Hrad Houska aneb Kudy do pekla

„Nečekejte, že vám budu vnucovat něco lacině senzačního; bezhlavé rytíře nebo bílé paní,“ uslyšíte od kastelána hradu Houska. V tomhle případě totiž pověsti nejsou potřeba. Mnoho lidí je opravdu přesvědčeno, že se tady skrývá brána do pekla.

Na první pohled je Houska docela obyčejný hrad. Ne, ještě jinak. Jak ji komentoval kolega: připomíná spíš prostý, trochu zchátralý pavlačák. Čtyřkřídlá stavba vyrůstající na pískovcové skále obklopuje nevelké nádvoří obehnané pavlačemi. Dříve nebyl jiný způsob, jak se dostat z patra do patra, než po dřevěných ochozech zvenčí. Dnes jsou místnosti zrekonstruované, propojené schodišti a zpřístupněné veřejnosti. Přesevší tajemnost a historii to tu trochu dýchá modernou. Ne však v kapli! To pod ní má být – podle pověstí tradovaných už od 9. století –ukryt vstup do inferna.

Horší než smrt

O tajemné díře do pekelného chřtánu, který se prý nachází kdesi v hlubinách skal pod hradem Houska, vypráví už dobové prameny z roku 878: „…nalezena jest nedaleko díra jedna ve skále, v kteréžto množství rozličných duchův obývalo, kteříž pomalu více a více lidem tu obývajícím překážku činili a někdy v rozličných hovad tvářnosti proměňujíce se, lidem po cestách chodícím se ukazovali tak hrozně, že tudy lidé nesměli choditi…“

Housecký kastelán Miroslav Konopásek neváhá celému příběhu ještě přidávat na dramatičnosti. Při prohlídce s podivným jiskřením v očích vypráví pověst o jakémsi odsouzenci na smrt, kterého roku 1594 spustili do tajemné průrvy, aby vypověděl, co tam viděl a slyšel. Slíbili mu, že pokud se k nahlédnutí do pekla odváží, dají mu milost. A protože trestanec neměl co ztratit, podvolil se. „Jakmile se však v díře octnul, volal úpěnlivě a prosil Boha, aby ho vytáhli, že raději zemře jakoukoli smrtí, než by jen o minutu déle pobyl v místě takové hrůzy,“ vypravuje Konopásek tak přesvědčivě, že se člověku zdá, jako by byl tenkrát u toho, „Když ho chudáka vytáhli nahoru, klepal se jako osika. Vypravoval, jaký příšerný, srdcervoucí křik a sténání slyšel v hloubi pod sebou. Neviděl ničeho, neboť tma byla neproniknutelná a zápach nesnesitelný a omamující.“

Nevysvětlené mdloby

Historka o čertovském obydlí pod hradem se rychle šířila a v průběhu staletí vryla do povědomí veřejnosti. Ďábelskou pověst Housky nijak nezastínil fakt, že byla svého času přísně tajena a o existenci hradu neměli ponětí ani obyvatelé nejbližších vesnic. Třeba po třicetileté válce zmizela Houska z vojenské mapy – překvapivě narozdíl od mezí, patníků i větších stromků. V letech 1939 až 1945 jakoby se vypařila úplně: „O tom, co se tu dělo, nevíme absolutně nic,“ říká kastelán. Magičnu obestírajícímu tuto středověkou stavbu ale asi nemohlo nic prospět víc. Od doby, co byl hrad roku 1999 otevřen pro veřejnost, se sem každoročně hrnou zástupy turistů. Vcházejí do prastaré kaple s velkým očekáváním… čeho vlastně?

Kdybych o houseckém pekle nevěděla, možná by mě tu ani nemrazilo v zádech. Kapli musíte zkoumat, prohlížet si výjevy na jejích zdech a spekulovat o jejich významech, abyste dokázali její jedinečnost ocenit. Teprve pak se si všimnete fresek z přelomu 13. a 14. století, které se řadí mezi nejpozoruhodnější díla monumentálního malířství tehdejší střední Evropy. Teprve pak si uvědomíte poselství obrazů archanděla Michaela bojujícího s drakem a vážícího duše při Posledním soudu. A teprve pak vám dojde, že tyto fresky nejsou jen cenným svědectvím o výzdobě hradních kaplí v té době, ale i nastíněním životní filozofie.

Každému to tak ale nepřipadá. Jsou tací, které zdejší atmosféra dostane hned – bez ohledu na fresky a jejich odborný výklad. Jak se k povídačkám o vstupu do inferna staví kastelán, jenž bydlí v bývalé hájovně, která je prakticky součástí hradu, a tak je tajemné průrvě neustále nablízku? „Myslím si, že třeba zlí lidé jsou daleko horší než to, čím je opředena Houska,“ podotýká k otázce, zda se na hradě bojí, „ale je pravda, že někteří se tu necítí zrovna ve své kůži, jiní odsud doslova prchají, stihnou-li to! Opravdu až příliš často se zde lidem dělá nevolno a omdlévají.“ Podivná kaple prý někdy odpuzuje i psy, kteří sem jednoduše odmítají vstoupit. Řemeslníci přiznávají, že se jim tu nepracuje dobře. „A množí se i případy nepovedených či všelijak zkreslených snímků z hradu,“ dodává Konopásek.

Vykonstruované záhady?

V davu ostatních návštěvníků – mezi záblesky fotoaparátů, obklopená šumem diskuzí o práci a plánech na další víkend – mi kaple připadá jako jakákoli jiná historická místnost na jakémkoli jiném hradě. Když tu s panem Konopáskem osamíme, komentuje to s nadsázkou, ale zároveň potutelným úsměvem ve tváři: „Myslím, že zdejší mocnosti jsou plaché. V přítomnosti většího počtu lidí odcházejí dobrovolně.“

V jednadvacátém století – době počítačů a letů do vesmíru, kdy dávno víme, že Zemi nenese na hřbetu želva a že duchové neexistují (opravdu?) – mi jeho žertování připadá trochu zcestné. Chci informace, ne spekulace. „To budete mít těžké. Dobové materiály vypovídají o tom, že od 16. století se místní snažili smrdutou díru zasypat, ale marně. Podařilo se to až roku 1615. Dokážete to vysvětlit?“ vrátí mi můj tón i s úroky, „A jestli se vám do krámu hodí záhada, podívejte na tamtu stěnu nad schodištěm,“ ukazuje směrem k oprýskané malbě, prý datované někam do gotiky, „Je na ní levoruká lučištnice, napůl člověk a zpola zvíře, mířící šípem na člověka. To do této části kontinentu nepatří! Odborníci dosud nedokázali vysvětlit, jaké pohnutky vedli dávného umělce k takovému dílu.“

Ať už to je s povídačkami kolem vstupu do pekla jakkoli, Houska je jedinečná a záhadná. Dříve tu muselo být něco, čeho se lidé báli. „A to NĚCO neexistovalo vždy, to by se zde nikdo ani nezabydlel,“ doplňuje mě kastelán a přidává další z možností: „vyloučit nemůžeme ani variantu, že se tu lidé MĚLI bát! Tedy alespoň někteří, snad ti nežádoucí. Třeba ten obrázek levoruké kreatury mohl být zamýšlen jako varování, demonstrace nebezpečí. Něco jako ,vyhýbej se tomuhle místu, člověče!‘“ Možná se tu odehrávalo něco, co nebylo pro každé oči – snad proto všechny ty záhady a strašení; někdo mohl jednoduše chtít, aby se lidé Housce obloukem vyhýbali.

Nelidi, mutanti, čertové

Pověst Housky je spjata s ďábly, kteří tu měli vylézat přímo z horoucích pekel. Když příběh trochu modifikujeme, dostaneme jednoduše „nelidi“, mezi které jde snadno zařadit i levorukou lučištnici na obrázku v kapli. Tuto záhadu si vzala na mušku moderní věda a našla „řešení“. Kvůli zabezpečení vodního zdroje se zde vrtalo do hloubky tři sta metrů a byla objevena radioaktivní voda. Závěry se objevily rychle: na místní působila radioaktivita, někteří zdegenerovali a změnili se v mutanty, tehdejší dobou snadno zaměnitelné čerty. Netřeba vysvětlovat, proč někdejším spoluobčanům naháněli strach a že skutečnost, že se normálně rodili a nelezli z děr ve skalách, jak se o místních ďáblech traduje, už snadno přetvořila lidová slovesnost.

Pan Konopásek se s tímhle výkladem neztotožňuje: „Řekne se A, ale neřekne se B. Totiž to, že téměř celá naše republika je na radioaktivním podloží a že vrtat tak hluboko se jinde vůbec nemusí! Do Jáchymova (lázně s radioaktivní vodou, pozn. autorky) jsem já osobně jezdil na chalupu deset let a věřte mi, mutanta abyste pohledali! Ani jeden!“ Na otázku, co si myslí o nelidech, kteří měli vystupovat ze skalní průrvy na Housce, odpovídá poněkud vyhýbavě: „Prozatím jsem žádného takového nepotkal, snad je Brána pekelná dosud dostatečně těsná.“

„Anebo ji zdejší Černý mnich hlídá opravdu pečlivě,“ dodávám já. Podle pověstí totiž vstup do pekel na Housce střeží astrální bytost oděná v černém plášti s kápí. Nemá obličej a byť vypadá děsivě, není nebezpečná – pouze dohlíží na to, aby se z hradu nikdo do inferna omylem nezatoulal (a naopak..?). „Nabízí se analogie se strážci podsvětí, jak je známe třeba z Řecka nebo Egypta,“ upřesňuje Konopásek a dodává, že je třeba přistupovat k literatuře zodpovědně: „někteří autoři třeba hlídače přezdívají za Černého Švéda, což je zas popletení s jinou postavou na Housce – a to loupeživým švédským velitelem Orontem, který tu byl zastřelen po třicetileté válce.“

Mácha svědkem pekla

Příběhu o houseckém pekle přidává na atraktivitě zachovaný dopis Karla Hynka Máchy, který psal 10. srpna 1836 v Praze. Nebo se tomu aspoň dlouhou dobu věřilo. List adresovaný příteli Eduardovi a popisující básníkovu noční výpravu na Housku, vyšel roku 1996 v knize Čas hradů v Čechách III od autorů Myslivečka, Koubové a Vrbenské. „Došel jsem na Housku s druhé hodiny půlnoční,“ píše se v něm, „Císařský háv nebes, lesy šuměly nočním vánkem. Jasno všude, lampy nepotřebí, v duši horší temnota. Jeť prý na hradě jáma, sluje jakási, vede do pekla. Jda po nádvoří, v hlubokých stínech zahlédl jsem temnější – otvor v podzemí. Pro tu chvíli zažehl jsem borovou soušku, a Eduarde, já se toho odvážil – vlezl jsem do té díry. Chvíli sestupuju, závanem z hlubin louč zhasla. Kolem děsivé nicoty, noha se třásla na výstupcích kamení, chrastění kostlivců, světlo modravé, co odraz v hladině, v něm stíny jak strašidla… Když jsem k sobě přišel, Eduarde, já byl v pekle – nebo v zimničních snách. Mraky bledé, slunce nevidno, nebe povlečené obrovitou sítí pavučin. Povětří sytila síra, prach a čoud štípal v plicích, že jsem stěží dýchal. Pomíšený hluk se rozléhal, dunění a potlumené ryčení – lkala zem z roztaveného kamene.“

Záhadný dopis okamžitě vzbudil pozornost a dodnes ho najdete otištěný takřka v každé publikaci o Housce. Přitom jedna z autorek zmíněné knihy paní doktorka filozofie Koubová přiznala, že si Máchův text vymysleli – prý jakožto jedinou mystifikaci v celém díle. Kastelán Konopásek podotýká, že tak jednoduché to možná nebude: „Na jedné společenské akci na Housce se objevila i paní Vrbenská, spoluautorka té knihy. Když odcházela z hradu, jasně jsme slyšeli, jak říká: ,Bůhví, co to ten Mácha viděl!‘ Všichni na ni koukali s otevřenou pusou.“ Tak jak to bylo a je s dopisem?! Kde je jeho originál Konopásek každopádně netuší.

Stroj času

Jisté je, že Karel Hynek Mácha Housku navštívil; však je na jeho perokresbě z 30. let 19. století. Básníkův dopis Eduardovi se roku 1999 objevil i v Informačním zpravodaji FFC, kde se autor článku Houska: nová fakta a teorie z nich vycházející pouští do ještě odvážnějších spekulací. Z citací z listu vyvozuje, že se romantický umělec na Housce omylem dostal do stroje času, který sem prý kdysi ukryli Keltové. Odkazuje na článek z Magazínu záhad, který vyšel v roce 1998. Podle něj měli Keltové cosi uloupit z věštírny v Delfách a schovat to na hradě Houska. Jak se došlo ke stroji času? Právě na tomto záhadném přenašedlu, patrně pocházejícím z Atlantidy, byla založena sláva Delf. Snad se Mácha v podzemí pod hradem ke stroji dostal a nevědomky přenesl do budoucnosti. A jak souvisí český hrad s Kelty? „Na gotické omítce v Rytířském sálu se zachoval původní keltský ornament. Na první pohled to vypadá jako další záhada,“ vysvětluje Konopásek, „vlastně to ale jen svědčí o tom, co si myslím už dávno: žádný praotec Čech neexistoval a Česko bylo původně součástí Keltiké, pravlasti Keltů. To vysvětluje i to, jak se keltský motiv dostal na hradní zeď. Bezpochyby ho tam umělec vyvedl na popud některého z keltských pěvců, vykladačů, bardů nebo snad druidů. Do dnešních dnů se zachoval díky tomu, že ho ochránila pozdější renesanční omítka.“

Složitější je to s teorií, že Keltové pod hradem něco ukryli. „Cosi zakopaného tu rozhodně je,“ přesvědčivě tvrdí kastelán, „důkazem je už jen císařský výnos z doby po třicetileté válce, v němž bylo přikázáno ,zarumovati prostory pod věží ve skále vysekané‘. Navíc pískovec, na němž Houska stojí, je pro podzemní prostory jako stvořený! V neposlední řadě kapacita houseckých sklepů zdaleka nekoresponduje s pozicí takzvaného nedobytného hradu.“

Ale vraťme se ke stroji času. V Máchově dopise čtu: „V útesech pískovcových vyhlodaná doupata plála nadpřirozeným jasem, žlutým, sinavým. Kostlivci netvoři se vypínali nad vrcholky bradel, porostlých sežehlými křovinami, ratolestí nevidět. Bytosti lidské s lícemi změněnými, za časté nevidomí, namnoze šaškovskou veteší oděné, chvátaly v zástupech co vichřicí hnány rmutným labyrintem. Štvaly je Dantovy ďábelsky chechtající se měchy s očima ohnivýma – vsávaly a polykaly ty neštastníky.“ Miroslav Konopásek má pro všechny vidiny objasnění: „Doupata v útesech mohly být paneláky, kostlivci netvoři stožáry vysokého napětí, slepci obyčejní lidé se slunečními brýlemi a Dantovy měchy syčící kloubové autobusy. Nechci ale o ničem přesvědčovat, nic vnucovat! Vždyť Mácha sám přiznává, že než došel na Housku, poseděl v hostinci. A to, že rozhodně žádný abstinent nebyl, je všeobecně známo.“

Kastelán hraje s čerty

Tajemné a záhadné příběhy, ve kterých figuruje Houska, zdaleka nekončí povídačkami o pekle a stroji času. Mnoho pověstí spojuje hrad s nedalekým Bezdězem: pevnosti měly být v minulosti propojeny jakýmsi drátem, prostřednictvím kterého si hradní posádky předávaly zprávy. Povídá se, že na Housce je z jednoho místa slyšet všechno, co se děje na Bezdězu – a platí to i naopak. Lidoví vypravěči nezapomínají zmiňovat tajnou podzemní chodbu, která má středověké hrady propojovat, a když se vydáme už docela mimo realitu, nesmíme zapomenout ani na přízrak rytíře Smrtihlava, který prý kdysi po nocích pendloval mezi pevnostmi po koženém mostě.

Buď jak buď, tajuplnou atmosféru už Housce nemůžu upřít ani já. Dávno mi nepřipadá jako obyčejný pavlačák. Po hodinovém povídání s kastelánem, prohlídce a sestoupení do sklepení, které je pro potěchu návštěvníků změněno ve skutečné „Luciferovo peklo“, musím uznat, že tenhle hrad má něco do sebe. Něco, co ostatní středověké pevnosti nemají. „Jedna z návštěvnic, která tu s dcerou po domluvě přespala, prý prožila noc hrůzy. Brzy ráno jsme je našli spakované u brány a náramně odsud pospíchaly,“ vypráví Konopásek, „Byli ale i tací, kteří sem přijeli přenocovat podruhé, potřetí. Chtěli totiž zjistit, jestli je snad za tmy nestraším já sám. V noci jim prý cinkalo krbové nářadí a nemohli se dostat přes dveře, které rozhodně nemají zámek, ani nejdou nijak zaklapnout.“ Sám kastelán přiznává, že někdy, když se třeba vrací do hradu pozdě večer zavřít zapomenuté okno, mívá pocit, že je tam jaksi navíc. „Není to strach, že by někdo odněkud vyskočil a přepadl mě. Vlastně nevím, jak to správně nazvat,“ svěřuje se a když si nedám pokoj a ptám se na konkrétnosti, usměje se: „Dobře, dostala jste mě. Dvakrát týdně chodím s čerty hrát karty a oni mě zde zato trpí! Mají rádi čaj s rumem a štrúdl s rozinkami. Ten musí být poctivě posypaný moučkovým cukrem. Hrajeme mariáš o ty drobné, které lidé vhazují do kašny na nádvoří. A ještě něco vám můžu prozradit: z nás lidí mají velkou radost! Říkají, že jsou dnes téměř bez práce, že toho mnoho stihneme i za ně. Že by to oni sami mnohdy nedokázali lépe! Abych řekl pravdu, je mi z toho někdy i smutno.“Komentáře k článku Hrad Houska aneb Kudy do pekla (23)

 1. Olga dnes ráno Odpovědět »
  Vážení, hrad,nebo zámek,chcete-li, jsme navštívili v neděli 5.9,10,vyslechli jsme si zajímavou pověst o pekelné díře, prohlédli kapli, pod níž se má inferno vyskytovat a opravdu ocenili to, co se z hradu vybudovalo - myslím tedy druhé poschodí. Ale mám připomínku a to dost podstatnou - v prostorách hradu, místností a schodišť je expozice umělců, převážně malířů a to velmi zajímavá, nicméně není časová možnost si tyto zajímavosti prohlédnout. Je to výstava prodejní. Na schodišti, ktrým jsme se vraceli je spousta úžasných obrázků cenově dostupných (okolo 600,--Kč) z tohoto působivého regionu, který nás zaujal svou naprostou odlišností od míst našeho žití a byla bych si velmi ráda jako vzpomínku některý z vystavených dílek zakoupila, jenže jsme hnali poměrně vysokým tempem k bráně, kde již čekala skupina další. Zdvořile jsem se pídila po tom, zda bych nemohla zůstati déle a dílko si vybrat, nicméně také zdvořile mi bylo vysvětleno, že to prostě nejde. Podle mého názoru je takováto prodejní výstava pro normálního člověka nedostupná a tak se ptám, zdali by byla možnost získání nějakého katalogu,event. objednání a zaslání a jakým způsobem postupovat. Bohužel, nestačili jsme si ani přečíst jméno autora. Svůj mail jsem uvedla, můžete mi odpovědět? Olga, tel. 603388426, Děkuji.
 2. Milan dnes ráno Odpovědět »
  Je to velmi zarazejici. Muzou se stydet.
 3. Jirka dnes ráno Odpovědět »
  Vážení, kastelán sliboval neveřejné nahlédnutí do té díry vedoucí do pekel či jiných světů, pojdme jej tedy vyzvat ke splnění slibu a ověření si informací. Jirka
 4. Šárka dnes ráno Odpovědět »
  Navštívila jsem s rodinou hrad Houska, moc jsem o to stála, byl to takříkajíc můj sen, dosti jsem o něm četla, tak zbývalo jen se na vlastní oči přesvědčit. Bohužel můj dojem mi pokazil tamnější průvodce. Podával informace, které s tím, co jsem se o tomto hradu dozvěděla, mimochodem i na těchto stránkách, neměli nic společného. Navíc byl docela nepříjemný, pokud ho tato práce nebaví, ať dělá něco jiného.
 5. Honza dnes ráno Odpovědět »
  Majitel hradu má k tomuto vztah jen komerční a tak není divu že průvodce je nepříjemný a na prohlídku obrazů čas není. Ve vlestnictví má ještě zámek Stránov,úžasný romantický... Není tam sice brána do pekla ale to nevadí. Rod majitele nikdy nebyl šlechtický,získal je jeho,myslím,dědeček,či praděd,který byl finančníkem. Musím ale přiznat že nynější sedlák tyto objekty zachránil a snaží se je udržovat dle svých možností. Já mu tedy ty prohřešky o kterých zde někteří píší promíjím a rád se na Stránov nebo Housku vrátím. Honza
 6. pan fusekle dnes ráno Odpovědět »
  uz se tesim az to uvidim
 7. tajemy rampelnik dnes ráno Odpovědět »
  no ale to vstupne je dost
 8. Marie dnes ráno Odpovědět »
  sakra nebyli jste někde jinde? Já byla na Housce dneska a odcházela jsem naprosto nadšená, spokojená a průvodce byl nejlepší, co jsem kde zažila...
 9. jarina dnes ráno Odpovědět »
  Ahoj,já tam byla ted v sobotu,20.7 a kastelán se mi zdál výborný,i když vše vykládal s vážným tonem v hlase,neusmíval se,jako průvodce super,ne jako nějaké slečny,co to maji načtené a je to pro ně jen brigada.
 10. Roman dnes ráno Odpovědět »
  Včera jsem absolvoval prohlídku Housky a ač jsem se velmi těšil na tajemné místo a prý netradiční výklad historie, musím podotknout že jsem byl velmi zklamán. Ne samotným hradem, ale průvodcem, který se snažil stupňovat tajemno neustálým opakováním jednoho vtipu o tom kolik z nás se nevrátí z prohlídky pekelného sklepa. Pokud má dotyčný průvodce zájem dělat show pro diváky, klidně, naopak, je to oživení mnohdy nudných výkladů studentů či důchodců na brigádě, ale pak je třeba věnovat trochu víc času dramaturgii a režii celého výstupu. Práce s hlasem, pointy vtípků, navážení se do diváků, všechno se dá, jenže to nesmí vypadat jako trochu trapný ochotnický kus. Skutečná historie oddrmolená v neuvěřitelném tempu, dále pak nahlédnutí do jednotlivých místností v rychlosti a bez výkladu, což si třeba fresková výzdoba v posledním sále rozhodně nezaslouží. Jenže tam žádný výklad opravdu nebyl, naopak, když se návštěvník trochu opozdil, přišel o část dalšího výkladu, naštěstí ale záhy zjistil, že se znovu opakuje hrozba z návštěvy pekla a narážky na současné boty...(kdo byl, ví o čem mluvím). Další kapitolu jsou zajímavé obrázky v síních a chodbách, málo času na jejich prohlídku a nulová zmínka o nich, ač jsou velmi zajímavé, možná proto se není možno o nich zmiňovat, prohlídka by se protáhla...Doporučuji zmíněnému pánovi aby se trochu zamyslel, potenciál má, byl by určitě schopný udělat daleko větší show na kterou by návštěvník jen tak nezapomněl, suché hláškování dokáže pobavit, jenže se to musí umět (nebo naučit - to se dá) a opakovaný vtip může být vtipem, pokud není opakovaný po xté
 11. Neznámý dnes ráno Odpovědět »
  Roman -> :DD Máte pravdu
 12. Arnošt dnes ráno Odpovědět »
  Zajímavá je starší historie hradu. Původní dřevěný hrad muse stát už v 9-tém století. Na hradě totiž pobávala v mádí sv. Ludmila.
 13. dnes ráno Odpovědět »
  Jirka -> hele já bych do toho neryl jednou se to dozvíme všichni
 14. Melanie dnes ráno Odpovědět »
  Přestavěné ztrácí na ceně. Tedy hlavně ty vnitřní schody si měl majitel odpustit.
 15. ja dnes ráno Odpovědět »
  Tomu saw neuverite chtel jsem si hrad housku vyfotit ale misto housky se na fotografii objevil rohlik
 16. eM dnes ráno Odpovědět »
  Marie -> Marie, souhlasím s Vámi. Byla jsem tam s přítelem před měsícem a prohlídka byla zajímavá a kastelán velmi milý a příjemný.
 17. Táňa dnes ráno Odpovědět »
  8.5.jsme navštívili hrad Houska,byli jsme velmi spokojený.A pan kastelán byl naprosto úžasný:)
 18. denis dnes ráno Odpovědět »
  Na Housce jsme byli pred mesicem. Bohuzel velke zklamani - zejmena z pana pruvodce.
 19. VK dnes ráno Odpovědět »
  Byli jsme na Housce včera (26.7.2014) a musím říct že pan průvodce byl naprosto úžasný, nevím jestli jste nezažili někoho jiného, ale tenhle byl opravdu výborný. O všem mluvil naprosto vážně, ale to pověstem o díře do pekel přidalo na na důrazu (obzvlášť pro děti) a pro ostatní přidalo na vtipu. Pokud tedy mluvíte o tom stejném člověku, pak bych se ho rád zastal. Na druhou stranu tento styl humoru a vyjadřovaní nejspíš není pro každého, nicméně mě se díky němu na Housce líbilo mnohem víc.
 20. MZ dnes ráno Odpovědět »
  Dnes jsem byl (poprvé) na Housce, škoda jen že se zájezdem. Vydržel bych tam klidně celý den...Pan Konopásek udělal opravdu dojem, na konci výkladu se tleskalo, neotřelý nezaměnitelný způsob výkladu (jak bylo psáno výše, možná ne každý pochopí), za mě jednoznačně palec nahoru. Část prohlídkového okruhu byla provázena živou hudbou (dvě slečny a příčné flétny - a zase se mi nechtělo odejít). Z naplánovaného hist.klání jsme stihli jen ochutnávku v podobě ostré ukázky dobových palných zbraní, střílelo se:-). K výkladu - kaple a zelená hodovní síň- možná by se v těchto bodech snesla větší hloubka. Nicméně celkový dojem parádní, doporučuji každému! Dal bych si to ještě jednou.
 21. dnes ráno Odpovědět »
  ja -> jak vtipné... :-))
 22. dnes ráno Odpovědět »
  Bla
 23. dnes ráno Odpovědět »
  Výlet na hrad Housku vč.vykladu p.kastelána byl maximálně suprový!bude li letos ta možnost pojedu znovuZde je místo pro Vaši reklamu. V případě zájmu, mailujte.