Loch Ness – příšera z jezera

Evropa
loch-ness-2

Jezero Loch Ness je protáhlé, úzké jezero na Skotské vysočině. Jezero je populární díky pověstné lochnesské příšeře, která udělala z Loch Ness nejznámější jezero světa. Pověst o lochnesské příšeře přetrvala staletí. Jaká je hloubka jezera Loch Ness? Existuje lochnesská příšera z jezera Loch Ness?

Skotské jezero Loch Ness leží v údolí Great Glenn, které vytvořila mohutná ledovcová činnost. Teplota vody jezera dosahuje v průměru pouze 5 °C a hladina je téměř neprůhledná.

Jezero Loch Ness po staletí přitahovalo turisty, vědce i umělce díky své rozlehlé krajině, zvídavé divoké přírodě a poutavým příběhům o mystických příšerách. Klikaté silnice vinoucí se kolem jezera lákají cyklisty a několik stezek a pěších tras umožňuje pěší turistiku.

Historie lochneského jezero

Jezero Loch Ness je ledovcového původu, stejně jako například slovinské Bohinjské jezero nebo české Černé jezero. Už ve středověku bylo Loch Ness součástí důležité vodní cesty do vnitrozemí, a tak jej chránila celá řada hradů. Od roku 1822 je jezero součástí Kaledonského kanálu, který spojuje západní atlantické pobřeží se Severním mořem.

jezero-loch-ness-7274227
Skotsko je protkáno mnohými jezery, jejichž názvy začínají slovem Loch. Ve staré gaelštině má slovo prostý význam jezero.

Kaledonský kanál, projektoval Ing. Thomas Tellford. Stavba kanálu trvala celých 19 let a ušetřila nebezpečnou pobřežní cestu rybářským a dalším lodím.

Hloubka jezera Loch Ness

Jezero Loch Ness má rozlohu 56,6 km². Je 34 km dlouhé a 1,5 km široké. Dosahuje hloubky 230 metrů, pokud se počítají i bahnité sedimenty, je hloubka jezera Loch Ness až 305 metrů. Jezero Loch Ness je druhé největší jezero ve Skotsku a má největší objem vody ze všech skotských jezer. Loch Ness leží v nadmořské výšce 16 m.

Pro srovnání nejhlubší a největší jezero v ČR – Černé jezero na Šumavě, má rozlohu necelý 18,47 hektarů a hloubku 39,8 metrů. Nejhlubší jezero světa Bajkal má hloubku přes 1 600 metrů.

Největší přítok jezera Loch Ness je řeka Oich, která přitéká z jihu z jezera Loch Oich. Z jezera odtéká řeka Ness, ústící po 5 km u města Inverness do zálivu Moray Firth v Severním moři. Jezero nikdy nezamrzá.

TIP: Dalším známým evropským jezerem je halštatské jezero. Hallstatt je turisty velmi oblíbený a z Česka dostupný autem za několik hodin. Také Finsko je jednou z evropských zemí, kde mohou turisté navštívit mnoho přírodních jezer.

Loch Ness obsahuje více vody než všechna jezera v Anglii a Walesu dohromady. Díky takovému rozsahu je naprosto reálné, že by se v hlubinách mohla potenciálně skrývat velká šelma.

Příšera z jezera Loch Ness

Co dělá z jezera Loch Ness opravdu neobyčejné jezero je legenda o příšeře Lochnesce neboli Nessie. Loch Ness Monster poprvé popsal už svatý Columba v roce 565. Příšera z jezera Loch Ness údajně napadla vesničana a světec mu pomohl.

Lochnesská příšera byla od 6. století občas dál vídána, její moderní historie však začala až v roce 1934, kdy ji údajně viděl a vyfotografoval lékař R.K. Wilson. Na jeho snímku je patrný tvor s dlouhým krkem a malou hlavou, který se podobal plesiosaurům, vyhynulým před 65 miliony let.

Snímek vyvolal obrovské vzrušení ve Skotsku i daleko za jeho hranicemi. Byl věrohodný, protože o obludě existovaly už starší zmínky a také proto, že jezero bylo odjakživa obestřeno tajemstvím a legendami. Případ byl údajně vědecky prověřován a snímek pokládán za autentický. Až v roce 1994 vyšlo najevo, že snímek byl podvrh.

prisera-z-jezera-loch-ness-5639931
Záhada okolo příšery z jezera dál přivádí turisty do této krásné části světa. A stále se objevují další lidé, kteří tvrdí, že v jezeře něco zahlédli.

Nejslavnější záběry Nessie pořídil Tim Dinsdale v roce 1960. Tento film vyvolal novou loveckou horečku na Nessie. Při této horečce byl zaznamenali lovci i první kontakt sonarem, i když ne s příliš jednoznačným výsledkem.

Události strhly další vlnu výprav, které měly příšeru z Loch Ness vyhledat. Vědci použili nejmodernější techniku, sonary i malé ponorky s různými senzory. Roku 1982 proběhl rozsáhlý výzkum, při němž sto padesát vědců zkoumalo patnáct set hodin sonarem hlubiny jezera. Výsledky byly nejednoznačné. Průzkum prokázal přítomnost tvorů velkých rozměrů, blíže nespecifikovatelných.

Dnes se organizují k návštěvě jezera a hledání příšery turistické zájezdy, včetně podvodního výletu ponorkou, vynášející miliony liber ročně. Obrázky Nessie, snímané na hladině nebo pod vodou, jsou k dispozici na webových stránkách www.lochness.scotland.net.

Lochneskou jsou fascinováni tedy také vědci, kteří provádějí výzkum hlubin, divoké přírody a geologický výzkum. Díky lochnesské příšeře se o průzkumu této konkrétní lochnesky častěji píše v médiích, často se o něm mluví jako o „hledání Nessie“. Věda může z tohoto rozruchu těžit a získat populistické pokrytí pro hloubkový výzkum.

Kromě vědců přitahuje jezero Loch Ness v průběhu let také zvědavé a nečekané hosty. Lloyd Scott MBE je držitelem světového rekordu v prvním „podvodním maratonu“, když prošel celou délku jezera za 12 dní, přestože zažil podvodní sesuv půdy a pád z 15metrové římsy. V roce 1952 se zde také John Cobb pokusil o rychlostní rekord. Rekord se mu podařilo překonat rychlostí více než 200 km/h, ale při honbě za svým snem zahynul. Na břehu se nachází Cobbův památník.

A snad nejoddanější lovec příšer, Steve Feltham, žil od roku 1991 v dodávce bývalé pojízdné knihovny a čekal na záblesk Nessie. Loch Ness leží v srdci Great Glen, geologického zlomu známého jako Great Glen Fault, který se táhne od pobřeží k pobřeží od Inverness až po Fort William. Protože se jedná o přirozený předěl a zřejmou dopravní cestu, byly boje o moc v této oblasti časté. Hrady, strategicky postavené jako pevnosti, vyhlídky a posádky, přirozeně nesly hlavní tíhu invazí a vnitřních klanových bojů.

Lochneské jezero – zajímavosti v okolí

Okolí jezera Loch Ness a Kaledonského kanálu chránilo v minulosti množství hradů. Největší z nich byl Urquhart Castle, jehož impozantní zříceninu lze navštívit na západním břehu jezera.

loch-ness-monster-8198080
Ve středověku patřil hrad Urquhart k nejrozsáhlejším baštovým pevnostem ve Skotsku.

Hrad Urquhart založila ve 13. století významná osobnost skotské politiky – Alan Durward. Místo bylo svědkem krutých skotsko-anglických válek i mocných skotských klanů. Jeho příběh zakončil rok 1692, kdy byl hrad na anglický popud vyhozen do vzduchu. Dnes jsou z něj jen ruiny. Přesto stojí za to jej navštívit, nabízí totiž nejlepší místo pro pozorování jezera Loch Ness.

Na stejné straně jezera si lze prohlédnout i řadu dalších zajímavých míst. K typickým výletům v okolí Loch Ness patří například vesnička Drumnadrochit, která se pyšní Loch Ness Centre and Exhibition. Expozice je věnovaná přírodě i legendám spojeným s jezerem Loch Ness. Za návštěvu stojí také město Fort Augustus s nádhernou soustavou zdymadel. Turisté také mohou navštívit Irsko, město Limerick přitahuje turisty na dávné hrady, příběhy a přírodní krajinu.

TIP: Dalšími nezapomenutelnými zážitky v Anglii jsou návštěvy katedrály v Canterbury, zámku Windsor a tajemného komplexu Stonehenge. Není však třeba cestovat až do Anglie. Jaké jsou nejkrásnější zámky a hrady ČR? Za prohlídku určitě stojí hrad Štramberk, hrad Obřany, Hněvín, hrad Sloup, Střekov, hrad Kokořín a mnohé další.

ZáhadyZajímavosti