Hrad Windsor – hrobka, kaple, zajímavosti

Evropa

Hrad Windsor je v současné době druhým největším a zároveň i nejstarším obývaným hradem na celém světě. Jak hrad Windsor vypadá a jak dlouho stojí? Jaký je rod Windsor? Kde je možné najít královskou hrobku ve Windsoru?

Hrad Windsor je královskou rezidencí královny, která na hradě Windsor obvykle tráví víkendy a pobývá zde také měsíc o Velikonocích a týden v létě během akce Royal Ascot. Nachází se přiližně 30 km od Londýna.

Na hradě Windsor žije a pracuje mnoho lidí, včetně konstábla a guvernéra hradu Windsor a děkana Windsoru. Společně s Buckinghamským palácem a palácem Holyrood v Edinburghu ve Skotsku tvoří skupinu tří oficiálních královských rezidencí.

maxresdefault-1068122
Windsor Castle se rozprostírá na ploše 43 tisíc metrů čtverečních.

Doporučená doba návštěvy hradu Windsor je 90 minut až dvě hodiny, což umožní absolvovat celou návštěvnickou trasu kolem hradu a areálu. Za prohlídku je třeba zaplatit nemalé vstupné, které se s o poznání výhodnějším vstupném na Karlštejn nedá ani srovnávat, proto spousta turistů nakukuje jen přes mříže a brány.

Kdo drží prim?

Který hrad je největší a nejstarší na světě? Je to Pražský hrad nebo hrad Windsor? Různé zdroje uvádí různé informace.

Řada historiků se shoduje, že právě hrad Windsor je nejstarší a největší obývaný hrad na světě. Více než 900 let sloužil jako královské sídlo a pevnost a dodnes je funkčním palácem.

royal-family-live-map-4921517
Výčet domů zámků a paláců královské rodiny v Anglii.

Britská královská rodina má k hradu Widsor výjimečný vztah. Samotná královna Alžběta zde tráví mnoho času, zvlášť když potřebuje přemýšlet a rozhodovat o zásadních věcech.

TIP: Windsor je skvělým tipem, kam na výlet, v případě, že se návštěvníci Anglie rozhodnou pro delší pobyt.

Město Windsor

Město Windsor vyrostlo kolem hradu Windsor. Přímo naproti hlavní bráně Windsorského hradu se nachází stará středověká část Windsor Town a několik dlážděných ulic. Dnes je tato část určena výhradně pro návštěvníky, je tu směs obchodů, restaurací a hospod, kde se obvykle nepohybují místní obyvatele.

Windsor je společně s Buckinghamským palácem v Londýně a palácem Holyrood v Edinburghu sídlem britských monarchů.
Windsor je společně s Buckinghamským palácem v Londýně a palácem Holyrood v Edinburghu sídlem britských monarchů.

Na Church Street lze navštívit Ye Olde King’s Head – údajně nejstarší hostinec ve Windsoru a místo, kde Shakespeare napsal „Veselé paničky windsorské“. Nachází se zde také pamětní deska, na níž je zaznamenán příkaz k popravě Karla I. v roce 1648.

Přímo naproti Starému městu stojí dva velké staré zájezdní hostince, které nyní slouží jako hotely. Dole před hradem až k hlavnímu nádraží Windsor a dále je celá řada restaurací všech cenových skupin. Čím dále z kopce, tím jsou luxusnější.

Windsor – výlety v okolí a Legoland

Výlety v okolí Windsor Castle a kam s dětmi na výlet? Skvělá volba je park Legoland Windsor. Hlavním tématem je značka Lego. Atrakce parku tvoří směs, modelů a stavebních dílen s tématikou Lega, které jsou určeny dětem od tří do dvanácti let.

maxresdefault-1-7448962
Legoland vedle hradu Windsor stojí za návštěvu, pokud se cestuje s dětmi.

V roce 2019 park navštívilo 2,43 milionu návštěvníků, což z něj činí nejnavštěvovanější zábavní park ve Spojeném království. Legoland Windsor pravidelně přitahuje více návštěvníků než Legoland Billund Resort v Dánsku. Legoland v dánském městě Billund je jedním z nejstarších a největších parků LEGOLAND na světě.

Legoland a jeho atrakce je nejlepší nápad, kam s dětmi na výlet. Z lega je zde vytvořený i hrad Urquhart u jezera Loch Ness. Nechybí samozřejmě ani lochnesská příšera.

TIP: V Anglii lze také navštívit i jednu z 5 nejkrásnějších zahrad světa, kterou je Royal Botanic Gardens.

Windsor v plamenech

20. listopadu 1992 vypukl požár na hradě Windsor, největším obydleném hradě na světě a jednom z oficiálních sídel královny Alžběty II. Hrad utrpěl rozsáhlé škody a během několika následujících let byl kompletně opraven nákladem 36,5 milionu liber v rámci projektu vedeného architekty památkové péče Donald Insall Associates.

To vedlo k tomu, že královna platila daň ze svých příjmů a Buckinghamský palác, další oficiální sídlo královny, byl zpřístupněn veřejnosti, aby pomohl zaplatit restaurátorské práce.

image-8068995
Hrad Windsor byl požárem zničený těmeř z poloviny.

Nové návrhy sálu svatého Jiří a královniny soukromé kaple schválila královna 24. ledna 1995. Nová střecha Síně svatého Jiří, navržená architektem Gilesem Downesem, je příkladem stropu s kladívkovými trámy. Downesova nová střecha je největší zelenou dubovou konstrukcí postavenou od středověku a je zdobena pestrobarevnými štíty oslavujícími heraldický prvek Podvazkového řádu.

Po pěti letech byly restaurátorské práce konečně dokončeny v listopadu 1997.

Dynastie Windsorů – anglická královská rodina

Dynastie Windsorů je současný vládnoucí panovnický rod ve Spojeném království Velké Británie a Serveního Irska, a také v některých zemích Commonwealthu.

Rod Windsorů je původně sasko-kobursko-gothajsko-hannoverská dynastie. Jedná se o potomky královny Viktorie, která pocházela z hannoverské dynastie, a jejího manžela prince Alberta Sasko-Koburského.

Královský hrad proslavil město Windsor po celé zemi i za jejími hranicemi.

Královský hrad proslavil město Windsor po celé zemi i za jejími hranicemi.

Dynastie Windsorů, ačkoliv se zdá být velmi dávná, je stará pouze 100 let. Dne 17. července roku 1917 ji založil Jiří V., dědeček Alžběty II. Šlo pouze o formalitu, kdy král svůj rod přejmenoval. A to ze zcela jasného a dobrého důvodu, poněvadž u sasko-kobursko-gothajsko-hannoverské dynastie ihned každý poznal němčinu. To se v době, kdy Anglie bojovala s Německem v první světové válce, králi nehodilo.

V důsledku událostí a mnoha politických změn, které nastaly během první světové války a po ní, byla řada monarchů zbavena trůnů, ať už se jednalo o krále či císaře. Král Jiří V. se začal o své místo na trůnu velice a oprávněně obávat a snažil se své příbuzné monarchy ochránit.

png-transparent-house-of-windsor-england-crest-monarchy-of-the-united-kingdom-royal-coat-of-arms-of-the-united-kingdom-england-emblem-logo-world-3457038
Dynastie Windsoru má ve znaku, jak jinak, než Windsor Castle.

Roku 1960 byl ovšem název dynastie Windsorů pozměněn dle jména manžela Alžběty II., prince Philipa, na Mountbatten-Windsor pro vzdálenější potomky. Sama královna a její přímí potomci si ponechali pouze jméno rodu Windsor.

Členové anglické královské rodiny nemají příjmení, nicméně v případě, že někdo z nich musí příjmení použít v oficiálních dokumentech, používá se jméno rodu.

Panovníci z dynastie Windsorů:

K panovníkům dynastie Windsorů patří tyto osobnosti:

  • 1901 – 1910 Eduard VII. (dynastie Sasko-Coburg-Gotha)
  • 1910 – 1936 Jiří V. (přejmenoval svoji dynastii na Windsorskou)
  • 1936 Eduard VIII. (abdikoval, aby se mohl oženit s rozvedenou američankou Wallis Simpsonovou)
  • 1936 – 1952 Jiří VI.
  • od roku 1952 Alžběta II.

Příjmení Mountbatten-Windsor se roku 2003 dostalo do matrik, a to při narození dcery prince Edwarda, Lady Louise. Ta totiž již nemá z rozhodnutí královny nárok na oslovení „Královská výsosti“.

Vévoda z Windsoru

Vévoda z Windsoru – kdo jím byl? Eduard VIII. byl král Spojeného království v časovém rozmezí od 20. ledna 1936 do 11. prosince 1936, kdy byl s okamžitou platností nahrazen svým mladším bratrem Jiřím VI.

Eduard VIII. byl v řadě třetím následníkem a britským panovníkem, který pocházel z dynastie Windsorů.

Eduard VIII. vyvolal pouhý měsíc po svém nástupu na trůn ústavní krizi, protože požádal o ruku rozvedenou američanku Wallis Simpsonovou. Z právního hlediska se ovšem Eduard mohl oženit a zůstat tak nadále králem, nicméně britský premiér sňatku odporoval z hlediska toho, že by občané američanku nepřijali za svou královnu.

Eduard si byl vědom toho, že v případě uzavření sňatku by všichni ministři rezignovali, a to by mohlo zemi přivést k všeobecným volbám, ústavní krizi a jeho status jakožto politicky neutrálního panovníka by tímto byl velmi ohrožen.

Z těchto důvodů dal Eduard VIII. přednost své abdikaci a tím se stal jediným panovníkem království, který se vzdal dobrovolně trůnu. Eduardova vláda trvala pouhých 325 dní, což se stalo jednou z nejkratších dob vládnutí britského panovníka. Eduard nebyl nikdy korunován.

Po své abdikaci přijal status syna panovníka a poté mu byl udělen titul vévoda z Windsoru. Během druhé světové války byl vévoda z Windsoru zařazen u britské vojenské mise ve Francii. Ovšem poté, co byl obviněn za pronacistické sympatie, byl odsunut na Bahamy jakožto guvernér a vrchní velitel.

Po druhé světové válce vévodovi z Windsoru nebyla nabídnuta žádná z oficiálních funkcí a po zbytek života se držel v ústraní.

Královská krypta Windsor

Krypta kaple sv. Jiří Windsor není jen královskou hrobkou ve Windsoru, je také místem uctívání královny a celé anglické královské rodiny, stejně jako kostel, který slouží místní komunitě.

Samotná kaple sv. Jiří Windsor byla postavena pro krále. Byla a je utvářena historií anglické královské rodiny a stále je místem pro veškeré důležité i soukromé chvíle.

Stavba kaple sv. Jiří Windsor byla zahájena 1475 Eduardem IV. a dostavěna byla roku 1528 Jindřichem VIII. V současné době je královská krypta Windsoru považována za jeden z nejlepších příkladů gotického stylu v Anglii.

st-georges-chapel-choir-3072341
Kaple sv. Jiří Windsor je velmi oblíbeným místem pro menší královské události, především svatby.

Od 19. století je pak krypta kaple sv. Jiří Windsor pohřebištěm anglické královské rodiny. Kaple sv. Jiří Windsor je také místem pro královské svatby. Od vlády královny Viktorie složilo své svatební sliby v kapli sv. Jiří Windsor mnoho královských párů. Jednou z ostře sledovaných byla svatba vévody a vévodkyně ze Sussexu, Harryho a Meghan, v květnu roku 2018.

Dříve bylo preferovaným místem královského odpočinku anglické královské rodiny Westminsterské opatství. Kaple sv. Jiří Windsor má kapacitu 800 lidí zatím co Westminsterskému opatství nabízí kapacitu 2 000 lidí. Kaple sv. Jiří Windsor je proto oblíbeným místem pro menší události dynastie Windsorů.

Kaple svatého Jiří Windsor a pohřbené osobnosti

Královská hrobka ve Windsoru skrývá těla deseti bývalých panovníků anglické královské rodiny. Pět pohřbených osobností je umístěno ve dvou pohřebních klenbách pod chórem a dalších pět je v hrobkách v kapli, včetně zesnulého otce královny.

Po smrti královny bude do pamětní kaple krále Jiřího VI. přestěhován i vévoda z Edinburghu, princ Philip, aby ležel vedle své manželky. Přidá se tak mezi pohřbené osobnosti v kapli svatého Jiří Windsor.

windsor-castle-wedding-1556617510-4330377
Kapli sv. Jiří Windsor si ke své svatbě vybrali i vévoda a vévodkyně ze Sussexu, Harry a Meghan.

TIP: Anglie nabízí nepřeberné množství výletů, kdy jedním z nich, který stojí za podívanou, je tajuplný kvádrový komplex Stonehenge. Hrabství Limerick, Irsko, přitahuje mnoho turistů také na staré hrady a katedrály stejně jako Lucembursko. Za tajuplnými příběhy však netřeba jezdit za hranice. Humna poslouží stejně dobře, ne-li lépe. Hrad Houska a jeho brána do pekel dává za pravdu.

Návštěva Windsor Castle

Windsor je veřejnosti otevřen celoročně, ovšem otevírací doba je různorodá:

od března do říjnaod 9:45 do 17:15, poslední vstup je povolen do 16:00
od listopadu do únoraod 9:45 do 16:15, poslední vstup je povolen do 15:00

V případě konání banketů nebo státních návštěv je hrad Windsor veřejnosti uzavřen. Samotná prohlídka Windsoru zabere zhruba 2 až 3 hodiny. V případě menšího návalu turistů se doporučuje navštívit Windsor v době po obědě. Ideální jsou zimní měsíce, kdy je čekací doba na prohlídky nejkratší.

Za vidění stojí také střídání stráží, které se koná každý den od 11:00 do 11:30.

TIP: Při návštěvě Windsoru je určitě velmi dobré sledovat, jaké bude počasí, k čemuž může napomoct inpočasí.

ff476484-6d83-4e4c-83a6-98cf4a56687a-8095574

Windsor disponuje nádhernými zahradami a zámeckým parkem.

Při návštěvě Windsoru si návštěvníci nesmí nechat ujít návštěvu Domečku pro panenky královny Marie. Jedná se totiž o světovou raritu, kterou nechal královně zhotovit Sir Edwin Lutyens roku 1924. Výstavba domečku trvala 3 roky. Samotný domeček je dokonalou replikou londýnského viktoriánského domu v měřítku 1:12, u kterého nechybí ani splachovací záchod či elektrické osvětlení.

TIP: Milovníci Anglie jistě rádi zavítají také do Canterbury či do Winchesteru.

Zajímavosti