Neuvěřitelná tajemství Karlova mostu

Česko
karluv-most

Je-li Praha vzácným pláštěm, který pokrývá břehy řeky Vltavy, představuje Karlův most drahocennou sponu, jež tento královský plášť spíná. Možná existují mosty vznosnější. Pár jich je dokonce starších. Ale žádný není tak krásný…

Podle legendy přidávali stavebníci do malty vajíčka, aby byl most pevnější. Dnes víme, že to není pravda. Nicméně chemický rozbor prokázal, že maltu zalévali mlékem a vínem! Dokonce do ní spadlo i pár tvarůžků a syrečků, ale zřejmě omylem. Kdoví, možná se vykutálely zpod ruky samotného mistra Petra Parléře, stavitele svatovítského chrámu, když na stavbu mostu dohlížel.

TIP: Když je řeč o mostech, nelze nezmínit slavný Starý most ve městě Mostar. Jedná se o jednu z největších turistických atrakcí Bosny a Hercegoviny, která rozhodně stojí za návštěvu. Sousedící stát Makedonie, město Skopje se pyšní též jedním z nejstarších mostů v Evropě.

Datum určili astrologové

Počátky stavby jsou zahaleny tajemstvím. Základní kámen byl položen v roce 1357, v přesném datu se však kronikáři rozcházejí. Za pravděpodobný se považuje 9. červenec 1357, 5 hodin a 31 minut.

Když za sebou seřadíte rok, den, měsíc, hodiny a minuty, dostanete sled lichých čísel od jedné do devíti a zpět: 1-3-5-7-9-7-5-3-1. Právě v tomto čase došlo ke konjunkci Slunce se Saturnem, což představovalo velmi příznivou astrologickou konstelaci. Navíc Slunce bylo v ascendentu znamení Lva, heraldického znaku Českého království. A císař Karel IV., který dal most postavit, na rady astrologů velmi dbal.

karluv-most-praha-3919065-1024x647-6610719
Most spojuje Staré Město a Malou Stranu, je 516 m dlouhý a 9,5 m široký. Tvoří ho 16 oblouků.

Není ani jisté, zda most navrhl mistr Parléř. Na stavbě se jistě podílel, možná však byl prvním stavitelem pražský kameník a měšťan Otto, zvaný Otlin. Určitě však víme, že jde o druhý nejstarší dochovaný most v České republice. Ještě sto let před ním překlenul jihočeskou řeku Otavu most v Písku. Někdy v té době sice už spojoval pražské břehy první kamenný most Juditin, ten však zničila povodeň.

TIP: Praha nabízí velké množství památek i možností k trávení volného času. Jaké jsou tipy na výlety v Praze a okolí?

Most spojuje Staré Město a Malou Stranu, je 516 m dlouhý a 9,5 m široký. Tvoří ho 16 oblouků. Po délce je třikrát zalomen a proti proudu je nepatrně vypouklý. Patří k němu hned tři věže: Staroměstská a větší a menší Malostranská. Samotný most stojí na mlýnských kamenech, které jsou možná ještě podloženy rošty z dubových pilotů. Pilíře byly vyhloubeny 2,5 m pod dno řečiště.

Staroměstská mostecká věž proslula smutnou ozdobou: hlavami dvanácti popravených českých pánů, vůdců stavovského povstání proti Habsburkům z let 1618-1620. Byly nabodnuté na železných prutech v drátěných koších, aby je Pražané mohli zdola dobře vidět: pro výstrahu poddaným a na posměch poraženým… Teprve za třicetileté války prý klidně spočinuly v kostele Matky Boží před Týnem.

ZáhadyZajímavosti