemka (stojící v zadní části skanzenu). Je to velmi malý a skromný příbytek s malými okénky a na zemi ušlapanou hlínou. V domku jsou jen malá okna, i při denním světle je uvnitř temno.

V současné době zde najdete téměř třicet volně rozptýlených objektů. Tvoří osadu, která přináší svědectví o životě a práci a zábavě drobných rolníků 19. a 20. století. K vidění jsou budovy jako špýchar, ovčín, výměnek, čtyřboká stodola pokrytá šindelem, zvonička z Jeníkova, usedlost z Lezníku, haltýř se studánkou, suška ovoce ze Stříteže, suška lnu, hájenka z Kozojed, včelín, vodní olejna z Damašku, mlýn, usedlost z Mokré Lhoty, stupník na tlučení třísla, výměnek ze Širokého Dolu aj.

Výlety s dětmi